Nh?n ??nh tr?n Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022

Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh tr?n Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022 s? có trong bài vi?t sau. Cùng v?i ?ó là các thông tin d? ?oán t? s?, soi kèo Châu Á, Châu Âu, Tài X?u tr?n ??u.

Tr?n ??u gi?a hai ??i Sassuolo vs Fiorentina t?i gi?i Serie A s? di?n ra ??y k?ch tính trong ngày 27/02 s?p t?i. ?? d? ?oán ?úng t? s? và có k?t qu? kèo chính xác, m?i b?n ??c ngay bài vi?t c?a VN138!

Soi kèo, nh?n ??nh Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022

Soi kèo Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022
Soi kèo Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022

Sassuolo t?ng tr?i qua giai ?o?n ch?t v?t v?i m?ch tr?n ch? có hòa và thua. Tuy nhiên t? h?i gi?a tháng ??n này, Sassuolo ?ã b?t ??u có nhi?u chuy?n bi?n tích c?c v?i tr?n c?m hòa tr??c AS Roma và có ???c 3 ?i?m tr?n v?n tr??c Inter Milan.

Nh? v?a có thêm ???c 4 ?i?m, h? ?ang t?m th?i v??n lên v? trí th? 11. Hi?n ??i bóng này ?ang có 33 ?i?m sau 26 vòng ??u.

V?i Fiorentina h? c?ng không có th?ng l?i khi có trong tay 3 tr?n toàn th?ng liên ti?p. Trong ?ó có 6 ?i?m t?i Serie A mùa này, nh? ?ó ?ã lên ???c v? trí top 6.

Trong 3 trên 4 tr?n sân nhà g?n ?ây, Sassuolo ch?a t?ng nh?n ???c th?t b?i nào. Trong khi ?ó, Fiorentina dù có ???c phong ?? g?n ?ây nh?ng nh?ng l?n xa nhà khác h? v?n ch?a có thành tích n?i b?t theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

B?ng t? l? các kèo bóng ?á

B?ng t? l? kèo bóng ?á Sassuolo vs Fiorentina
B?ng t? l? kèo bóng ?á Sassuolo vs Fiorentina

Các t? l? kèo bóng ?á Sassuolo vs Fiorentina tr?n 27/02/2022 g?n ?ây ?ã ???c nhà cái c?p nh?t trong b?ng trên ?ây. ?? hi?u chi ti?t các phân tích kèo, m?i b?n ??c các ph?n d??i ?ây.

Soi kèo Châu Á

Trong các tr?n g?n ?ây, Sassuolo có liên ti?p các thành tích nh? ý. Vì v?y c?ng có ???c 3 tr?n th?ng kèo Châu Á ?? h? ??t ni?m tin trong cu?c tranh tài v?i Fiorentina.

Còn v? bên kia sân c?, Fiorentina sau 4 l?n xa nhà ?ã có 3 l?n không th?ng kèo. Vì v?y b?n nên ch?n Sassuolo cho kèo này v?i:

  • Hi?p 1: Hòa ch?n ??ng banh.
  • C? tr?n: ch?n Sassuolo ??ng banh.

Soi kèo Châu Âu tr?n Sassuolo vs Fiorentina 

Trong 4 l?n ch?m trán c?a hai ??i, Sassuolo ch?a m?t l?n ra v? tay tr?ng. Vì v?y ??i bóng này có ni?m tin l?n khi thi ??u tr??c Fiorentina trong tr?n ??u này.

Cùng v?i ?ó, dù có ???c l?i th? sân nhà nh?ng Fiorentina v?n ph?i ra v? v?i k?t qu? chia ?i?m. Vì v?y k?t qu? kèo Châu Âu tr?n Sassuolo vs Fiorentina nh? sau:

  • Hi?p 1: ch?n Hòa.
  • C? tr?n: ch?n Sassuolo.

T? l? Tài X?u chính xác

T? l? Tài X?u chính xác
T? l? Tài X?u chính xác

Trong 5 l??t tr?n g?n ?ây, Sassuolo có t?i 3 tr?n ??u v?i ghi t?i 3 bàn tr? lên. Nh? v?y có th? th?y l?i ch?i c?a ??i bóng này vô cùng c?i m?.

Còn v?i Fiorentina, dù thành tích không nh? mong mu?n nh?ng v?i 7 bàn th?ng trong 5 l?n xa nhà thì c?a Tài v?n là l?a ch?n sáng su?t cho ??i bóng này. V?y t? l? Tài X?u tr?n Sassuolo vs Fiorentina nh? sau:

  • Hi?p 1: ch?n Tài 1 1/4.
  • C? tr?n: ch?n Tài 3.

D? ?oán t? s? và d? ki?n ??i hình

V?i ?u th? sân nhà và hàng công thi ??u t?t, d? ?oán tr?n ti?p theo s? là tr?n ??u c?i m? c?a Sassuolo. D? ?oán t? s? tr?n Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022 nh? sau:

  • Hi?p 1: Sassuolo vs Fiorentina: 1–1.
  • C? tr?n: Sassuolo vs Fiorentina: 3–2.

Cùng v?i ?ó, ??i hình d? ki?n c?a hai ??i trong tr?n này nh? sau:

  • Sassuolo: Vlad Chiriches, Mert Mulder, Matheus Henrique, Andrea Consigli, Giorgos Kyriakopoulos, Gian Marco Ferrari, Maxime Baila Lopez, Davide Frattesi, Hamed Junior Traore, Gregoire Defrel, Domenico Berardi.
  • Fiorentina: Igor Julio dos Santos de Paulo, Cristiano Biraghi, Pietro Terracciano, Alvaro Odriozola Arzallus, Nikola Milenkovic, Gaetano Castrovilli, Sofyan Amrabat, Youssef Maleh, Nicolas Gonzalez, Krzysztof Piatek, Riccardo Sottil.

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo tr?n Sassuolo vs Fiorentina 02h45 ngày 27/02/2022 có trong bài vi?t sau t? VN138. N?u b?n mu?n tham gia các kèo Châu Âu, Châu Á h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!