Ý ki?n nh?n ??nh tr?n Leicester City vs Crystal Palace 20h 10/04

Ý ki?n nh?n ??nh tr?n Leicester City vs Crystal Palace
Bình ch?n

Ý ki?n nh?n ??nh tr?n Leicester City vs Crystal Palace lúc 20h 10/04 s? là thông tin nóng nh?t mà VN138 mu?n mang ??n cho toàn th? h?i viên. Hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? có ???c nh?ng ph?n cá c??c lý t??ng nh?t nhé!

T? hào là trang c?p nh?t tin t?c th? thao c?ng nh? thông tin nh?n ??nh, soi kèo t? các chuyên gia Th? Gi?i, VN138 mong mu?n tr? thành ng??i b?n ??ng hành cùng anh em trên m?i n?o ???ng. Và v?i tr?n soi kèo gi?a Leicester City vs Crystal Palace c?ng th?, hãy nghiên c?u k? h?n cùng https://vn138.biz nha. 

Ý ki?n nh?n ??nh m?i nh?t cho tr?n Leicester City vs Crystal Palace

Ý ki?n nh?n ??nh m?i nh?t gi?a Leicester City vs Crystal Palace
Ý ki?n nh?n ??nh m?i nh?t gi?a Leicester City vs Crystal Palace

S?p t?i ?ây, chúng ta s? ???c ch?ng ki?n nh?ng màn ??i chi?n thành London v?i s? góp m?t c?a Crystal Palace thi ??u t?i sân King Power c?a ??i tuy?n Leicester City. V?i ngày thi ??u ?ang di?n ra không còn bao lâu thì ?ây c?ng là lúc ?? 2 ??i tuy?n này trang b? cho mình nh?ng th? t?c quan tr?ng nh?t. 

Theo nh? VN138 tìm hi?u thì ?úng v?i d? ?oán c?a nhi?u chuyên gia nh?n ??nh, th?i gian g?n ?ây Leicester ?ã th? hi?n r?t t?t v?i nh?ng s? mong ??i t? phía khán gi?. B?ng ch?ng ? 6 tr?n ra sân v?a qua, “B?y Cáo” ?ã mang v? 3 chi?n th?ng ??y thuy?t ph?c tr??c nh?ng ??i th? t?ng b? ?ánh giá cao h?n nh? Brentford hay Leeds United

? phía ??i th?, Crystal Palace c?ng có nh?ng màn th? hi?n không h? kém c?nh, ??i bóng c?a hu?n luy?n viên Vieira, Patrick c?ng s? h?u k?t qu? t??ng t? tr??c ch? nhà khi ?em v? 3 l?n kh?i hoàn ? 6 l?n xu?t hi?n g?n nh?t. L?ch thi ??u khi làm khách vào ngày 10/04 t?i ?ây tr??c Leicester City c?ng không làm khó ???c “Nh?ng chú ??i bàng” n?m nay. 

Bên c?nh ?ó, dù ? sân nhà hay sân khách thì Leicester City ??u có phong ?? thi ??u c?c k? ?n ??nh. Th? nh?ng thi so v?i th?i gian tr??c ?ó, thì Crystal Palace ch? m?i ph?c h?i sau nh?ng tr?n không ???c may m?n khi thi ??u t?i sân khách. Các chuyên gia nh?n ??nh tin r?ng m?ch tr?n th?ng s? ti?p t?c ???c n?i dài sau 90 phút cùng v?i anh em ch? nhà Leicester City

?i?m danh c?u th? thi ??u d? ki?n Leicester City vs Crystal Palace

?i?m danh c?u th? thi ??u d? ki?n Leicester City vs Crystal Palace
?i?m danh c?u th? thi ??u d? ki?n Leicester City vs Crystal Palace

V? ??i hình thi ??u d? ki?n c?a Leicester City vs Crystal Palace s? ???c c?p nh?t m?i nh?t sau ?ây t?i Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á:

  • ??i tuy?n Leicester City: Schmeichel, Fofana, Evans, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin, Perez, Under, Vardy.
  • Và Crystal Palace : Guaita, Ward, Kouyate, Dann, Van Aanholt, Townsend, Milivojevic, McArthur, Schlupp, Zaha, Ayew.

Tin t?c soi kèo bóng ?á cho tr?n Leicester City vs Crystal Palace

Soi kèo Leicester City vs Crystal Palace 20h00 10/04/2022
Soi kèo Leicester City vs Crystal Palace 20h00 10/04/2022

T?i b?ng x?p h?ng, th?y trò ?oàn quân Rodgers, Brendan ?ang ??ng t?i v? trí th? 9, h?n 3 h?ng so v?i ??i khách là th? h?ng 12 cùng 37 ?i?m sau khi d?ng l?i ? 28 tr?n thi ??u. Trong b?i c?nh ?ang ??ng quang tr??c gi?i vô ??ch thì ?ây s? là cu?c khúc ca kh?i hoàn tuy?t v?i nh?t mà Leicester City có nhi?u c? h?i mang v? nh?t. 

Ch?n: Leicester City v?i m?c kèo Châu Á 0.89*0/0.5*1.00

Tính t? ??u mùa gi?i ??n nay, h?u h?t các l?n thi ??u Leicester City vs Crystal Palace ??u có k?t qu? n? tài t?i sàn giao d?ch tài x?u. V?i m?t Crystal Palace ?ang v??ng ph?i hàng th? t? nh?t thì không quá ng?c nhiên khi Leicester City ???c sánh vai t?i c?a trên. Vì v?y, cu?c chi?n này h?a h?n c?a tài sáng giá v?i d? ?oán t? 3 tr?n th?ng n? ra

Ch?n: c?a Tài v?i m?c ?n ??nh 0.93*2.5*0.93

D? ?oán k?t qu? c?a chuyên gia:

  • Hi?p 1: Leicester City 0-0 Crystal Palace
  • C? tr?n: Leicester City 2-1 Crystal Palace

Nh? v?y, VN138 v?a t?ng h?p ý ki?n nh?n ??nh tr?n Leicester City vs Crystal Palace lúc 20h 10/04 ??y ?? nh?t ? bài vi?t trên. ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? có nh?ng tin t?c nh?n ??nh, soi kèo chu?n nh?t cho các tr?n thi ??u s?p t?i này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!