Câu l?c b? bóng ?á West Ham – Thông tin chi ti?t v? ??i bóng

Ca?u-la?c-bo??-West-Ham
Bình ch?n

Câu l?c b? West Ham ?ang thi ??u t?i gi?i Ngo?i H?ng Anh là m?t trong nh?ng ??i bóng thành công và m?nh nh?t t?i h? th?ng bóng ?á n??c Anh. ??i bóng gi?ng nh? nh?ng câu l?c b? khác có thành tích ho?t ??ng bóng c?c k? lâu ??i hi?n nay.

V?y ??i bóng này ?ã t?ng có nh?ng thành tích huy hoàng nh? th? nào, hãy cùng tìm hi?u nhanh qua nh?ng chia s? t? Website VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? West Ham United Football Club
Tên th??ng g?i The Irons; The Hammers; The Academy of Football; The Bubble-Blowers;The Cockneys; Eastenders
Sân v?n ??ng Olympic
S?c ch?a 60.000
Ch? t?ch ?i?u hành David Sullivan và David Gold

Thông tin v? ??i bóng West Ham

Ca?u-la?c-bo??-West-Ham
Ca?u la?c bo?? West Ham

Câu l?c b? West Ham United Football Club hay còn ???c g?i là West Ham hay “Búa T?” là m?t ??i bóng ??n t? thành ph? Luân ?ôn c?a n??c Anh. ??i bóng có thành tích thi ??u bóng ?á vô cùng lâu ??i và ??t ???c nhi?u thành tích thi ??u ?n t??ng và là m?t trong nh?ng ??i bóng t? hào c?a ng??i dân Luân ?ôn.

??i bóng ?ã ???c thành l?p vào n?m 1895 c?a th? k? XIX cho ??n hi?n nãy c?ng ?ã ???c 126 n?m phát tri?n và thi ??u. Câu l?c b? ?ã ??t nhi?u thành t?u r?t quan tr?ng khi phát tri?n ??i bóng tr? thành m?t th? l?c l?n t?i gi?i. Hi?n nay CLB West Ham ch?i ? gi?i cao nh?t bóng ?á n??c Anh là Premier League v?i s? l??ng ng??i hâm m? vô cùng l?n

Sân nhà c?a West Ham

??i bóng West Ham ?ã ch?n cho mình sân v?n ??ng Olympic. làm sân nhà cho ??i bóng thi ??u t?i gi?i Ngo?i H?ng Anh. ?ây là sân v?n ??ng th? thao có s?c ch?a lên ??n 60,000 khán gi? theo dõi tr?c ti?p t?i sân. Sân v?n ??ng này là sân qu?c gia ???c s? d?ng cho r?t nhi?u d?p th? thao l?n c?a ??t n??c nh? th? v?n h?i, World Cup, UEFA Euro,….

Màu áo thi ??u West Ham

??i bóng West Ham s? có b? ?? thi ??u sân nhà l?y hai màu ?? và xanh bi?n làm ch? ??o, v?i chi?c áo ??u có ph?n tay áo m?t trên có màu xanh bi?n. Ph?n thân và tay áo m?t d??i c?a chi?c áo s? có màu ??, tr??c ng?c s? có logo c?a các nhà tài tr? và logo c?a CLB bên ng?c trái áo ??u.

CLB West Ham b? ?? thi ??u sân khách có thi?t k? khá gi?ng v?i b? ?? thi ??u c?a ??i tuy?n Argentina v?i các d?i d?c n?m d?c tr?ng và xanh bi?n xen k? nhau. C? áo và tay áo s? có ???ng vi?n màu ?? nh?. qu?n thi ??u c?ng s? có màu xanh bi?n nh?t và ?ôi v? màu tr?ng.

??i hình câu l?c b? West Ham

??i hình câu l?c b? West Ham
??i hình câu l?c b? West Ham

Sau ?ây chính là ??i hình c?a “Búa T?” West ham s? d?ng thi tham gia thi ??u t?i gi?i vô ??ch Ngo?i H?ng Anh c?ng nh? khi thi ??u t?i ??u tr??ng Châu Âu mùa gi?i 2021/2022 hi?n nay.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM ?ukasz Fabia?ski
2 HV Winston Reid
3 HV Aaron Cresswell
4 HV Kurt Zouma
5 HV Vladimír Coufal
7 T? Andriy Yarmolenko
8 TV Pablo Fornals
9 T? Michail Antonio
10 TV Manuel Lanzini
11 TV Nikola Vlaši?
13 TM Alphonse Areola (m??n t? Paris Saint-Germain)
15 HV Craig Dawson
16 TV Mark Noble (??i tr??ng)
20 T? Jarrod Bowen
21 HV Angelo Ogbonna
22 T? Saïd Benrahma
23 HV Issa Diop
24 HV Ryan Fredericks
25 TM David Martin
26 HV Arthur Masuaku
28 TV Tomáš Sou?ek
31 HV Ben Johnson
32 T? Xande Silva
33 TV Alex Král (m??n t? Spartak Moscow)
35 TM Darren Randolph
41 TV Declan Rice (??i phó)
45 T? Mipo Odubeko
50 HV Harrison Ashby
56 HV Manny Longelo
75 HV Jamal Baptiste

?ây là danh sách các c?u th? thi ??u t?i gi?i Premier League t? CLB West Ham mà chúng tôi ?ã t?ng h?p l?i thông tin t? liên ?oàn bóng UEFA hay nh?ng nhà cái l?n hàng ??u nh? C?ng game u16822, Nhà cái bong580, chokdeesudsud,… Cho các b?n ??c gi? tham kh?o và nh?n ??nh.

Phong ?? West Ham hi?n t?i

West-Ham-la?-mo??t-trong-nhu??ng-CLB-ma?nh
West-Ham có phong ?? t?t mùa gi?i 2021/2022

Theo nh? nh?ng thông tin t? b?ng x?p h?ng gi?i ??u cùng nh?ng tr?n ??u g?n ?âu thì thì chúng tôi nh?n ??nh West Ham thu?c nh?ng ??i bóng m?nh top ??u c?a gi?i. Nh?ng nh?ng tr?n ??u n?a sau mùa gi?i c?a CLB không còn gi? ???c ?n ??nh và có phong ?? sa sút.

? nh?ng ??u mùa gi?i West Ham t?ng là ??i bóng trong top 4 tham d? UEFA Champion League, ?ã r?i t? do 4 b?c gi? ? v? trí th? 7 v?i 56 ?i?m.  Cu?i cùng ch? có ???c cho mình c? h?i tham gia thi ??u t?i gi?i cúp C3 hay còn g?i là Europa Conference League.

Tin chuy?n nh??ng West Ham m?i nh?t 

Nh?ng Thông tin VN138Biz tìm ki?m v? chuy?n n??ng c?a ??i bóng West Ham hi?n nay v?n ch?a có tin t?c m?i t? CLB. Do ?ó ?? không b? l? b?t k? tin chuy?n nh??ng nào, hãy ??ng ký theo dõi t?i trang VN138.Biz ?? ???c thông báo tin t?c m?i nh?t v? West Ham nhé

Thành tích xu?t s?c c?a West Ham

West-Ham-co?-tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-khu?ng
West Ham co? tha?nh ti?ch thi ?a??u khá t?t

??i bóng West Ham là m?t câu l?c b? lâu ??i và ???c r?t nhi?u ng??i bi?t ??n, tuy nhiên cho ??n nay h? v?n còn vô duyên v?i nh?ng gi?i th??ng và thành tích l?n. Trong su?t chi?u dài l?ch s? c?a câu l?c b? ??i bóng chuyên nghi?p này ch? m?i nh?n ???c các thành tích sau.

  • Cúp FA: 1964, 1975, 1980.
  • Siêu cúp Anh: 1964

Bài vi?t c?a VN138Biz ?ã gi?i thi?u cho các b?n ??c gi? yêu m?n bóng ?á Ngo?i H?ng Anh bi?t thêm v? ??i bóng West Ham. N?u b?n còn h?ng thú tìm hi?u thêm các ??i bóng Premier League thì liên h? v?i chúng tôi ?? ???c chia s? thêm nhi?u thông tin thú v? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!