Câu l?c b? bóng ?á Villarreal – C?p nh?t thông tin m?i nh?t

villarreal
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Villarreal ??i bóng v?i nhi?u kinh nghi?m thi ??u trên sân c? và có l??ng ng??i hâm m? ?ông ??o trên toàn th? gi?i. Nhanh chóng tìm hi?u v? ??i tuy?n này thông qua các thông tin do VN138.Biz chia s? ngay d??i ?ây.

??i bóng Villarreal hi?n ?ang có phong ?? th? nào? C?u th? thi ??u hi?n có nh?ng ai? T?t c? ??u s? có l?i gi?i ?áp ngay t?i ph?n n?i dung chia s? sau ?ây c?a VN138.Biz. Tr??c h?t các anh em có th? tham kh?o qua b?ng thông tin v? ??i và các phân tích sau:

Tên ??y ?? Villarreal Club de Fútbol
Tên th??ng g?i El Submarino Amarillo
Sân v?n ??ng La Cerámica
S?c ch?a 23.500
Ch? t?ch ?i?u hành Fernando Roig

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Villarreal 

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Villarreal
Thông tin câu l?c b? bóng ?á Villarreal

Câu l?c b? Villarreal là m?t trong nh?ng ??i bóng ?á nam chuyên nghi?p ???c thành l?p t?i  Tây Ban Nha, và có tr? s? ho?t ??ng kinh doanh chính th?c t?i Villarreal. Hi?n t?i ??i bóng này ?ang ch?i t?i sân ??u La Cerámica v?i s?c ch?a kho?ng 23.500 ng??i. 

Bên c?nh ?ó ??i bóng còn ???c ?ông ??o ng??i hâm m? g?i tên là “El Submarino Amarillo” có ý ngh?a là “Tàu Ng?m Vàng”, ??i bóng ?ã ???c ?ông ??o ng??i dân công nh?n sau khi c?ng hi?n h?t s?c mình cho khu v?c.

Theo VN138.Biz tìm hi?u thi ??i bóng này ???c thành l?p chính th?c vào n?m 1923 v?i tên g?i ??u tiên là Club Deportivo Villarreal. Tuy nhiên dù n? l?c h?t mình qua nhi?u th?i k? nh?ng ??i bóng v?n không có k?t qu? nh? mong mu?n khi luôn c?m chân ? gi?i h?ng d??i trong các c?p b?c gi?i ??u t?i Tây Ban Nha. Mãi ??n n?m 1998, thì toàn ??i m?i thành công th?ng h?ng và góp m?t t?i gi?i La Liga ??n th?i ?i?m hi?n t?i. 

Hi?n nay ng??i ch?i có th? ??t c??c th??ng cao cho câu l?c b? Villarreal v?i nh?ng kèo c??c ?a d?ng nh? Kèo Châu Á, Kèo Châu Âu,…??ng th?i còn có th? tham gia ch?n m?c c??c phù h?p ? nh?ng nhà cái uy tín nh? W88, Nhà Cái QQ288, Casino ST666, t?t c? ??u ?ã ???c c?p nh?t link vào do VN138.Biz chia s?.

Màu áo và linh v?t c?a câu l?c b? bóng ?á Villarreal

Hi?n t?i màu áo ??u chính th?c c?a câu l?c b? bóng ?á Villarreal s? d?ng là màu vàng, v?i c? b? g?m áo, qu?n và t?t là vàng toàn màu kèm logo trên áo. Ngoài ra, câu l?c b? còn có m?t linh v?t t??ng tr?ng cho mình là Groguet hay còn g?i là The Little Yellow, ý ngh?a c?a nó là 1 chi?c tàu ng?m nh? ???c nhân cách.

C?u th? thi ??u c?a câu l?c b? Villarreal

C?u th? thi ??u c?a câu l?c b? Villarreal
C?u th? thi ??u c?a câu l?c b? Villarreal

Ti?p theo, các anh em có th? tham kh?o thêm v? m?t s? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các c?u th? thi ??u hi?n t?i c?a Villarreal. Do mùa chuy?n nh??ng s?p ??n, nên s? có m?t s? nh?ng thay ??i m?i v? ??i bóng, các anh em có th? ??ng ký tài kho?n t?i VN138.Biz ?? theo dõi m?i lúc m?i n?i. Chi ti?t ? b?ng thông tin sau ?ây:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Sergio Asenjo
2 HV Mario Gaspar (??i tr??ng)
3 HV  Raúl Albiol (??i phó th? 2)
4 HV Pau Torres
5 TV Dani Parejo
6 TV Étienne Capoue
7 T? Gerard Moreno
8 HV Juan Foyth
9 T? Paco Alcácer
10 TV Vicente Iborra (??i phó)
11 T? Samuel Chukwueze
12 HV Pervis Estupiñán
13 TM Gerónimo Rulli
14 TV Manu Trigueros (??i phó th? 3)
15 T? Arnaut Danjuma
16 T? Boulaye Dia
17 T? Dani Raba
18 HV Alberto Moreno
19 TV Francis Coquelin
20 HV Rubén Peña
21 TV Yeremi Pino
22 HV Aïssa Mandi
23 TV Moi Gómez
24 HV Alfonso Pedraza
25 HV Serge Aurier

Phong ?? thi ??u hi?n nay c?a Villarreal

Phong ?? thi ??u hi?n nay c?a Villarreal
Phong ?? thi ??u hi?n nay c?a Villarreal

Sau mùa gi?i La Liga 2021/22 v?a qua thì Villarreal ??t ???c top 7 trên 20 ??i bóng toàn mùa. Trong ?ó, câu l?c b? ghi ???c 59 ?i?m g?m 16 tr?n th?ng, 11 tr?n thua và 11 tr?n hòa. Cách bi?t v?i Athletic Club 4 ?i?m, Valencia 11 ?i?m và thua Atlético Madrid 12 ?i?m, t?i top 3 gi?i ??u.

Qua ?ó cho th?y câu l?c b? c?n ph?i có nhi?u s? bù ??p ? hàng th? ?? có b??c ti?n m?nh h?n ? mùa gi?i ti?p theo. ?ây s? là m?t trong nh?ng quy?t ??nh c?a th?y Unai Emery nh?m nâng cao ch?t l??ng thi ??u c?a toàn ??i.

Thành tích ghi nh?n ???c c?a Villarreal

Thành tích ghi nh?n ???c c?a Villarreal
Thành tích ghi nh?n ???c c?a Villarreal

Sau ?ây s? là m?t s? nh?ng t?ng h?p v? thành tích thi ??u c?a Villarreal có ???c trong kho?ng th?i gian qua. Các anh em s? bi?t ???c nh?ng s? n? l?c c?a h? t? lúc thành l?p ??n th?i ?i?m hi?n t?i, chi ti?t nh? sau:

  • La Liga: Á quân n?m 2007-08.
  • Segunda División: Á quân n?m 2012–13.
  • Segunda División B: Á quân n?m 1987–88, 1991–92.
  • Tercera División: Á quân n?m 1969–70.
  • UEFA Europa League: Vô ??ch n?m 2020–21.
  • UEFA Intertoto Cup: Vô ??ch n?m 2003, 2004.

Thông tin trên ?ây ?ã c?p nh?t nh?ng ?i?u c?n bi?t v? câu l?c b? Villarreal v?i thành tích phong ?? hi?n t?i c?a h?. Mong r?ng các anh em thành viên t?i VN138.Biz s? có ???c nh?ng thông tin t?t nh?t v? câu l?c b? bóng ?á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!