T?ng h?p nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton 20h00 24/04

T?ng h?p nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton
Bình ch?n

Hôm nay, VN138 s? t?ng h?p nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton 20h00 ngày 24/04 chi ti?t và c? th? nh?t ? bài vi?t d??i ?ây. V?i các ý ki?n ??n t? nhà chuyên gia hàng ??u Th? Gi?i ch?c ch?n s? không ?? anh em th?t v?ng trên tr?n chi?n này. 

V?a qua, h? th?ng máy ch? ghi nh?n ???c khá nhi?u l??t tìm ki?m các thông tin soi kèo tr?n Brighton vs Southampton t?i nh?ng trang m?ng xã h?i truy?n thông. Hãy cùng nghiên c?u và phân tích v? cu?c ?? s?c này t?i nhà cái VN138 ngay nhé!

Ý ki?n chuyên gia nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton

Ý ki?n chuyên gia nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton
Ý ki?n chuyên gia nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton

B??c vào vòng ??u th? 34 m?i nh?t c?a hành trình tìm ki?m chi?c cúp vô ??ch ngo?i h?ng Anh 2021/2022 n?m nay, hàng công nhà Southampton s? có chuy?n thi ??u xa nhà t?i sân v?n ??ng American Express Community c?a Brighton. Có th? nói r?ng, ?ây là cu?c chi?n ??y cam kho khi c? 2 ??i tuy?n này ?ang có ???c v? trí sát nhau trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì hi?n t?i, “The Seagulls” ?ang có v? h?t h?i so v?i th?i gian ??u mùa. Trong 5 tr?n chi?n v?a qua, có ??n 2 l?n Brighton ?ã mang v? chi?n th?ng dù ph?i làm khách, nh?ng ? 3 l?n còn l?i ??u thua b?t b?i ngay t?i sân nhà c?a mình. Dù cho ?ây là k?t qu? không ai mong ??i nh?ng Brighton v?n ?ang ??ng t?i v? trí th? 10, cách nhóm c?m ?? v?i 15 ?i?m c?c k? an toàn. 

? phía bên kia, Southampton ?ã t?ng hoàn th?t r?t t?t nhi?m v? c?a mình trong các l?n làm khách tr??c ??i th? t?i l?ch s? thi ??u. Th?ng kê cho th?y có ??n 3/5 tr?n góp s?c chi?n th?ng ??u nghiêng v? “The Saints” n?m nay. Trên sân khách, ?oàn quân Hasenhuttl, Ralph có v? kh?m khá h?n tuy nhiên ? 5 tr?n g?n nh?t, h? c?ng ch? có ???c 1 khúc ca kh?i hoàn mà thôi. 

V? ??i hình thi ??u d? ki?n, VN138 s? c?p nh?t danh sách m?i nh?t nh? sau:

  • ??i nhà Brighton: Sanchez, Lamptey, Dunk, Webster, Veltman, Bissouma, Moder, Gross, Trossard, Cucurella, Maupay.
  • ??i khách Southampton: McCarthy Livramento, Bednarek, Salisu, Walker Peters Redmond, Ward Prowse, Romeu, Elyounoussi  Che Adams, Armstrong.

Phân tích kèo ??u cho tr?n bóng Brighton vs Southampton

Soi kèo Brighton vs Southampton 20h00 24/04/2022
Soi kèo Brighton vs Southampton 20h00 24/04/2022

Ngoài nh?ng ?ánh giá c?ng nh? ý ki?n nh?n ??nh t? chuyên gia trên ?ây, ch?c h?n anh em c?ng ?ã có ???c cái nhìn khách quan h?n v? tr?n ??u này. Tuy nhiên, ?? có ???c c? s? ??y ?? ?? ??t c??c an toàn và phù h?p, h?i viên ??ng b? qua nh?ng g?i ý cho kèo ??u này nh? sau:

Kèo Châu Á tr?n Brighton vs Southampton

? l??t ??u gi?a Brighton vs Southampton ngày 24/04 s?p t?i, nhà cái ?ang ?n ??nh m?c kèo ch?p là 0.90*0/0.5*0.99. Dù không có quá nhi?u l?i th? nh?ng v?i vi?c ch?a bao gi? t? ra v? ngán ng?m tr??c th?y trò Potter, Graham, do ?ó Southampton hoàn toàn có c? h?i thay ??i tình hình. 

Kèo tài x?u tr?n Brighton vs Southampton

V?i tình hình hi?n t?i, s? r?t khó ?? t?o nên pha l?p công khi c? 2 ??u v?n s? d?ng l?i ch?i ch?c ch?n, ch?m rãi c?a mình. ? các tr?n ??i ??u v?a qua ?ã có ??n 75% cho ra k?t qu? n? x?u. Nên t?i kèo c??c này, anh em hãy t? tin khi ??u t? vào c?a x?u cho th? tr?n này nhé!

L?a ch?n d? ?oán c?a chuyên gia:

  • Hi?p 1: Brighton 0-0 Southampton
  • C? tr?n: Brighton 2-2 Southampton

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng t?ng h?p nh?n ??nh tr?n Brighton vs Southampton lúc 20h00 ngày 24/04VN138 mu?n mang ??n. Mong r?ng d? li?u này s? giúp anh em có ???c ph?n ??t c??c lý t??ng nh?t. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!