Câu l?c b? bóng ?á Stade Brestois 29 – Thông tin CLB c?u th?, HLV, thành tích

Bình ch?n

Câu l?c b? Stade Brestois 29 là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Ý, ???c ?ông ??o các ng??i yêu b? môn bóng ?á hâm m?. Hôm nay, VN138 ?ã c?p nh?t các thông tin m?i nh?t v? ??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Stade Brestois 29, thông tin chuy?n nh??ng Stade Brestois 29 m?i nh?t. Các b?n cùng theo dõi ?? n?m b?t thông tin m?i nh?t nhé!

D??i ?ây là nh?ng thông tin t?ng quan vê? câu l?c b? Stade Brestois 29, và nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này. Chúng tôi ?a? tô?ng h??p ????c thông tin s? l??c nh? sau:

Full name Stade Brestois 29
Nickname(s)
Les Pirates (The Pirates)
Les Ti’Zefs[1]
Founded
1903; 119 years ago (as Armoricaine de Brest)
26 June 1950; 71 years ago (as Stade brestois)
1982; 40 years ago (as Brest Armorique FC)
Ground
Stade Francis-Le Blé,
Brest
Capacity 15,931
President Denis Le Saint
Head coach
Michel Der Zakarian
League Ligue 1
2021–22
Ligue 1, 11th of 20

Thông tin v? CLB Stade Brestois 29

Thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Stade Brestois 29

Câu l?c b? Stade Brestois 29 ???c thành l?p vào n?m 1903, câu l?c b? này ???c thành l?p d??i s? b?o tr? c?a n?m nhà tài tr? ??a ph??ng. Trong nh?ng n?m ??u thành l?p, câu l?c b?  Stade Brestois 29 ?ã có s? ti?n b?  nhanh chóng trong b?ng x?p h?ng bóng ?á c?a khu v?c. S? ki?n ???c coi là c?t m?c là  ???c th?ng h?ng lên Gi?i vô ??ch nghi?p d? Pháp.

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 ?ang ???c ??t t?i t?i Brest. Sân nhà c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 hi?n nay ?ang là sân v?n ??ng Stade Francis-Le Blé,  là m?t sân v?n ??ng ?a ch?c n?ng ? Brest, Pháp . Sân v?n ??ng này có s?c ch?a lên ??n 15,931 và ???c ??t theo tên c?a Francis Le Blé , c?u th? tr??ng c?a Brest.

Ch? t?ch hi?n t?i c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 là ông Denis Le Saint, và ng??i ?ang n?m gi? v? trí hu?n luy?n viên tr??ng c?a ??i tuy?n Stade Brestois 29 là ông Michel Der Zakarian, ông là m?t hu?n luy?n viên bóng ?á chuyên nghi?p ng??i M?. Tr??c khi b?t ??u s? nghi?p hu?n luy?n viên, ông Michel Der Zakarian ?ã ch?i ? v? trí h?u v? cho ??i tuy?n qu?c gia America.

Màu áo và logo c?a CLB Stade Brestois 29

Màu áo truy?n th?ng c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 ???c các c?u th? m?c ra sân là áo màu ??, cùng v?i các ???ng vi?n màu tr?ng ? c?u vai và hai bên tay áo. Khi tham gia thi ??u trên sân khách, các c?u th? c?a ??i tuy?n Stade Brestois 29 l?i m?c trang ph?c thi ??u có áo màu ?en, xung quanh áo là các h?a ti?t màu tr?ng, cùng v?i qu?n và v? màu ?en. 

Ngoài hai trang ph?c k? trên, câu l?c b? Stade Brestois 29 còn có m?t trang ph?c ít m?c h?n là áo màu tr?ng, có các ???ng vi?n màu ?? ? c?u vai và hai bên tay áo. Logo c?a ??i tuy?n Stade Brestois 29 c?ng ???c thi?t k? khá ??n gi?n v?i hình ?nh m?t trên khiên, bên trong là 3 ch? cái vi?t t?t tên c?a ??i tuy?n bao g?m: S, B và 29 trên n?n màu ??.

??i hình câu l?c b? Stade Brestois 29 hi?n t?i

Các c?u th? c?a CLB Stade Brestois 29 ra sân

Theo c?p nh?t m?i nh?t c?a chúng tôi, vào mùa gi?i Ligue 1 n?m nay, câu l?c b? Stade Brestois 29 ?ã có nhi?u thay ??i v? ??i hình. Chúng tôi ?ã c?p nh?t ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 ngay d??i ?ây.

S? Qu?c gia C?u th?
1 N??c pháp FRA
Gautier Larsonneur
2 N??c pháp FRA
Jean-Kévin Duverne
3 N??c pháp FRA Lilian Brassier
5 N??c pháp FRA
Brendan Chardonnet ( ??i phó )
7 Algeria ALG Haris Belkebla
8 N??c pháp FRA Paul Lasne
9 N??c pháp FRA Franck Honorat
10 N??c pháp FRA
Lucien Agoumé (cho m??n t? Inter )
11 Uruguay URU
Martín Satriano (cho m??n t? Inter )
14 N??c pháp FRA Irvin Cardona
15 Benin BEN
Steve Mounié ( ??i tr??ng )
16 N??c pháp FRA
Sébastien Cibois
17 N??c pháp FRA Dénys Bain
18 N??c pháp FRA
Ronaël Pierre-Gabriel (cho m??n t? Mainz 05 )
19 Comoros COM Rafiki Saïd
20 Ph?n Lan K?T THÚC Jere Uronen
22 N??c pháp FRA
Julien Faussurier
23 N??c pháp FRA
Christophe Hérelle
24 Algeria ALG Youcef Belaïli
25 N??c pháp FRA
Romain Del Castillo
26 N??c pháp FRA
Jérémy Le Douaron
27 N??c pháp FRA Hugo Magnetti
28 N??c pháp FRA Hiang’a Mbock
30 N??c pháp FRA
Grégoire Coudert
33 N??c pháp FRA Noé Sow
40 n??c Hà Lan NED Marco Bizot

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Stade Brestois 29

Theo k?t qu? mà chúng tôi c?p nh?t ???c, trong mùa gi?i Ligue 1 v?a r?i câu l?c b? Stade Brestois 29 theo các chuyên gia nh?n ??nh là ?ã phong ?? vô cùng sa sút. Theo k?t qu? c?a 8 tr?n g?n ?ây nh?t, thì câu l?c b?Stade Brestois 29 ?ã có ??n 4 tr?n thua, 3 tr?n th?ng, 1 tr?n hòa và 1 tr?n hòa. K?t qu? này cho th?y các c?u th? c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 c?n t?p trung và rèn luy?n ?? có k?t qu? thi ??u t?t h?n trong nh?ng mùa gi?i s?p t?i.

N?u các b?n mu?n ??t c??c cho ??i tuy?n ??i bóng Stade Brestois 29 t?i gi?i mùa gi?i Ligue 1. B?n có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? nhà cái tr?c tuy?n uy tín nh?: Nhà cái M88Nhà cái Bong90Trang cá c??c JP88Casino online Bong88,…

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Stade Brestois 29 

Hi?n nay thông tin chuy?n nh??ng c?a câu l?c b? Stade Brestois 29 ?ang ???c chúng tôi c?p nhât. Hãy theo dõi VN138 ?? có nh?ng thông tin m?i nh?t.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á Clermont FootCâu l?c b? bóng ?á LorientCâu l?c b? bóng ?á Strasbourg

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Stade Brestois 29 

CLB Stade Brestois 29 ?ã có nhi?u thành tích trong s? nghi?p bóng ?á

Là m?t trong nh?ng câu l?c b? có tu?i ??i khá lâu, câu l?c b? Stade Brestois 29 ?ã có ???c cho mình khá nhi?u thành tích qua nhi?u th?i k? khác nhau. Chúng ta cùng ?i?m qua nh?ng thành tích mà câu l?c b? Stade Brestois 29 ?ã có ???c nhé.

Ligue 2

  • Vô ??ch : 1980–81.

Coupe de France

  • Vòng t? k?t : (2) 1982–83 , 2014–15.

Coupe Gambardella

  • Vô ??ch : 1990.

Division d’Honneur (Bretagne)

  • Vô ??ch : (4) 1966, 1972, 1977, 2005.

Cúp Brittany

  • Vô ??ch : 1969.

Championnat de France des patronages (gi?i bóng ?á công giáo)

  • Vô ??ch : 1923.

V?i t?t c? các thông tin b? ích và m?i nh?t v? câu l?c b?  Stade Brestois 29, hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/dieu-khoan/) ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t và chính xác v? các câu l?c b? bóng ?á nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!