Soi kèo vòng ??u Tottenham vs Leicester City 20h00 ngày 01/05

Soi kèo vòng ??u Tottenham vs Leicester City
Bình ch?n

V?i m?c tiêu tr? l?i quy?t l?i, soi kèo vòng ??u Tottenham vs Leicester City lúc 20h00 ngày 01/05 ?ang ???c r?t nhi?u anh em mong ch? nh?t. Cùng xem ngay n?i dung v? tr?n chi?n này ???c VN138 chia s? d??i ?ây. 

Nhi?m v? ra sân ? các tr?n ??u cu?i cùng này ??u mang âm h??ng da di?t h?n bao gi? h?t c?a các ??i tuy?n bóng ?á. N?u anh em ?ang còn b?n kho?n hay tìm hi?u tin t?c soi kèo tr?n ??u Tottenham vs Leicester City trong vòng ??u m?i nh?t thì hãy theo dõi ngay t?i VN138 nhé!

Tình hình thi ??u g?n ?ây c?a Tottenham vs Leicester City

Tình hình thi ??u g?n ?ây c?a Tottenham vs Leicester City
Tình hình thi ??u g?n ?ây c?a Tottenham vs Leicester City

B??c vào vòng ??u th? 35 c?a gi?i ngo?i h?ng Anh 2021/2022 n?m nay, ch?a có b?t k? ??i bóng nào t?o nên m?t k? tích oanh li?t. Nhi?u chuyên gia hy v?ng r?ng chuy?n làm khách c?a Leicester City trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium c?a Tottenham t?i ?ây s? t?o nên nh?ng cú ?á th?t ?n t??ng và khác bi?t. 

Trong l?n làm khách t?i ?ây, Leicester City ?ang t?o nên nh?ng chi?n l??c thi ??u m?i nh?t, vì ?ây chính là c? h?i giúp “b?y cáo” g? b? ???c tình tr?ng sa sút di?n ra ? tu?n tr??c. ? 5 chuy?n thi ??u g?n nh?t, h? c?ng ?ã r?t c? g?ng và 2 tr?n th?ng là k?t qu? mà Leicester City có th? s? h?u, và gi? ?ây anh em nhà này ?ang ??ng t?i v? trí th? 10

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì khi ra sân v?i t? cách là ch? nhà, Tottenham d??ng nh? là chi?n binh may m?n nh?t khi có ???c m?i th? trong tay. Không ch? có ???c v? trí t?t t?i th? h?ng s? 5 cùng 58 ?i?m thì v?a qua, “The Lilywhites” c?ng r?t b?n l?nh khi t?o ???c 3 th?ng 1 hòa 1 thua khi ra sân ? 5 l?n ??u v?a qua. 

Nh?n ??nh v? l?n ?? s?c gi?a Tottenham vs Leicester City

Nh?n ??nh l?n ?? s?c gi?a Tottenham vs Leicester City
Nh?n ??nh l?n ?? s?c gi?a Tottenham vs Leicester City

N?u tính t? ??u mùa gi?i ??n nay thì th?y trò hu?n luy?n viên Conte, Antonio không có quá nhi?u s? xu?t hi?n, th? nh?ng n?u ??ng tr??c m?t ??i th? nh? Leicester City thì ?ây là cu?c g?p g? quá thân thu?c. C? th? trong 6 l?n ra sân ??i ??u g?n nh?t, Tottenham xu?t s?c mang v? 4 chi?n th?ng

Hi?u rõ ???c ??i ph??ng ?? tích l?y kinh nghi?m qua các l?n thi ??u s? là chìa khóa giúp Tottenham ghi bàn trong th?i gian s?m nh?t. H?n n?a, qua vi?c n?m gi? l?i th? sân nhà s? là n?i khó kh?n mà ?oàn quân Rodgers, Brendan c?n v??t qua lúc này. 

V? ??i hình ra sân d? ki?n, VN138 s? t?ng h?p ??n anh em nh? sau:

  • Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon, Kulusevski, Kane, Son.
  • Leicester City: Schmeichel, Justin, Amartey, Soyuncu, Castagne, Tielemans, Mendy, Albrighton, Maddison, Barnes, Daka.

Soi kèo nhà cái tr?n ??u Tottenham vs Leicester City

Soi kèo Tottenham vs Leicester City 20h00 01/05/2022
Soi kèo Tottenham vs Leicester City 20h00 01/05/2022

Có th? nói r?ng v?i l?ch trình th?t th??ng c?ng nh? ph?i ch?u nh?ng ?nh h??ng ??n t? phía ??i hình thi ??u thì Leicester City ?ang ?ánh giá th?p khi sa sút r?t nhi?u. Do ?ó, v?i m?c kèo ch?p nhà cái ??a ra là 1.05*1/1.5*0.84 thì ch? nhà Tottenham v?n là ?ng c? viên sáng giá có th? chi?m l?nh t?i v? trí cu?i cùng c?a mùa gi?i n?m nay. 

Nhìn l?i ? các l?n g?p m?t Tottenham vs Leicester City ? sàn giao d?ch tài x?u, c? hai ??i ghi ???c 3.89 bàn th?ng m?i tr?n. Vì v?y, mà vào tu?n t?i, chúng ta không quá b?t ng? khi c?a tài bùng n? v?i m?c áp d?ng hi?n là 0.83*2.5/3*1.03 cùng k?t qu? không d??i 3 bàn th?ng.

K?t qu? d? ?oán c?a chuyên gia:

  • Hi?p 1: Tottenham 1-0 Leicester City
  • C? tr?n: Tottenham 2-1 Leicester City

V?a r?i là thông tin soi kèo vòng ??u Tottenham vs Leicester City lúc 20h00 ngày 01/05 ???c VN138 t?ng h?p. Mong r?ng v?i thông tin d? ?oán t? s? tr?n ??u trên c?a chúng tôi s? giúp ích cho cu?c ??t c??c c?a b?n thêm may m?n và thu?n l?i. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!