Soi kèo tr?n Roma vs Cagliari Serie A 0h00 ngày 17/01/2022

Soi kèo Roma vs Cagliari
Bình ch?n

Nh?n ??nh bóng ?á, thông tin soi kèo tr?n Roma vs Cagliari vào 0h00 ngày 17/01/2022 Serie A ???c cung c?p trong bài vi?t sau. Cùng v?i ?ó là các nh?n ??nh chuyên môn, d? ?oán kèo Châu Á, d? ?oán k?t qu?, t? s? Roma vs Cagliari.

Hi?n t?i Cagliari ?ang có phong ?? r?t t?t v?i nhi?u chi?n th?ng liên ti?p. V?y ??i bóng này còn gi? ???c phong ?? trong l?n ch?m trán v?i Roma s?p t?i không. ?? nh?n ??nh k?t qu? d? án này chính xác h?n, m?i b?n ??c bài vi?t sau t? VN138!

Nh?n ??nh tr?n Roma vs Cagliari ngày 17/01/2022

Nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Roma vs Cagliari
Nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Roma vs Cagliari

Hi?n nay AS Roma ch?a th? n?m ch?c su?t vào Cup Châu Âu nào khi g?p m?t quá nhi?u ??i th? c?nh tranh m?nh. Tuy nhiên ??i ch? sân Olimpico v?n còn nhi?u c? h?i khi ch? kém ??i trên ch? s? ph?.

? tr?n s?p t?i, ??i ??i th? là Cagliari ???c ?ánh giá là kém h?n v?i AS Roma khá nhi?u. ??i c?a HLV Mazzarri ?ang kém AS Roma ??n 4 ?i?m.

Hi?n Cagliari ?ang r?t c?n chi?n th?ng ?? giành ???c vé d? cúp Châu Âu. Cùng v?i th?c l?c m?nh h?n ??i th? và ??ng l?c m?nh, Roma có kh? n?ng cao s? giành ???c 3 ?i?m tr??c ??i th? trong tr?n ??u s?p t?i.

Soi kèo tài x?u Roma vs Cagliari 

Tr??c khi g?p Cagliari, th?y trò HLV Mourinho ?ã liên ti?p g?p các th?t b?i n?ng n? t? AC Milan và Juventus. Tuy nhiên các th?t b?i này g?n nh? không th? tránh kh?i khi ??i th? quá m?nh c? v? công và phòng th?.

Sau 21 vòng ??u, ??i Roma có ???c 12 chi?n th?ng và có trung bình 3 bàn th?ng ???c ghi m?i tr?n

? bên kia chi?n tuy?n, Cagliari c?ng có thành tích trung bình là 3 bàn m?i tr?n cùng v?i 12 tr?n th?ng. Có th? nói Cagliari và Roma là ??i th? ngang tài ngang s?c v?i s? tr?n giành chi?n th?ng khá cao là 12 l?n trúng c?a tài.

Nh? v?y theo thông tin soi kèo tr?n Roma vs Cagliari t? VN138, kèo tài x?u Roma vs Cagliari hi?p 1 ?ang là 1.25d? ?oán kèo tài x?u Roma vs Cagliari c? tr?n là 3 bàn

Ng??i ch?i nên ch?n c?a Tài vì c? hai ??i ??u r?t c?n ?i?m trong tr?n ??u ti?p theo.

Soi kèo Châu Á Roma vs Cagliari Serie A

Soi kèo Châu Á Roma vs Cagliari
Soi kèo Châu Á Roma vs Cagliari

Trong các tr?n ??u g?n ?ây, c? AS Roma và Cagliari ??u k?t thúc v?i chênh l?ch bàn th?ng r?t nh? v?i ??i th?. 

Sau m?t lo?t thay ??i c?a HLV Mourinho, Moma ?ã ch?i t?n công m? h?n, không phòng ng? quá nhi?u n?a. Nh? ?ó mà ??i bóng này có ???c s? bàn th?ng khá cao.

Còn v?i Cagliari, trong 5 tr?n g?n nh?t, không tr?n nào ??i bóng này không th?ng l??i. Vì v?y theo ?ánh giá soi kèo tr?n Roma vs Cagliari t? VN138, ??i ch? nhà Roma s? d? dàng có ???c chi?n th?ng h?n. 

V?y t? l? kèo Châu Á tr?n Roma vs Cagliari là:

  • Hi?p 1: ch?n ??i AS Roma- ch?p 0.5 bàn.
  • C? hi?p: ch?n ??i AS Roma – ch?p 1 bàn.

D? ?oán t? s? Roma vs Cagliari

T? ??u mùa gi?i ??n nay ??i AS Roma ?ã ghi ???c 35 bàn th?ng. ??i ch? Cagliari ?? th?ng l??i 28 bàn sau 21 tr?n. Vì v?y d? ?oán t? s? theo soi kèo tr?n Roma vs Cagliari, chi?n th?ng s? thu?c v? Roma.

  • D? ?oán t? s? hi?p 1: AS Roma 2 – 1 Cagliari.
  • D? ?oán t? s? c? tr?n: AS Roma 3 – 1 Cagliari.

??i hình d? ki?n tr?n tr?n Roma vs Cagliari

??i hình d? ki?n c?a c? 2 ??i nh? sau:

  • AS Roma: Villar, Cristante, Under, Sabata, Peres, Smalling, Fazio, Kolarov, Mkhitaryan, Kluivert, Kalinic.
  • Cagliari: Cacciatore, Marko Rog, Oliva, Olsen, Pellegrini, Klavan, Pisacane, Ionita, Pedro, Nainggolan, Paloschi.

Phong ?? thi ??u AS Roma g?n ?ây

Thành tích thi ??u c?a AS Roma g?n ?ây là:

L?ch s? thành tích thi ??u Roma
L?ch s? thành tích thi ??u Roma

Thành tích thi ??u Cagliari g?n ?ây

Phong ?? thi ??u c?a Cagliari g?n ?ây là:

Thành tích thi ??u Cagliari
Thành tích thi ??u Cagliari

Thành tích ??i ??u 2 ??i

Thành tích l?ch s? ??i ??u Roma vs Cagliari:

L?ch s? ??i ??u Roma vs Cagliari
L?ch s? ??i ??u Roma vs Cagliari

Trên ?ây là nh?ng thông tin d? ?oán k?t qu?, d? ?oán t? s?, soi kèo Châu Á, soi kèo tài x?u, nh?n ??nh, soi kèo tr?n Roma vs Cagliari Serie A 0h00 ngày 17/01/2022 t? VN138. Hi v?ng nh? ?ó mà b?n có ???c d? ?oán chính xác h?n v? tr?n ??u này. N?u b?n còn b?t k? câu h?i nào hay mu?n tham gia các kèo th? thao h?p d?n, hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!