Soi kèo tr?n Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus 5h ngày 28/04/2022

Tr?n bóng gi?a hai ??i
Bình ch?n

Soi kèo tr?n Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus 5h ngày 28/04/2022 là tr?n ??u mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em ngày hôm nay. Cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi chi ti?t tr?n ??u. 

Tr??c th?m bóng l?n các t? s? luôn là ch? ?? mà anh em quan tâm nh?t. ??c bi?t là các anh em có ni?m tin ?am mê cá c??c. Chính vì v?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi chi ti?t tr?n ngay t?i Nhà cái VN138.

Phân tích tr?n Jubilo vs GramPus 5h ngày 28/04/2022

Soi kèo Jubilo Iwata vs Nagoya 5h ngày 28/04/2022
Soi kèo Jubilo Iwata vs Nagoya 5h ngày 28/04/2022

Soi kèo tr?n Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus 5h ngày 28/04/2022 là tr?n kèo chúng tôi s? t?ng h?p trong bài vi?t d??i ?ây. Do ?ó chính vì v?y hãy theo dõi ?? bi?t thêm t? s? tr?n t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Soi kèo Châu Á tr?n Jubilo vs GramPus

Phong ?? lúc này
Phong ?? lúc này

T? l? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 0.93 – 0/0.5 – 0.83. 

Trong khuôn kh? t?i mùa gi?i J.League vòng th? 10 hai ??i Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus s? ??i ??u trên sân Yamaha Stadium. M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng ??i Jubilo Iwata phong ?? thi ??u g?n ?ây không ?n t??ng. 

Minh ch?ng là trong 7 tr?n ??u g?n ?ây ??i ch? mang v? 1 bàn th?ng, 3 tr?n hòa và tr?n thua. V?i thành tích này ?oàn ??i th?y trò Ito Akira s? c? g?ng trong tr?n ??u s?p t?i.

V? phía ??i th? Nagoya GramPus phong ?? thi ??u khá t?t so v?i ch? nhà. C? th? là ??i ?ã mang v? 2 chi?n th?ng, 2 hòa và 3 thua trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t.

Do ?ó các gi?i chuyên gia d? ?oán ??i khách s? t?o bàn th?ng trong tr?n ??u này. 

Ch?n: Nagoya GramPus

Soi kèo tài x?u tr?n Jubilo vs GramPus

T? l? kèo gi?a hai ??i
T? l? kèo gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u nhà cái nh?n ??nh là: 0.99 – 2/2.5 – 0.89.

D?a trên k?t qu? kèo tài x?u g?n ?ây gi?a hai ??i Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus di?n ra khá ít và ghi nh?n kèo X?u cao h?n. C? th? ??i ch? nhà Jubilo Iwata trong 9 vòng ??u g?n ?ây ?ã ghi nh?n kèo X?u cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.22. 

Bên kia chí tuy?n ??i Nagoya GramPus c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 0.78.  Do ?ó các gi?i môn khuyên ng??i ch?i ??t c?a X?u trong tr?n ??u này. 

Ch?n: X?u. 

Soi kèo hi?p 1 tr?n Jubilo vs GramPus

T? l? kèo ch?m trán hi?p 1 nhà cái ??a ra là: 0.68 – 0/0.5 – 0.78. 

Th?ng kê s? li?u 9 tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus di?n ra khá ít tr?n. ??i ch? nhà ?ã xu?t s?c mang v? 5 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 56%. 

Bên kia ??i th? Nagoya GramPus ghi nh?n ít bàn th?ng h?n c? th? mang v? 3 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 33%. Chính vì v?y các gi?i chuyên gia d? ?oán ??i ch? nhà s? ghi bàn th?ng tr?n ??u này. 

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Jubilo Iwata 1-1 Nagoya GramPus.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Jubilo Iwata 2-3  Nagoya GramPus.

??i hình d? ki?n c?a Jubilo và GramPus

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus 5h ngày 28/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Jubilo Iwata: Kanuma, Hakamata, Yoshinaga, Seita, Ogawa, Kaneko, Kurokawa, González, Ko?elev, Yamamoto, Uehara,
  • V? ??i Nagoya GramPus: Langerak, Miyahara, Nakatani, Inagaki, Nagasawa, Kakitani, Soma, Kanazaki, Yoshida, Kim Min-Tae, Morishita.

Bên trên là soi kèo tr?n Jubilo Iwata vs Nagoya GramPus 5h ngày 28/04/2022 mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em. Hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!