Soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022

Rayo Vallecano vs Valencia CF
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh tr?n ??u, soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 ngày 12/04/2022 chi ti?t nh?t s? có trong bài vi?t sau ?ây. Trong ?ó là nh?ng nh?n ??nh t? l? Tài X?u, kèo toàn tr?n, kèo Hi?p 1 chính xác cho các b?n ??t c??c t?t nh?t.

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF ?ang r?t ???c quan tâm b?i gi?i m? ?i?u th?i gian g?n ?ây. ?? d? ?oán ???c t? s? tr?n ??u chính xác nh?t, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? VN138!

Soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022

Soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022
Soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022

Tr?n bóng gi?a ??i HLV Andoni Iraola Sagarna và ??i Valencia CF s? di?n ra vào lúc 02h00 ngày 12/04 s?p t?i ?ây t?i sân v?n ??ng Estadio de Vallecas

Có th? th?y ?ây là m?t c?p ??u không m?y cân s?c. B?i trong b?ng x?p h?ng gi?i La Liga hi?n nay, Rayo Vallecano ?ang ??ng ? v? trí th? 13 v?i ch? 33 ?i?m sau 29 tr?n ??u.

Trong khi ?ó ??i th? c?a h? l?i ?ang ??ng ? v? trí th? 9. V?i t?ng c?ng 41 ?i?m sau 30 tr?n ??u. 

Cùng v?i ?ó, hi?n nay phong ?? thi ??u c?a Rayo Vallecano l?i ?ang r?t t? khi trong 10 tr?n ??u g?n nh?t, h? không có l?y m?t tr?n th?ng.

Còn ? bên kia sân c?, Valencia CF ?ã có t?i tr?n th? 6 liên ti?p không bi?t mùi th?t b?i. Trong ?ó ch? có 2 tr?n hòa tr??c Cardiz CF và Getafe CF. 

Trong tr?n ??u s?p t?i ?ây, Rayo Vallecano s? có ???c l?i th? sân nhà khi thi ??u trên sân Estadio de Vallecas. 

?ây có th? là l?i th? giúp Rayo Vallecano không ti?p t?c có thêm th?t b?i b?i l?n chi?n th?ng ??i th? g?n nh?t c?a ??i bóng này chính là tr?n ??u trên sân nhà.

Các kèo bóng ?á chi ti?t 

Các kèo chi ti?t
Các kèo chi ti?t

?? giúp b?n ??t c??c các kèo tr?n ??u t?t nh?t, nh?ng phân tích các kèo Hi?p 1, kèo Tài X?u, kèo toàn tr?n tr?n ??u s? ???c cung c?p trong các ph?n bên d??i.

Kèo Hi?p 1 

Theo nh? s? li?u th?ng kê l?ch s? thi ??u c?a hai ??i, xác su?t ghi bàn trong hi?p 1 c?a c? hai ??i ??u khá th?p t?i gi?i La Liga trong th?i gian g?n ?ây.

C? th? xác su?t này v?i c? Rayo Vallecano và Valencia CF l?n l??t là 98% và 83%. Cùng v?i ?ó, các tr?n ??u c?a Valencia CF g?n ?ây c?ng không hay có nhi?u bàn th?ng.

Nh? v?y, trong hi?p 1, Valencia CF v?i th?c l?c và phong ?? t?t h?n s? giành ?u th? h?n. Tuy nhiên hi?p 1 s? không có bàn th?ng x?y ra. T? l? kèo Hi?p 1 nh? sau: 1.4*0/0.5*0.57.

Soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF – Kèo Tài X?u

Kèo tài x?u
Kèo tài x?u

C? hai ??i bóng này ??u có t? l? các tr?n ??u ra X?u cao, l?n l??t v?i Rayo Vallecano và Valencia CF là 96% và 73%. 

Cùng v?i ?ó, trong 6 tr?n ??i ??u c?a hai ??i g?n nh?t, ch? có 2 tr?n ra k?t qu? Tài. Vì v?y kh? n?ng ra tài trong tr?n ??u này khá th?p. V?i t? l? kèo Tài X?u tr?n Rayo Vallecano vs Valencia CF là: 0.99*2/2.5*0.87.

Kèo Toàn Tr?n

Trong l?ch s? thi ??u c?a hai ??i, 7 tr?n g?n nh?t 2 ??i g?p nhau thì m?i ??i có ???c 1 chi?n th?ng. Còn l?i là nh?ng tr?n hòa.

Tuy nhiên trong l?n g?p m?t này, Rayo Vallecano ?ang có phong ?? khá t?. Tuy nhiên h? c?ng có l?i th? sân nhà. 

Vì v?y k?t qu? kèo Toàn Tr?n Rayo Vallecano vs Valencia CF này v?n s? nghiêng v? Valencia CF nh?ng v?i t? s? không cách bi?t nhi?u. T? l? kèo này là: 0.97*0/0.5*0.92.

D? ?oán t? s? và ??i hình d? ki?n

D? ?oán t? s? chi ti?t nh?t
D? ?oán t? s? chi ti?t nh?t

V?i các phân tích bên trên, d? ?oán t? s? tr?n Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022 là:

  • Hi?p 1: Rayo Vallecano vs Valencia CF 0 – 0.
  • C? tr?n: Rayo Vallecano vs Valencia CF 0 – 1.

??i hình hai ??i d? ki?n:

  • Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Alejandro Catena, Mario Suarez, Francisco Garcia, Santi Comesana, Oscar Valentin, Isi Palazon, Randy Nteka, Alvaro Garcia, Sergi Guardiola. 
  • Valencia CF: Giorgi Mamardashvili, Dimitri Foulquier, Omar Alderete, Mouctar Diakhaby, Jose Luis Gaya, Thierry Correia, Hugo Guillamon, Carlos Soler, Jesus Vazquez, Maxi Gomez, Goncalo Guedes.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia CF hôm nay lúc 02h00 12/04/2022 chính xác và chi ti?t t? VN138. ?? có ???c các nh?n ??nh kèo m?i và tham gia các kèo th? thao h?p d?n, m?i b?n liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!