Soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022

Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022 có trong bài vi?t bên d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin soi kèo, nh?n ??nh tr?n ??u, d? ?oán t? s?, kèo Châu Á, Châu Âu tr?n Peterborough vs Manchester City.

Tr?n tranh tài gi?a ??i HLV Grant McCann và ??i th?y trò HLV Josep Guardiola s? di?n ra vào ngày 02/03 s?p t?i ?ây. ?? ?oán bi?t ???c k?t qu? tr?n ??u, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? https://vn138.biz!

Soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022

Soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022
Soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022

Peterborough ?ang có thành tích c?c k? khiêm t?n khi sau 33 tr?n, h? m?i ch? dành ???c 21 ?i?m. Cùng v?i ?ó, h? c?ng là ??i có x?p h?ng th?p nh?t lúc này v?i 22 tr?n thua. 

Sau 11 vòng ??u g?n ?ây, phong ?? c?a h? càng sa sút nghiêm tr?ng, b?i sau các tr?n ??u này, h? ch? dành ???c v?n v?n 2 ?i?m. Cùng v?i ?ó h? c?ng v?a có tr?n thua ??m v?i t? s? 0 – 3 ngay trên sân nhà tr??c tân binh Hull City.

Dù g?p ph?i khó kh?n trên sân Goodison Park nh?ng Manchester City v?n mang v? ???c cho mình tr?n v?n 3 ?i?m. Nh? ?ó, ??i bóng này ti?p t?c th?ng tr? ngôi  ??u b?ng v?i cách bi?t 6 ?i?m v?i Liverpool.

Trong su?t 15 tr?n ??u v?a qua, h? ?ã th?ng t?i 13 tr?n. Trong ?ó có các ??i th? m?nh nh? Wolves, Leicester City, Arsenal và c? Chelsea theo c?p nh?t c?a chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Vì v?y theo nh?n ??nh soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022 t? VN138, tr?n ??u này l?i th? s? thu?c v? Manchester City.

T? l? kèo bóng ?á tr?n Peterborough vs Manchester City 

T? l? ??t kèo bóng ?á Peterborough vs Manchester City
T? l? ??t kèo bóng ?á Peterborough vs Manchester City

Các thông tin t? l? kèo Châu Á, Châu Âu, kèo Tài X?u tr?n Peterborough vs Manchester City 02/03/2022 t? nhà cái s? ???c chúng tôi cung c?p trong b?ng trên ?ây. Cùng v?i ?ó là các phân tích kèo chi ti?t ngay trong các ph?n sau.

Phân tích kèo Châu Á

Peterborough ?ã có t?i 11 tr?n liên ti?p không th?ng v?a qua. Trong ?ó có ??n 6 tr?n thua v?i t? s? cách bi?t và th?m chí có c? bán thua v?i t? s? 0 – 3 ngay trên sân nhà tr??c Hull City.

Trong khi ?ó, hi?n t?i Manchester City ?ang là nhà ?KV? c?a Premier League và n?m gi? ngôi ??u b?ng. Vì v?y k?t qu? kèo Châu Á tr?n Peterborough vs Manchester City ???c nh?n ??nh s? thu?c v? Manchester City v?i:

  • Hi?p 1: ch?n Manchester City -1.
  • C? tr?n: ch?n Manchester City -2 1/2.

Soi kèo Tài X?u Peterborough vs Manchester City

Trong hai tr?n tr??c ?ây ? sân ch?i này, Manchester City ??u có ???c chi?n th?ng v?i t? s? 4 – 1. Trong ?ó có c? chi?n th?ng tr??c ??i có thành tích t?t nh?t là Fulham.

? bên kia sân c?, Peterborough l?i ?ang có hàng phòng th? th?m h?a nh?t gi?i ??u. H? ?ã nh?n t?i 66 bàn thua ch? sau 33 tr?n ??u, nh? ?ó mà k?t qu? Tài X?u tr?n Peterborough vs Manchester City này b?n nên ch?n Tài, v?i:

  • Hi?p 1: ch?n Tài 1 1/2.
  • C? tr?n: ch?n Tài 3 1/2.

Kèo Châu Âu chính xác nh?t

T? l? kèo Châu Âu chính xác
T? l? kèo Châu Âu chính xác

C?p ??u này có s? chênh l?ch quá l?n gi?a m?t bên là nhà ?KV? và m?t bên là tân binh t?i Championship. Bên c?nh ?ó, Manchester City c?ng là ??i ?ang x?p h?ng 1 trên b?ng x?p h?ng và Peterborough là ??i x?p h?ng cu?i.

Vì v?y, kèo Châu Âu tr?n Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022 này kh? n?ng cao s? thu?c v? Manchester City. V?i:

  • Hi?p 1: ch?n Manchester City.
  • C? tr?n: ch?n Manchester City.

D? ?oán t? s? và thành tích thi ??u hai ??i

?? giúp b?n có các nh?n ??nh chính xác h?n v? tr?n ??u gi?a Peterborough vs Manchester City, b?n có th? tham kh?o l?ch s? thi ??u và thành tích ??i ??u gi?a hai ??i trong các b?ng d??i ?ây.

Phong ?? hai ??i g?n nh?t
Phong ?? hai ??i g?n nh?t

V?i các thông tin trên, d? ?oán t? s? tr?n ??u Peterborough vs Manchester City 02/03/2022 nh? sau:

  • Hi?p 1: Peterborough vs Manchester City: 0-2.
  • C? tr?n: Peterborough vs Manchester City: 0-4.

Thông tin ??i hình hai ??i d? ki?n nh? sau:

  • Peterborough: Ronnie Edwards, Bali Mumba, Jeando Pourrat Fuchs, Steven Benda, Frankie Kent, Josh Knight, Oliver Norburn, Hayden Coulson, Kwame Poku, Callum Morton, Jack Marriott.
  • Manchester City:  Aymeric Laporte, Ruben Dias, John Stones, Ederson Santana de Moraes, Joao Cancelo, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, Rodrigo Hernandez, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden, Riyad Mahrez.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo Peterborough vs Manchester City 02h15 02/03/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n ?ã có ??y ?? thông tin ?? ??t kèo chính xác. N?u b?n mu?n tham gia các kèo cá c??c h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!