Soi kèo Paris Saint Germain vs Stade Rennais 03h00 12/02/2022

Soi kèo Tài X?u Paris Saint Germain vs Stade Rennais 03h00 12/02/2022
Bình ch?n

Thông tin d? ?oán k?t qu?, soi kèo Paris Saint Germain vs Stade Rennais lúc 03h00 ngày 12/02/2022 s? ???c chúng tôi ?em ??n ngay trong bài vi?t sau. Cùng v?i ?ó c?ng cung c?p các phân tích chuyên môn, t? l? kèo Châu Á, Châu Âu, th?ng kê bên l? tr?n ??u.

Tr?n ??u gi?a Paris Saint Germain vs Stade Rennais t?i gi?i V?QG Pháp s? di?n ra vào ngày 12/02 thu hút s? quan tâm l?n t? ng??i hâm m?. ?? phân tích tr?n ??u chính xác h?n, m?i b?n ??c các nh?n ??nh bóng ?á bên d??i t? VN138!

Soi kèo Châu Á tr?n Paris Saint Germain vs Stade Rennais

Kèo Châu Á Paris Saint Germain vs Stade Rennais 12/02/2022
Kèo Châu Á Paris Saint Germain vs Stade Rennais 12/02/2022

Theo Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t ???c, trong th?i gian g?n ?ây, Paris Saint Germain ?ang duy trì ???c phong ?? cao. Hi?n th?y trò HLV Pochettino ?ã có ???c 3 trên 4 tr?n ??u g?n nh?t th?ng kèo Châu Á là có ???c lòng tin c?a gi?i m? ?i?u.

? bên kia chi?n tuy?n, Stade Rennais l?i nh?n t?i 3 th?t b?i trong 5 tr?n ??u g?n nh?t. Vì v?y h? khó có th? tr? thành cái tên ???c ch?n ?? ??t kèo Châu Á tr?n Paris Saint Germain vs Stade Rennais.

Vì v?y t? l? kèo Châu Á tr?n ??u theo VN138 nh?n ??nh là:

  • Hi?p 1: ch?n Paris Saint Germain -1/ 2.
  • C? tr?n: ch?n Paris Saint Germain -3/ 4.

Nh?n ??nh kèo Châu Âu 

Cho t?i hi?n t?i, Paris Saint Germain v?n ?ang trong phong ?? t?t v?i 3 tr?n ??u g?n ?ây toàn th?ng. Vì v?y, khi ?ón ti?p Stade Rennais t?i sân nhà l?n này, h? v?n có kh? n?ng giành chi?n th?ng cao và giành ???c 3 ?i?m v? tay.

Qua ?ó, nh?n ??nh kèo Paris Saint Germain vs Stade Rennais ngày 12/02/2022 t? VN138 là:

  • Hi?p 1: ch?n Paris Saint Germain.
  • C? tr?n ??u: ch?n Paris Saint Germain.

Soi kèo Tài X?u Paris Saint Germain vs Stade Rennais

Soi kèo Tài X?u Paris Saint Germain vs Stade Rennais
Soi kèo Tài X?u Paris Saint Germain vs Stade Rennais

Trong t?ng s? 6 tr?n ??u g?n nh?t t? Paris Saint Germain ?ã có ??n 4 tr?n h? gi? ???c s?ch l??i trong hi?p 1

C?ng thêm v?i kh? n?ng ghi bàn không m?y ?n t??ng t? hàng công c?a Stade Rennais, tr?n ??u s? không th? bùng n? trong 45 phút ??u tiên.

Tuy nhiên qua l?ch s? ch?m trán c?a hai ??i thì có ??n 3/5 tr?n g?n nh?t có trên 2 bàn th?ng. ?i?u này giúp cho VN138 nh?n ??nh c?a Tài s? xu?t hi?n khi soi kèo Tài X?u tr?n Paris Saint Germain vs Stade Rennais v?i t? l?:

  • Hi?p 1: X?u 1 1/ 4.
  • C? tr?n: Tài 2 3/ 4.

D? ?oán k?t qu? tr?n Paris Saint Germain vs Stade Rennais

Không th? ph? nh?n phong ?? thi ??u c?a Stade Rennais mùa này ?ang c?c k? ?n ??nh. Tuy nhiên g?p ph?i Paris Saint Germain l?i khi?n h? lâm vào c?nh b?t l?i.

Trong 3 tr?n th?ng tr??c ??i th? thì có ??n 2 tr?n Paris Saint Germain ??u ghi ???c bàn th?ng trong hi?p 1. Vì v?y, trong tr?n này, ph?n th?ng v?n có kh? n?ng nghiêng v? Paris Saint Germain v?i t? s? là:

  • Hi?p 1: Paris Saint Germain 1-0 Stade Rennais.
  • C? tr?n: Paris Saint Germain 2–1 Stade Rennais.

Phong ??, l?ch s? thi ??u hai ??i và ??i hình d? ki?n

?? nh?n ??nh ???c chính xác nh?t k?t qu? tr?n c?u này, b?n có th? tham kh?o phong ?? thi ??u c?a Paris Saint Germain và Stade Rennais g?n ?ây. Cùng v?i ?ó là có th? tham kh?o l?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i bóng này d??i ?ây.

Phong ?? g?n ?ây c?a Paris Saint Germain vs Stade Rennais
Phong ?? g?n ?ây c?a Paris Saint Germain vs Stade Rennais
L?ch s? ??i ??u Paris Saint Germain vs Stade Rennais
L?ch s? ??i ??u Paris Saint Germain vs Stade Rennais

??i hình d? ki?n hai ??i trong tr?n ngày 12/02 nh? sau:

  • Paris Saint Germain: Kimpembe Presnel, Nuno Mendes, Danilo Luis Helio Pereira, Leandro Daniel Paredes, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marcos Aoas Correa, Angel Fabian Di Maria, Lionel Andres Messi, Kylian Mbappe Lottin.
  • Stade Rennais: Warmed Omari, Hamari Traore, Santamaria Baptiste, Jonas Martin, Lovro Majer, Dogan Alemdar, Birger Melinh, Naif Aguerd, Martin Terrier, Gaëtan Laborde, Benjamin Bourigeaud.

Trên ?ây là nh?ng phân tích, soi kèo Paris Saint Germain vs Stade Rennais 03h00 12/02/2022 t? VN138 chính xác nh?t. N?u anh em mu?n tham gia các kèo cá c??c th? thao k?ch tính hay nh?n các nh?n ??nh tr?n ??u thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!