Soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022

Swansea City vs Bournemouth
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth 01h45 ngày 27/04/2022 chi ti?t s? có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các phân tích kèo Châu Á, Châu Âu, kèo Tài X?u tr?n ??u.

Nh?ng thông tin soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth ?ang ???c nhi?u ng??i hâm m? tìm ki?m tr??c th?m tr?n ??u. ?? có ???c các phân tích này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? https://vn138.biz!

Soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022

Soi kèo Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022
Soi kèo Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022

Trong ngày 27/04 s?p t?i Swansea City s? ti?p ?ón th?y trò HLV Scott Parker t?i sân Liberty Stadium trong khuôn kh? gi?i H?ng Nh?t Anh.

Có th? th?y ?ây là m?t c?p ??u khá chênh l?ch. Khi mà hi?n Bournemouth ?ang ??ng th? 2 BXH, trong khi ?ó Swansea City l?i ?ang là ??i ? v? trí th? 13 b?ng ??u.

Tuy nhiên, hi?n nay Swansea City ?ang có phong ?? khá t?t. B?i cho trong các tr?n ??u g?n nh?t, h? ?ã có ??n 7 tr?n liên ti?p không bi?t mùi th?t b?i.

Trong khi ?ó ? bên kia sân c?, Bournemouth có phong ?? không t?t b?ng. Trong 7 tr?n ??u g?n nh?t, ??i bóng này ch? có ???c 3 chi?n th?ng và 3 tr?n hòa và b? thua 1 tr?n tr??c West Bromwich Albion v?i cách bi?t ??n 2 – 0.

Tuy nhiên trong tr?n g?p th?y trò HLV Russell Martin s?p t?i, ??i bóng này v?n không b? ?ánh giá y?u h?n. B?i trong 6 tr?n ??i ??u gi?a hai ??i tr??c ?ó, Bournemouth ch?a t?ng ?? thua ??i th?.

Cùng v?i ?ó, Bournemouth c?ng có xác su?t th?ng trên sân khách khá ?n là 47%. Trong khi ?ó t? l? th?ng trên sân nhà c?a Swansea City ch? là 25% theo thông tin c?p nh?t t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Nh?n ??nh các kèo bóng ?á Swansea City vs Bournemouth

Nh?n ??nh t?ng kèo bóng ?á
Nh?n ??nh t?ng kèo bóng ?á

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022 kèo Châu Âu, Châu Á, t? l? Tài X?u s? có trong các ph?n d??i ?ây. B?n hãy tham kh?o ?? ??t kèo chính xác nh?t nhé!

T? l? kèo Châu Âu

Trong l?ch s? ??i ??u c?a hai ??i, Bournemouth ?ã giành chi?n th?ng t?i 4 tr?n trong 6 tr?n g?n nh?t. Trong ?ó các tr?n còn l?i ?oàn quân HLV Russell Martin ch? có th? c?m hòa  Bournemouth. 

Nh? v?y b?n nên ??t kèo Châu Âu Swansea City vs Bournemouth cho Bournemouth trong c? kèo hi?p 1 và kèo hi?p 2

Soi kèo Swansea City vs Bournemouth – Kèo Châu Á 

Hi?n Bournemouth ?ang là ??i ??ng th? 2 BXH gi?i H?ng Nh?t Anh. Vì v?y h? s? h?u ??ng c?p và s?c m?nh h?n h?n ??i th?.

Cùng v?i ?ó, ?ây c?ng là ??i có ?u th? áp ??o trong các tr?n ??i ??u tr??c ?ó c?a hai ??i. Vì v?y theo soi kèo Swansea City vs Bournemouth b?n có th? ??t kèo Châu Á này cho Bournemouth. V?i t? l? kèo là: 0.92*0.5*0.96.

T? l? kèo Tài X?u 

Phân tích kèo Tài X?u chi ti?t
Phân tích kèo Tài X?u chi ti?t

Trong l?ch s? thi ??u c?a hai ??i, h?u h?t nh?ng tr?n thi ??u trên sân nhà Liberty Stadium, Swansea City ??u phòng th? r?t t?t và có kh? n?ng c?m hòa ???c Bournemouth.

Vì v?y trong tr?n l?n này, kh? n?ng ra X?u khá cao, nh?t là khi ? tr?n tr??c ?ó, h? ?ã ?? thua Bournemouth ??n 4 – 0 và c?n có tr?n g? l?i danh d?.

Vì v?y theo soi kèo Tài X?u Swansea City vs Bournemouth này, b?n nên ch?n X?u v?i t? l? c??c: 0.95*2.5*0.91.

D? ?oán k?t qu? tr?n ??u

T? s? tr?n ??u Swansea City vs Bournemouth
T? s? tr?n ??u Swansea City vs Bournemouth

V?i các phân tích, soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth trên, k?t qu? tr?n ??u d? ?oán là:

  • Hi?p 1: Swansea City vs Bournemouth 0 – 0.
  • C? tr?n: Swansea City vs Bournemouth 0 – 1.

Cùng v?i ?ó, d??i ?ây là ??i hình d? ki?n hai ??i cho b?n tham kh?o:

  • Swansea City: Fisher, Latibeaudi, Cabango, Naughton, Christie, Downes, Grimes, Wolf, Paterson, Piroe, Obafemi.
  • Bournemouth: Solanke, Travers, Kelly, Phillips, Laird, Smith, Lerma, Cook, Christie, Anthony, Lowe.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo nhà cái Swansea City vs Bournemouth 01h45 27/04/2022 t? VN138. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n cá c??c h?p d?n hay tham gia các game bài tài x?u, n? h? thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!