Soi kèo nhà cái Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022

Soi kèo Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo nhà cái Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022 s? có trong bài vi?t này. Cùng v?i ?ó là các phân tích kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? Tài X?u tr?n ??u Hamburger SV vs Freiburg. 

Trong ngày 20/04 s?p t?i ?ây, ??i th?y trò HLV Tim Walter s? ?ón ti?p ??i Freiburg t?i sân nhà Volksparkstadion. ?? bi?t nh?ng phân tích chi ti?t nh?t v? tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a nhà cái VN138!

Soi kèo nhà cái Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022

Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022
Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022

Có th? th?y hi?n phong ?? thi ??u c?a Hamburger SV ?ang không t?t. Trong 7 tr?n ??u g?n nh?t, ??i bóng này ch? có ???c 2 chi?n th?ng tr??c Erzgebirge và Karlsruher SC.

Còn l?i ??i bóng này ?ã thua t?i 4 tr?n và có m?t tr?n b? c?m hòa b?i Fortuna Düsseldorf v?i t? s? 1 – 1 theo c?p nh?t c?a chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Trong tr?n ??u s?p t?i, ??i bóng này s? ???c thi ??u trên sân nhà. Tuy nhiên ?ây c?ng không ph?i l?i th? l?n cho Hamburger SV khi xác su?t chi?n th?ng c?a ??i bóng này trên sân nhà ch? là 28%.

? bên kia sân c?, phong ?? thi ??u c?a Freiburg ?ang t?t h?n nhi?u. B?i trong 7 tr?n ??u g?n nh?t, ??i bóng này ch? nh?n 1 th?t b?i duy nh?t tr??c Bayern Munich, còn l?i là 2 tr?n hòa và 4 chi?n th?ng.

Cùng v?i ?ó, xác su?t chi?n th?ng trên sân khách c?a ??i bóng này c?ng khá cao. T? l? th?ng trên sân khách c?a ??i là 45%. Vì v?y trong tr?n Hamburger SV vs Freiburg gi?i V?QG ??c này, ??i bóng này có th? s? chi?m ?u th?.

Các t? l? kèo bóng ?á chính xác và phân tích kèo

Các t? l? bóng ?á - Phân tích
Các t? l? bóng ?á – Phân tích

Bên d??i là các phân tích t? l? kèo bóng ?á Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022 chi ti?t nh?t. ?? t? ?ó giúp b?n có nh?ng thông tin chính xác nh?t v? s?c m?nh hai ??i và ??t kèo ?úng nh?t.

Kèo Châu Á

Trong l?ch s? 6 tr?n g?p m?t g?n nh?t c?a hai ??i ?ã có t?i 4 tr?n có k?t qu? hòa. ?i?u này cho th?y ?ây là hai ??i th? khá cân tài cân s?c.

Trong tr?n ??u t?i m?c dù Hamburger SV có l?i th? sân nhà nh?ng ?ây c?ng là tr?n bán k?t. Vì v?y c? hai s? thi ??u r?t gi?ng co k?ch tính. Tuy nhiên Freiburg ?ang có phong ?? t?t h?n và t? l? th?ng sân khách cao.

Vì v?y kèo Châu Á Hamburger SV vs Freiburg b?n có th? ch?n Freiburg, v?i t? l? kèo: 1.08*0/0,5*0.8.

Soi kèo Hamburger SV vs Freiburg – Kèo Tài X?u 

Tài x?u tr?n ??u
Tài x?u tr?n ??u

Trong l?ch s? thi ?âu c?a hai ??i, trong t?ng s? 6 tr?n ??i ??u g?n nh?t thì có ??n 5 tr?n ra k?t qu? X?u. Cùng v?i ?ó xác su?t ra X?u trong các tr?n ??u c?a Freiburg r?t cao t?i 75%.

Vì v?y kh? n?ng tr?n Hamburger SV vs Freiburg s? có k?t qu? X?u v?i t? l? là: 0.92*2.5*0.94.

Nh?n ??nh kèo Châu Âu

Trong l?ch s? ??i ??u c?a hai ??i không có ??i nào chi?m ???c ?u th?. Cùng v?i ?ó, tuy nhiên hi?n Freiburg ?ang có phong ?? t?t h?n.

Vì v?y kèo Châu Âu này theo soi kèo Hamburger SV vs Freiburg nhà cái VN138, b?n nên ch?n Freiburg cho c? kèo hai hi?p.

D? ?oán t? s? tr?n Hamburger SV vs Freiburg 

D? ?oán t? s? tr?n bóng
D? ?oán t? s? tr?n bóng

 

V?i các phân tích trên, d? ?oán t? s? tr?n ??u nh? sau:

  • Hi?p 1: Hamburger SV vs Freiburg 0 – 0.
  • C? tr?n: Hamburger SV vs Freiburg 0 – 1.

??i hình hai ??i d? ki?n:

  • Hamburger SV: Daniel Fernandes, Sebastian Schonlau, Mario Vuskovic, Miro Muheim, Sonny Kittel, Jonas Meffert, Ludovit Reis, Robert Glatzel, Bakery Jatta, Manuel Wintzheimer.
  • Freiburg: Mark Flekken, Lukas Kubler, Nico Schlotterbeck, Philipp Lienhart, Christian Gunter, Lucas Holer, Maximilian Eggestein, Jonathan Schmid, Nicolas Hofler, Vincenzo Grifo, Ermedin Demirovic.

Trên ?ây là soi kèo nhà cái Hamburger SV vs Freiburg 01h45 ngày 20/04/2022 t? nhà cái VN138. N?u b?n mu?n tham gia các game casino h?p d?n, các kèo c??c bóng ?á thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!