Soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022

Soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022
Bình ch?n

Thông tin soi kèo Manchester United vs Watford lúc 22h00 ngày 26/02/2022 gi?i Ngo?i H?ng Anh s? ???c cung c?p chi ti?t cho các b?n trong bài vi?t d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin d? ?oán t? s?, nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? Tài X?u tr?n Manchester United vs Watford.

V?i phong ?? hi?n nay, Qu? ?? có c? h?i r?t l?n có th? “r?a h?n” tr??c ??i th? ?ã ?ánh b?i h? ? tr?n l??t ?i là Watford. ?? d? ?oán chính xác ???c k?t qu? c?a tr?n ??u k?ch tính này, m?i b?n ??c bài vi?t sau t? Nhà cái VN138!

Soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022

Soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022
Soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022

? tr?n l??t ?i Manchester United vs Watford, Manchester United ?ã th?t b?i ê ch? tr??c ??i th? v?i t? s? 1 – 4. Vì v?y trong tr?n ??u l?n này, ng?n l?a ph?c thù c?a ??i bóng này s? càng dâng cao h?n bao gi? h?t.

Ý chí này càng ???c c?ng c? khi phong ?? c?a Qu? ?? hi?n nay ?ang r?t t?t. Trong c? hai tr?n g?n nh?t, ??i th?y trò HLV Rangnick có chi?n th?ng cách bi?t tr??c Brighton và chi?n th?ng 4 – 2 tr??c Leeds United.

N?u ch? trong gi?i Ngo?i H?ng Anh, Manchester United ?ã b?t b?i trên sân nhà t?i 3 tr?n liên ti?p. H? có 2 bàn th?ng và 1 tr?n hòa v?i chi?n th?ng c? v?i ??i th? l?n nh? West Ham United.

? bên kia sân c?, Watford c?ng l?i không có ???c thành tích t?t, nh?t là tr??c nh?ng “ông l?n”. C? th? là tr??c Leicester City, Manchester City, Chelsea, Tottenham h? ??u tr?ng tay.

??i bóng này s? h?u thành tích sân nhà khá ?n khi có 3 tr?n b?t b?i liên ti?p. Tuy nhiên ?ó ch? là chi?n th?ng tr??c nh?ng ??i ? cu?i BXH theo thông tin soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022 t? Soi Kèo Bóng ?á.

T? l? kèo bóng ?á tr?n Manchester United vs Watford

T? l? kèo bóng ?á Manchester United vs Watford 26/02/2022
T? l? kèo bóng ?á Manchester United vs Watford 26/02/2022

Các thông tin t? l? kèo bóng ?á tr?n Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022 s? có trên b?ng trên ?ây. V?i nh?ng phân tích c? th? t?ng kèo ??u trong các m?c bên d??i.

Nh?n ??nh kèo Châu Á

Trong th?i gian g?n ?ây, Manchester United ?ã c?i thi?n r?t nhi?u trong phong ?? thi ??u. Trong 7 tr?n g?n nh?t, h? có ???c ??n 4 chi?n th?ng và 3 tr?n hòa. ??c bi?t có 3 tr?n th?ng v?i t? s? cách bi?t.

Vì v?y, theo nh?n ??nh, soi kèo Châu Á Manchester United vs Watford l?n này, Qu ? ?? s? có c? h?i th?ng nhi?u h?n. B?i Watford hi?n ?ang không có phong ?? t?t. 

 • Hi?p 1 kèo Châu Á: ch?n Manchester United -1/2.
 • C? tr?n: ch?n Manchester United -1 1/2.

T? l? kèo Châu Âu

Sau lo?t tr?n thi ??u ?n t??ng, hi?n t?i ??i ch? sân Old Trafford ?ang là m?t trong 4 ??i có thành tích t?t nh?t. Nh? ?ó, h? ???c ?ánh giá n?m ? kèo trên, v?i m?c kèo cao là 1 1/2. 

Trong khi ?ó Watford l?i ?ang thu?c nhóm c?m ?èn ??, vì v?y k?t qu? soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 26/02/2022 v?i kèo Châu Âu nh? sau:

 • Hi?p 1: ch?n Manchester United.
 • C? tr?n: ch?n Manchester United.

Soi kèo Tài X?u Manchester United vs Watford

Dù hàng th? c?a Manchester United v?n ch?a ???c c?i thi?n nh?ng hàng công c?a h? ?ã ti?n b? h?n r?t nhi?u. B?i ch? trong vòng 2 tr?n, h? ?ã có ???c 6 pha l?p công.

?ây là hi?u qu? có ???c t? th? tr?n thi ??u 4-2-3-1 c?a HLV Rangnick. ??ng th?i c?ng có công l?n do s? k?t h?p c?a c?p ?ôi Paul Pogba và Bruno.

Vì v?y, nh?n ??nh soi kèo Tài X?u Manchester United vs Watford l?n này nh? sau:

 • Hi?p 1: ch?n Tài 1 1/4.
 • C? tr?n: ch?n Tài 3.

Phong ?? thi ??u, d? ?oán t? s?

Các thông tin phong ?? thi ??u, l?ch s? ??i ??u ???c t?ng h?p trong b?ng ? d??i. T? ?ó giúp các b?n nh?n ??nh kèo tr?n ??u chính xác h?n.

Thành tích thi ??u m?i nh?t hai ??i
Thành tích thi ??u m?i nh?t hai ??i
L?ch s? ??i ??u g?n nh?t
L?ch s? ??i ??u g?n nh?t

T? các nh?n ??nh trên, d? ?oán t? s? tr?n ??u Manchester United vs Watford 26/02/2022 nh? sau:

 • Hi?p 1: Manchester United vs Watford: 2-0.
 • C? tr?n: Manchester United vs Watford: 3-1.

D? ki?n ??i hình hai ??i nh? sau:

 • Manchester United: Harry Maguire, Raphael Varane, Diogo Dalot, Paul Pogba, David De Gea Quintana, Luke Shaw, Scott Mctominay, Jadon Sancho, Bruno Joao N. Borges Fernandes, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.
 • Watford: Craig Cathcart, Francisco Femenia Far, Kiko, Tom Cleverley, Edo Kayembe, Moussa Sissoko, Ben Foster, Hassane Kamara, Samir Caetano de Souza Santos, Juraj Kucka, Emmanuel Bonaventure Dennis, Joshua King.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo Manchester United vs Watford 22h00 ngày 26/02/2022 t? VN138. N?u b?n mu?n ???c tham gia các kèo th? thao, kèo bóng ?á k?ch tính thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo s? ?i?n tho?i d??i ?ây!

Thông tin liên h?: 

 • ??a ch?: Tây Ninh, Vi?t Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!