Soi kèo Liverpool vs Brentford ngày 16/1 21h gi?i Ngo?i H?ng Anh

Nh?n ??nh bóng ?á Liverpool vs Brentford
Bình ch?n

Các phân tích bóng ?á, soi kèo Liverpool vs Brentford lúc 21h ngày 16/01/2022 gi?i Ngo?i H?ng Anh. Cùng v?i ?ó là các phân tích tr?n ??u, d? ?oán t? s?, t? l? kèo Liverpool vs Brentford chính xác.

Tr?n ??i ??u gi?a Liverpool vs Brentford là m?t trong nh?ng tr?n ???c nhi?u ng??i hâm m? mong ch? nh?t trong khuôn kh? gi?i bóng ?á Ngo?i H?ng Anh 2021/22. ?? d? ?oán chính xác nh?t k?t qu? tr?n ??u này hay bi?t các nh?n ??nh tr?n ??u, m?i b?n ??c bài vi?t sau c?a Nhà cái VN138!

Soi kèo Liverpool vs Brentford ngày 21h 16/1 gi?i Ngo?i H?ng Anh

Soi kèo Liverpool vs Brentford 16/01/2022
Soi kèo Liverpool vs Brentford 16/01/2022

Theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c?a VN138, ? nh?ng tr?n v?a qua, Liverpool ?ã có kho?ng th?i gian thi ??u không m?y thành công. ??i bóng này c?n hòa Tottenham, th?t th? tr??c Leicester City và ti?p t?c c?m hòa v?i Chelsea.

Sau t?n 3 tr?n liên ti?p không có ???c chi?n th?ng, Liverpool chu?n b? có c? h?i ghi ?i?m cao tr??c ??i th? y?u th? h?n là Brentford theo nh?n ??nh soi kèo Liverpool vs Brentford.

V? ph?n Brentford, ??i bóng này v?n ?ang duy trì phong ?? t?t. Tân binh Ngo?i H?ng Anh ?ã có ???c 2 chi?n th?ng liên t?c tr??c Aston Villa có chi?n th?ng 4-1 tr??c Port.

V?i khí th? hi?n có, theo d? ?oán soi kèo Liverpool vs Brentford, ??i bóng này s? t?o nhi?u áp l?c v?i The Kop trong tr?n ??u tr??c m?t nh?ng Brentford v?n là ??i bóng có ??ng c?p th?p h?n và khó có th? ?ánh b?i Liverpool.

Nh?n ??nh t? s? kèo Châu Á Liverpool vs Brentford

Soi kèo Châu Á Liverpool vs Brentford
Soi kèo Châu Á Liverpool vs Brentford

Hi?n ??i bóng tân binh Brentford ?ang ???c xem là m?t hi?n t??ng m?i trên BXH Ngo?i H?ng Anh. ??i bóng c?a HLV Thomas Frank liên t?c chi?n th?ng tr??c nh?ng ??i th? k? c?u h?n và ?ang có trong tay 23 ?i?m, ??ng v? trí th? 11.

? th? ng??c l?i, Liverpool g?n ?ây ?ang thi ??u không ?n ??nh và ?ánh m?t h?ng 2 chào tay Chelsea. V?i tr?n ??u này, Liverpool c?n ph?i t?n d?ng c? h?i ?? thu h?p cách bi?t và l?y thêm ?i?m.

Tuy có phong ?? không t?t g?n ?ây nh?ng Liverpool v?n là ??i có ??ng c?p cao h?n h?n. Vì v?y b?n có th? ch?n kèo thiên v? Liverpool v?i m?c ch?p kèo là 0.5 trái.

Soi kèo tài/ x?u tr?n Liverpool vs Brentford 

Phong ?? hàng công hi?n nay c?a Liverpool ch?a th?c s? t?t khi các c?u th? ph?i h?p không th?c s? ?n ý. Cùng v?i ?ó, nhi?u c?u th? quan tr?ng ?ang nhi?m Covid – 19 khi?n khí th? c?a ??i bóng b? gi?m xu?ng.

Tuy nhi?u v?i t? l? kèo tài x?u 3 trái, theo nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Liverpool vs Brentford, soi kèo Euro 1 v?n thiên v? m?t tr?n ??u v?i nhi?u bàn th?ng. B?i th?c l?c hi?n t?i c?a Liverpool v?n ?? s?c áp ??o ??i bóng m?i này.

T? l? tài x?u tr?n Liverpool vs Brentford khuyên ch?n là 0.99, tài 3 trái.

Nh?n ??nh t? l? kèo ph?t góc

Theo th?ng kê ph?t góc 5 tr?n g?n nh?t, Liverpool ?ã n? tài 3 l?n v?i t? l? ??n 60%. Bên ??i th? c?ng có t? l? n? tài cao v?i 4/5 tr?n th?ng v?i trung bình 4/6 qu?/tr?n.

Theo ?ó, d? ?oán soi kèo ph?t góc theo soi kèo Liverpool vs Brentford c?a VN138tài c? tr?n.

D? ?oán t? s? Liverpool vs Brentford 21h ngày 16/01/2022

D? ?oán t? s? Liverpool vs Brentford
D? ?oán t? s? Liverpool vs Brentford

D? ?oán t? s? theo soi kèo Liverpool vs Brentford 21h ngày 16/01/2022 gi?i Ngo?i H?ng Anh nh? sau:

  • D? ?oán t? s? Hi?p 1: Liverpool 2-0 Brentford.
  • T? s? c? tr?n: Liverpool 3-1 Brentford.

V?y b?n có th? ch?n Liverpool th?ng tr?n, tài 3 trái.

Thành tích ??i ??u 2 ??i g?n ?ây

L?ch s? ??i ??u gi?a Liverpool và Brentford là 1 tr?n hòa v?i t? s? 3-3 vào tháng 09/2021.

??i hình d? ki?n c? 2 ??i

??i hình 2 ??i trong tr?n Liverpool vs Brentford ngày 16/1 21h gi?i Ngo?i H?ng Anh là:

  • ??i hình d? ki?n c?a Liverpool: Kelleher, Konate, Gomez, Alexander-Arnold, Henderson, Jones, Williams, Jota, Chamberlain, Fabinho, Milner.
  • ??i hình d? ki?n Brentford: Fernandez, Sorensen, Canos, Jansson,Norgaard, Onyeka, Mbuemo, Roerslev, Baptiste, Pinnock, Toney.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo Liverpool vs Brentford ngày 16/1 21h gi?i Ngo?i H?ng Anh t? Nhà cái VN138. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!