Soi kèo gi?i Ngo?i h?ng Anh tr?n Chelsea vs West Ham 20h00 24/04

Soi kèo gi?i ngo?i h?ng Anh tr?n Chelsea vs West Ham
Bình ch?n

Soi kèo gi?i ngo?i h?ng Anh tr?n Chelsea vs West Ham lúc 20h00 ngày 24/04 ???c c?p nh?t m?i nh?t ? bài vi?t d??i ?ây. N?u b?n ?ang có ý ??nh tham gia ??t c??c vào tr?n ??u này thì ??ng nên b? qua n?i dung này nhé!

T?i ?ây chúng ta s? ???c th??ng th?c màn ??u ?á di?n ra gi?a 2 ??i tuy?n ??y tên tu?i c?a mùa gi?i ngo?i h?ng Anh 2021/2022 này. Do ?ó, m?i thông tin nh?n ??nh cùng ý ki?n soi kèo v? tr?n Chelsea vs West Ham s? nhanh chóng ??n tay anh em khi theo dõi bài vi?t này cùng VN138 nhé!

Nh?n ??nh tr??c gi? bóng l?n cho tr?n Chelsea vs West Ham

Nh?n ??nh tr??c gi? bóng tr?n Chelsea vs West Ham
Nh?n ??nh tr??c gi? bóng tr?n Chelsea vs West Ham

T?i vòng ??u th? 33 t?i ?ây, tr?n chi?n Derby thành London ch?c ch?n s? t?o nên nh?ng cu?c ??i ??u ?áng chú ý và gay c?n nh?t cho khán gi?. Trong l?n ti?p ?ón các v? khách ??n t? nhà West Ham di?n ra trên sân v?n ??ng Stamford Bridge s? là c? h?i hi?m có giúp ch? nhà Chelsea có th? t?a sáng viên mãn. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì v?i v? trí top 3 mà Chelsea ?ang có ???c là c? m?t quãng ???ng dài ??ng ??ng. Dù t?ng m?t r?t nhi?u y?u t? nh?ng v?a qua, “The Blues” c?ng ?ã r?t thành công khi mang v? 3 chi?n th?ng liên ti?p. G?n nh?t là tr?n ??i ??u tr??c Crystal Palace v?i t? s? 2-0 ?ã giúp Chelsea có ???c l?i th? d?n ??u. 

So v?i ch? nhà, các chi?n binh ??n t? ??i tuy?n bóng ?á West Ham ?ang không có ???c phong ?? ?n ??nh k? t? ??u mùa gi?i này. Th? nh?ng g?n ?ây nh?ng kh?i s?c tích c?c d?n m?m c??i khi h? c?ng ?ã s? h?u cho mình ???c 2 chi?n th?ng t?i 5 tr?n ??u. Trong ?ó, l?n th?ng ??m ?à tr??c Olympique Lyon v?i t? s? 3-0 ?ã giúp “The Hammers” l?y l?i ???c tinh th?n sau bao ngày ròng rã. 

Tuy nhiên t?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t, ?oàn quân Moyes, David ?ang có d?u hi?u xu?ng h?ng, hi?n t?i West Ham ?ang ??ng t?i v? trí s? 7 cùng 52 ?i?m sau khi k?t thúc 32 tr?n ??u. C? th? thành tích mà các v? khách ?ã rinh v? ?ó là 15 th?ng 7 hòa và 11 thua. Vì v?y, không quá khó kh?n ?? th?y trò hu?n luy?n viên Tuchel, Thomas hi?u rõ th? tr?n h?n ai h?n, nhanh chóng ??a ra chi?n l??c ?ánh g?c phù h?p. 

S? l??c ??i hình thi ??u d? ki?n cho tr?n Chelsea vs West Ham

??i hình thi ??u d? ki?n tr?n Chelsea vs West Ham
??i hình thi ??u d? ki?n tr?n Chelsea vs West Ham

V? ??i hình thi ??u, Chelsea vs West Ham ??u ?ã chu?n b? nh?ng c?u th? thi ??u quy?t li?t sau ?ây:

  • ??i tuy?n Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Mount, Lukaku, Havertz.
  • ??i tuy?n West Ham: Fabianski, Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Benrahma, Fornals, Antonio.

Soi kèo tr?n ??u Chelsea vs West Ham – gi?i ngo?i h?ng Anh

Soi kèo Chelsea vs West Ham 20h00 24/04/2022
Soi kèo Chelsea vs West Ham 20h00 24/04/2022

D?a trên nh?ng d? li?u thi?t th?c mà VN138 chúng tôi mang ??n trên ?ây, chuyên gia ?ánh giá kh? n?ng thi ??u gi?a 2 ??i khá cân b?ng (dù không nhi?u) ? th?i ?i?m hi?n t?i. Th? nh?ng, ??i v?i m?t ch? nhà ?ang t?n h??ng giây phút th?ng hoa trong chu?i b?t b?i thì ??i th? ?ang có v? ch?ng l?i trong các l?n ??i ??u g?n nh?t. Do ?ó, sau khi nghiên c?u thì các chuyên gia soi kèo c?ng ?ã th?ng nh?t các m?c kèo sau ?ây:

  • T? l? kèo Châu Á: 0.94*1.0*0.95 ch?n Chelsea
  • T? l? kèo Châu Âu: 1.51*5.80*4.05 ch?n hòa
  • T? l? kèo tài x?u: 0.88*2.5*0.98 ch?n c?a tài

D? ?oán k?t qu? t? s? chung cu?c tr?n ??u:

  • Hi?p 1: Chelsea 1-1 West Ham
  • C? tr?n: Chelsea 2-1 West Ham

V?a r?i là tin t?c soi kèo gi?i ngo?i h?ng Anh tr?n Chelsea v?i West Ham lúc 20h00 ngày 24/04VN138 mu?n mang ??n. Chúc toàn th? anh em s?m có nh?ng th?ng l?i v? vang khi tham gia cá c??c t?i cu?c chi?n này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!