Soi kèo Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022

Galatasaray vs Barcelona
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh bóng ?á nhà cái, soi kèo Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022 chi ti?t, chính xác nh?t s? có trong bài vi?t d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là kèo Châu Âu, Châu Á, d? ?oán k?t qu? Galatasaray vs Barcelona.

Vào ngày 18/03 s?p t?i, tr?n tranh tài k?ch tính gi?a ??i ch? sân Turk Telekiom Arena và ?oàn quân HLV Xavi s? di?n ra. ?? nh?n ??nh tr?n ??u ???c chính xác và ??t kèo th?ng, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? https://vn138.biz!

Soi kèo Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022

Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022
Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022

Hi?n Galatasaray v?n ch?a th? thoát kh?i n?a d??i b?ng x?p h?ng. ??c bi?t là kho?ng cách gi?a ??i bóng này và nhóm c?m ?èn ?? không nhi?u.

Bên c?nh ?ó, ch? sân Turk Telekiom Arena c?ng không còn là th? l?c m?nh t?i sân ch?i trong n??c. B?i h? th??ng xuyên thua tr??c nh?ng ??i th? m?nh t?i ??u tr??ng này nh? khi thua 0 – 2 tr??c Konyaspor.

T? ??u gi?i La Liga ??n nay, Barcelona v?n ?ang duy trì ???c phong ?? c?c k? ?n ??nh. Hi?n h? ?ang có ???c 9 tr?n th?ng liên ti?p, cùng v?i ?ó là 2 hòa trong 11 tr?n g?n nh?t.

Cùng v?i ?ó, th?y trò HLV Xavi c?ng liên ti?p có nh?ng chi?n th?ng ??m th?i gian g?n ?ây. Trong ?ó g?m nh?ng ??i th? m?nh nh?: Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Valencia và Osasuna v?i t? s? h?y di?t 4-0.

Hi?n Barcelona c?ng ?ã ?ánh b?i ??i bóng top ??u Serie A lúc này là Napoli v?i t? s? 4 – 2 trong tr?n l??t v? theo c?p nh?t t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Các t? l? kèo bóng ?á tr?n ??u Galatasaray vs Barcelona

T? l? kèo tr?n ??u t? nhà cái
T? l? kèo tr?n ??u t? nhà cái

Các t? l? kèo Châu Á, kèo Châu Âu, t? l? kèo Tài X?u ??u ???c c?p nh?t cho b?n trong b?ng trên. Cùng v?i ?ó, các phân tích các kèo chi ti?t s? có d??i ?ây ?? b?n ??t kèo ?úng nh?t.

Soi kèo Châu Á

Trong tr?n ??u này, Barcelona ?ang ???c ch?n là kèo trên v?i m?c kèo khá cao. ?i?u này là nh? phong ?? g?n ?ây c?a ch? sân Noupcam ?ang r?t t?t

Hi?n h? ?ã có t?i 10 tr?n b?t b?i trên m?i m?t tr?n. V?i 8 th?ng, 2 hòa và có 5 tr?n th?ng v?i t? s? cách bi?t. Vì v?y kèo Châu Á Galatasaray vs Barcelona này b?n nên ch?n Barcelona v?i:

  • Hi?p 1: Galatasaray (H1): +1/2.
  • C? tr?n: Barcelona (Full-time): -1 1/4.

Nh?n ??nh bóng ?á Galatasaray vs Barcelona kèo Tài X?u

K?t qu? kèo Tài X?u ra sao?
K?t qu? kèo Tài X?u ra sao?

Trong chuy?n làm khách trên sân Noupcam v?a qua, Galatasaray ?ã phòng th? r?t t?t. Nh? ?ó h? khi?n Barcelona không l?n nào xuyên th?ng ???c hàng phòng ng? ? l??i nhà.

Trong tr?n l??t v? này, nhi?u kh? n?ng ??i bóng Th? Nh? K? s? ti?p t?c l?i ch?i này. Vì v?y k?t qu? X?u s? r?t có th? xu?t hi?n trong tr?n kèo Tài X?u Galatasaray vs Barcelona v?i:

  • Hi?p 1: ch?n X?u 1.
  • C? tr?n: ch?n X?u 2 3/4.

T? l? kèo Châu Âu

Trong 4 l?n ??i ??u g?n nh?t, Barcelona ?ã có ??n 3 th?ng l?i. Dù không chi?n th?ng nh?ng ? tr?n l??t ?i g?n nh?t, Barcelona ?ã hoàn toàn ki?m soát th? tr?n.

Vì v?y trong l??t tr?n này, l?i th? v?n s? nghiêng v? th?y trò HLV Xavi v?i:

  • Hi?p 1: ch?n Hòa.
  • C? tr?n: ch?n Barcelona.

D? ?oán k?t qu? tr?n c?u chính xác

D? ?oán k?t qu? t? nhà cái
D? ?oán k?t qu? t? nhà cái

V?i các thông tin bên trên, t? s? tr?n Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 18/03/2022 ???c d? ?oán nh? sau:

  • Hi?p 1: Galatasaray vs Barcelona: 0-0.
  • C? tr?n: Galatasaray vs Barcelona: 0-2.

Trên ?ây là nh?ng thông tin soi kèo Galatasaray vs Barcelona hôm nay 00h45 ngày 18/03/2022 t? Nhà cái VN138. N?u b?n mu?n tham d? các tr?n kèo k?ch tính, kèo bóng ?á h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!