Soi kèo Everton vs Boreham Wood hôm nay 03h15 04/03/2022

Everton vs Boreham Wood 03h15 04/03/2022
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Everton vs Boreham Wood hôm nay 03h15 ngày 04/03/2022 chi ti?t s? có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin phân tích kèo Châu Âu, Châu Á, t? l? Tài X?u tr?n Everton vs Boreham Wood.

Th?y trò HLV Rafael Benítez s? ti?p ?ón Boreham Wood t?i sân v?n ??ng Goodison Park vào sáng ngày 04/03 s?p t?i ?ây. ?? có ???c các thông tin soi kèo chính xác nh?t, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau ?ây t? VN138!

Phân tích tr??c tr?n Everton vs Boreham Wood

Soi kèo Soi kèo Everton vs Boreham Wood hôm nay 03h15 04/03/2022
Soi kèo Soi kèo Everton vs Boreham Wood hôm nay 03h15 04/03/2022

Everton v?a có m?t tr?n ??u hi?u qu? tr??c ??i th? ???c ?ánh giá cao h?n nhi?u là Manchester City. Tuy có s? chênh l?ch v? th?c l?c nh?ng ??i bóng này ?ã phòng th? rât t?t và thua v?i t? s? t?i thi?u là 0 – 1 theo c?p nh?t c?a chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

T?i Premier League, ??i bóng này c?ng ?ã có ???c chi?n th?ng ??m tr??c  Brentford và Leeds United. Cùng v?i ?ó là lo?t thành tích ?n t??ng là ?ánh b?i Southampton, Burnley và th?m chí là Arsenal và c?m hòa ???c Tottenham.

? bên kia sân c?, Boreham Wood ?ang x?p th? 3 t?i gi?i ??u th?p h?n là National League. Hi?n ??i bóng này ?ang s? h?u 56 ?i?m sau 27 l??t tr?n và kém ??i d?n ??u 8 ?i?m nh?ng ??u ít h?n t?i 3 tr?n.

??i bóng này có phong ?? thi ??u sân khách không m?y l?c quan. B?i trong 3 tr?n sân khách g?n nh?t, h? ??u không dành ???c chi?n th?ng.

Tuy nhiên khán gi? v?n có th? ch? ??i m?t tr?n ??u khá ch?t l??ng trong kèo ??u Everton vs Boreham Wood 04/03/2022 b?i ??i bóng này ?ã ?ánh b?i ??i bóng r?t m?nh c?a c?a Championship là Bournemouth.

T? l? kèo bóng ?á tr?n Everton vs Boreham Wood 

T? l? kèo bóng ?á Everton vs Boreham Wood
T? l? kèo bóng ?á Everton vs Boreham Wood

Các thông tin kèo Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu ???c ??t ra b?i nhà cái ???c chúng tôi cung c?p trong b?ng trên. Cùng v?i ?ó ?? giúp b?n d? ??t kèo nh?t, d??i ?ây là các phân tích kèo chi ti?t t? VN138!

Nh?n ??nh kèo Châu Á tr?n Everton vs Boreham Wood 

T? l? kèo Châu Á Everton vs Boreham Wood
T? l? kèo Châu Á Everton vs Boreham Wood

Phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a Everton là khá t?t khi ?ã th?ng kèo c? 3 tr?n g?n nh?t. Trong ?ó có 2 tr?n th?ng tri?t ?? v?i cách bi?t 3 bàn tr??c Brentford và Leeds United và m?t tr?n thua t?i thi?u tr??c Manchester City.

Trong tình th? ng??c l?i, Boreham Wood l?i ?ang thi ??u kém hi?u qu?. Vì v?y h? ch? th?ng kèo ???c 1/5 tr?n ??u g?n nh?t.

Qua ?ó có th? th?y ??t kèo Châu Á tr?n Everton vs Boreham Wood 03h15 04/03/2022 cho Everton là l?a ch?n sáng su?t, v?i t? l?:

  • Hi?p 1: ch?n Everton -1.
  • C? tr?n: ch?n Everton -2 1/4.

Soi kèo Tài X?u Everton vs Boreham Wood 

S?c m?nh phòng th? c?a Everton khá t?t m?i khi h? ???c ch?i trên sân nhà. C? th? trong 4 tr?n ??u g?n nh?t, h? ch? ?? thua 3 bàn và có tr?n thua t?i thi?u tr??c c? ??i th? l?n nh? Manchester City.

Còn v?i Boreham Wood, hi?u su?t ghi bàn c?a h? l?i ?ang r?t t?. B?i trong c? 3 tr?n sân khách g?n nh?t, h? ??u không l?p ???c b?t k? bàn th?ng nào. 

Vì v?y kh? n?ng ra k?t qu? X?u cho kèo Everton vs Boreham Wood là r?t cao, v?i t? l?:

  • Hi?p 1: ch?n Tài 1 1/2.
  • C? tr?n: ch?n X?u 3 1/4.

T? l? kèo Châu Âu c?a tr?n Everton vs Boreham Wood 

Hi?n t?i hai ??i ?ang có s? chênh l?ch rõ ràng v? ??ng c?p. Có th? th?y ?i?u này qua gi?i ??u c? hai ?ang tham d? b?i gi?i National League c?a Boreham Wood cách gi?i Premier League ??n 4 b?c.

Có th? th?y ?ây là c? h?i cho Everton ghi thêm ?i?m sau tr?n ??u không t?t g?n nh?t. Vì v?y kèo Châu Âu Everton vs Boreham Wood này s? nghiêng v? Everton trong c? hai hi?p.

D? ?oán t? s? tr?n ??u Everton vs Boreham Wood 04/03/2022

D? ?oán t? s? tr?n ??u này chính xác
D? ?oán t? s? tr?n ??u này chính xác

V?i nh?ng phân tích bên trên, d? ?oán t? s? Everton vs Boreham Wood 03h15 04/03/2022 này nh? sau:

  • Hi?p 1: Everton vs Boreham Wood: 2-0.
  • C? tr?n: Everton vs Boreham Wood: 3-0.

D??i ?ây là các thông tin ??i hình d? ki?n hai ??i chính xác:

  • Everton: Mason Holgate, Seamus Coleman, Abdoulaye Doucoure, Jordan Pickford, Jonjoe Kenny, Michael Vincent Keane, Allan Marques Loureiro, Anthony Gordon, Donny van de Beek, Alex Iwobi, Richarlison.
  • Boreham Wood: Will Evans, Connor Stevens, Dennon Lewis, Mark Ricketts, Taye Ashby-Hammond, Jamie Reckord, Josh Rees, Frankie Raymond, Jacob Mendy, Tyrone Marsh, Danilo Orsi.

Trên ?ây là nh?ng thông tin soi kèo Everton vs Boreham Wood hôm nay 03h15 ngày 04/03/2022 chi ti?t nh?t t? VN138. N?u b?n mu?n c?p nh?t các thông tin m?i nh?t các tr?n ??u hay tham gia các kèo ??u thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!