Soi kèo Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022 Ngo?i h?ng Anh

Burnley vs Liverpool 13/02/2022
Bình ch?n

Nh?ng nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Burnley vs Liverpool lúc 21h00 ngày 13-02-2022 gi?i Ngo?i h?ng Anh s? có trong bài vi?t sau ?ây. Bên c?nh ?ó là các thông tin soi kèo Châu Á, Châu Âu, nh?n ??nh t? l? Tài X?u, d? ?oán t? s? tr?n c?u Burnley vs Liverpool.

Tr?n so tài h?p d?n gi?a ??i bóng HLV Sean Dyche và Qu? ?? s? di?n ra trên sân Turf Moor vào ngày 13/02 s?p t?i. ?? có th? phân tích chính xác nh?t k?t qu? tr?n ??u, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? Nhà cái VN138!

Nh?n ??nh, soi kèo Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022 

Nh?n ??nh, soi kèo Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022 
Nh?n ??nh, soi kèo Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022

Hi?n t?i phong ?? c?a Burnley ?ang r?t t?t khi trong 3 tr?n g?n nh?t, h? ??u gi? k?t qu? b?t b?i. Trong ?ó có 2 tr?n c?m hòa hai “ông l?n” là Arsenal và Manchester United theo tìm hi?u t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Ngoài ra h? c?ng có thành tích trên sân nhà r?t t?t. Khi trong 6 tr?n ?á ? sân nhà g?n nh?t, Burnley c?ng không có th?t b?i nào. H? còn c?m chân ???c Qu? ?? trong tr?n l??t ?i g?n nh?t.

? bên kia chi?n tuy?n, ??i th?y trò HLV Jürgen Klopp c?ng ?ang r?t quy?t tâm trong cu?c ?ua vô ??ch. H? hi?n ?ang kém Manchester City 9 ?i?m và v?n còn c? h?i l?t ng??c tình th?.

Liverpool là ??i có thành tích t?t th? 2 trên sân nhà. V?i thành tích này, h? ?ã dành ???c 24 ?i?m sau 12 l??t tr?n.

Nh?n ??nh kèo Châu Á 

Dù không ???c ?ánh giá cao tr??c ??i th? nh?ng hi?n Burnley ?ang có phong ?? khá t?t. Trong 3 tr?n ??u g?n nh?t, ??i bóng này ?ã c?m hòa tr??c Arsenal và Manchester United và có 1 tr?n th?ng. V?i thành tích này, Burnley có th? t?o nên ?i?u b?t ng? khi thi ??u v?i Liverpool.

Ng??c l?i, ? bên kia sân c?, Qu? ?? hi?n ?ang thi ??u khá b?p bênh. Trong s? 4 tr?n ??u g?n ?ây, h? ch? có ???c chi?n th?ng duy nh?t tr??c Crystal Palace. B?i v?y, theo soi kèo Châu Á Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022 t? VN138, b?n nên ch?n kèo d??i nh? sau:

  • Hi?p 1: ch?n Burnley +1/2.
  • C? tr?n: ch?n Burnley +1 1/2.

Soi kèo Châu Âu Burnley vs Liverpool

Soi kèo Châu Âu tr?n ??u
Soi kèo Châu Âu tr?n ??u

Tuy phong ?? hi?n nay c?a Burnley r?t ?n ??nh nh?ng r?t khó cho h? ?? dành chi?n th?ng tr??c Liverpool. B?i Liverpool là ??i có ??ng c?p cao h?n h?n và ?ang nh?m ??n ngôi quán quân mùa gi?i.

H?n th? n?a, Qu? ?? c?ng ?ang r?t quy?t tâm giành ???c 3 ?i?m tr?n ??u này. Nh? ?ó gi?m ???c kho?ng cách v?i Manchester City.

Trong 2 tr?n g?p nhau tr??c ?ó, Liverpool ??u th?ng cách bi?t tr??c Burnley. Vì v?y k?t qu? kèo Châu Âu do VN138 khuy?n ngh? s? là:

  • Hi?p 1: hòa v?i t? s? Burnley vs Liverpool: 0-0.
  • C? tr?n: ch?n Liverpool v?i t? s? Burnley vs Liverpool: 0-1.

T? l? Tài X?u chính xác

Trong 8 tr?n ??u trên sân nhà g?n nh?t, Burnley ch? có ???c duy nh?t 1 tr?n nhi?u h?n m?t bàn th?ng. 

H?n th? n?a, ??i th? tr?n ti?p theo c?a h? là Liverpool, ??i bóng s? h?u hi?u su?t ghi bàn t?t nh?t hi?n nay. Vì v?y, h? s? ch?n l?i ?á phòng ng? ?? b?o v? t?t nh?t khung thành c?a mình.

V?i nh?ng phân tích trên, kh? n?ng ra X?u trong kèo Tài X?u tr?n Burnley vs Liverpool là r?t cao. Vì v?y b?n nên ch?n:

  • Hi?p 1: X?u 1.
  • C? tr?n: ch?n X?u v?i t? l? 2 3/4.

Phong ?? thi ??u, l?ch s? ??i ??u và ??i hình

Nhà cái VN138 ?ã t?ng h?p nh?ng thông tin phong ?? thi ??u g?n nh?t c?a Burnley vs Liverpool ? b?ng bên d??i cho b?n. Cùng v?i ?ó là l?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i ?? giúp b?n d? d? ?oán k?t qu? tr?n ??u nh?t.

Phong ?? Burnley vs Liverpool g?n ?ây
Phong ?? Burnley vs Liverpool g?n ?ây
L?ch s? ch?m trán 2 ??i
L?ch s? ch?m trán 2 ??i

??i hình ra sân d? ki?n c?a Burnley vs Liverpool nh? sau:

  • Burnley: James Tarkowski, Connor Roberts, Dwight Mcneil, Nick Pope, Erik Pieters, Ben Mee, Dale Stephens, Ashley Westwood, Aaron Lennon, Wout Weghorst, Gnaly Maxwell Cornet.
  • Liverpool: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Trent Arnold, Caoimhin Kelleher, Konstantinos Tsimikas, Curtis Jones, Naby Deco Keita, Jodan Henderson, Diogo Jota, Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, Takumi Minamino.

Trên ?ây là nh?ng thông soi kèo Burnley vs Liverpool 21h00 13/02/2022 gi?i Ngo?i h?ng Anh t? Nhà cái VN138. Cùng v?i ?ó là các thông tin t? l? Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu Burnley vs Liverpool chi ti?t nh?t. ?? có ???c các thông tin phân tích kèo m?i nh?t hay tham gia các kèo bóng ?á, th? thao, b?n hãy liên l?c v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!