Soi kèo Brighton vs Chelsea 3h 19/01/2022 Premier League

Nh?n ??nh bóng ?á Brighton vs Chelsea
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo Brighton vs Chelsea vào lúc 3h ngày 19/01/2022 gi?i Ngo?i h?ng Anh Premier League s? ???c cung c?p cho b?n trong bài vi?t sau. Cùng v?i ?ó là các nh?n ??nh bóng ?á, ý ki?n chuyên gia, t? l? kèo Châu Á, soi kèo tài x?u tr?n Brighton vs Chelsea.

Tr?n ??i ??u ti?p theo gi?a Brighton và Chelsea vào sáng ngày 19/01 trên sân American Express Community Stadium ???c ???c nhi?u ng??i hâm m? ch? ??i. ?? d? ?oán ???c chính xác t? s?, t? l? kèo tr?n ??u, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a https://vn138.biz!

Soi kèo Brighton vs Chelsea 3h 19/01/2022 Premier League

Nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Brighton vs Chelsea 3h ngày 19/01/2022
Nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Brighton vs Chelsea 3h ngày 19/01/2022

Theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á so sánh gi?a 2 bên, ta có th? th?y Chelsea v?n ?ang có phong ?? áp ??o khi ??ng ngay v? trí th? 2 b?ng x?p h?ng. Trong tay ??i khách hi?n v?n ?ang n?m gi? Lukaku, m?t trong nh?ng át ch? bài d?ng mãnh v?i nh?ng pha ?ánh ??u giúp m? màn t? s? cho Chelsea.

V?i kh? n?ng t?n công cao, trong 10 tr?n ??u g?n nh?t, th?y trò HLV Thomas Tuchel hi?n ch? có duy nh?t m?t l?n th?t b?i. 

Trong khi ?ó ? bên kia sân c?, Brighton hi?n ?ang ??ng top 9 b?ng x?p h?ng. Tuy nhiên thành tích này ch?a giúp ??i bóng t?o ra ???c s? ?e d?a v?i Chelsea. 

Trong 10 tr?n ch?m chán tr??c c?a ??i bóng này v?i Chelsea, Brighton v?n ch?a có ???c bàn th?ng nào. Vì v?y trong tr?n ??u sáng ngày 19/01 c?a gi?i Ngo?i h?ng Anh, ??i bóng này ???c soi kèo Brighton vs Chelsea t? VN138 ?ánh giá v?n khó ?ánh b?i ???c ??i th?.

D? ?oán t? l? kèo Châu Á

Soi kèo Châu Á Brighton vs Chelsea
Soi kèo Châu Á Brighton vs Chelsea

V?i phong ?? hi?n nay, Chelsea ???c ??t ni?m tin cho n?m kèo trên và ch?p ??i th? 1 trái. Trong khi ?ó Brighton ???c nh?n ??nh là s? n?m kèo d??i theo thông tin soi kèo Brighton vs Chelsea t? VN138. 

Tuy nhiên t? l? kèo khá cao lên t?i 1,25 là t??ng ??i khó ??i v?i The Blues. B?i hi?n Brighton ?ang ???c nhi?u ng??i hâm m? khi có t? l? th?ng kèo cao g?n ?ây.

Trong 6 tr?n g?n nh?t, ??i ch? nhà ch? thua 1 tr?n, hòa 1 và th?ng ???c 4 kèo. Cùng v?i ?ó, t? l? c??c cho ??i th?y trò HLV Graham Potter r?t h?p d?n v?i ch? 0.81. 

Vì v?y, t? l? kèo Châu Á tr?n Brighton vs Chelsea theo soi kèo Brighton vs Chelsea nên là ??t Brighton th?ng kèo – ??t c?a trên.

T? l? kèo Châu Âu Brighton vs Chelsea 3h 19/01/2022

Hi?n nay Brighton v?a tr?i qua ???c n?a ??u mùa gi?i khá thành công v?i 23 ?i?m ? v? trí th? 9. H? c?ng là ??i bóng ?áng g?m khi không ít l?n t?o nên nh?ng tình hu?ng nguy hi?m cho các ??i bóng l?n.

Tuy nhiên ??i th?y trò HLV Thomas Tuchel hi?n ?ang có l?i th? l?n khi có 2 bàn th?ng liên ti?p g?n ?ây. H? c?ng là ??i có nhi?u kinh nghi?m cùng ??ng c?p thi ??u cao h?n h?n nên ???c ?ánh giá cao h?n.

Vì v?y t? l? kèo Châu Âu tr?n Brighton vs Chelsea theo soi kèo Brighton vs Chelsea chi?n th?ng thu?c v? ??i ???ng kim vô ??ch Chelsea v?i t? l? th?ng kèo Chelsea 2:1 Brighton.

T? l? Tài X?u Brighton vs Chelsea 

Trong các tr?n ??u, Brighton ?ang thi ??u khá c?n th?n. Trong 9 tr?n g?n nh?t ??i này có t? l? khi bàn trung bình là 2 bàn.

Cùng v?i ?ó, Chelsea c?ng có t? l? ghi bàn th?p trong l?ch s? thi ??u. Cùng v?i ?ó, hai ??i này th??ng xuyên t?o ra th? tr?n gi?ng co m?i khi g?p nhau v?i t? l? hòa lên t?i 40% trên 10 tr?n.

Vì v?y, soi kèo Brighton vs Chelsea t? VN138 khuy?n ngh? b?n nên ch?n c?a X?u v?i 2,25 bàn ???c ghi trong tr?n này.

D? ?oán k?t qu? Brighton vs Chelsea

D? ?oán k?t qu? Brighton vs Chelsea
D? ?oán k?t qu? Brighton vs Chelsea

Theo nh? d? ?oán t? các chuyên gia v? tr?n Brighton vs Chelsea, Brighton s? t?n công m?nh m? và ghi bàn ngay hi?p ??u. Tuy nhiên không có chi?n th?ng quá bùng n?.

  • D? ?oán k?t qu? hi?p 1 theo soi kèo Brighton vs Chelsea là: Brighton 0-1 Chelsea.
  • D? ?oán k?t qu? c? tr?n là: Brighton 0-1 Chelsea.

??i hình d? ki?n

??i hình d? ki?n 2 ??i tr?n Brighton vs Chelsea 3h 19/01/2022 Premier League Ngo?i h?ng Anh:

  • Brighton: Bissouma, Mwepu, Gross, Sanchez, Webster, Dunk, Veltman, March, Trossard, Mac Allister, Maupay.
  • Chelsea: Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Pulisic, Kai Havertz, Lukaku.

L?ch s? ??i ??u Brighton vs Chelsea 19/01

L?ch s? ??i ??u Brighton vs Chelsea 19/01
L?ch s? ??i ??u Brighton vs Chelsea 19/01

Phong ?? hai ??i bóng

Phong ?? Brighton g?n ?ây
Phong ?? Brighton g?n ?ây
Phong ?? Chelsea g?n ?ây
Phong ?? Chelsea g?n ?ây

Trên ?ây là nh?ng thông tin soi kèo Brighton vs Chelsea vào 3h ngày 19/01/2022 gi?i Ngo?i h?ng Anh Premier League t? VN138. Hi v?ng qua ?ó, b?n s? có ???c nh?ng nh?n ??nh và d? ?oán t? s?, t? l? kèo Brighton vs Chelsea chính xác nh?t. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo th? thao k?ch tính, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!