Soi kèo Brentford vs Manchester United 3h ngày 20/01/2022

Nh?n ??nh bóng ?á t?i nay Brentford vs Manchester United 20/01
Bình ch?n

Các nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Brentford vs Manchester United ???c cung c?p tr?c ti?p trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin d? ?oán t? s?, soi kèo Châu Á, soi kèo Châu Âu, soi kèo tài x?u Brentford vs Manchester United chi ti?t.

Tr?n ??u bù vòng 17 gi?i Ngo?i H?ng Anh gi?a Brentford và Manchester United s? chính th?c di?n ra vào ngày 20/01 này. ?? d? ?oán ???c chính xác nh?t t? s?, k?t qu? tr?n ??u cùng bi?t các t? l? kèo tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a https://vn138.biz!

Phân tích, soi kèo Brentford vs Manchester United 3h 20/01/2022 

Soi kèo Brentford vs Manchester United 20/01/2022
Soi kèo Brentford vs Manchester United 20/01/2022

Gi?i ngo?i h?ng Anh n?m nay là mùa gi?i khá tr?c tr? ??i v?i ??i ch? sân Old Trafford khi h? h?u nh? không còn hy v?ng tr? thành nhà vô ??ch. Hi?n nay Manchester United ch? ?ang ? v? trí th? 7 v?i 32 ?i?m v?i kho?ng cách v?i ?? x?p th? 4 là 3 ?i?m.

Trong t?ng s? 5 tr?n g?n nh?t, h? ch? mang v? ???c 2 chi?n th?ng, 2 tr?n hòa và thua 1 tr?n. Trong khi ?ó, ? bên kia chi?n tuy?n, Brentford c?ng ?ã ph?i nh?n 3 tr?n thua trong t?ng s? 5 tr?n g?n nh?t.

Hi?n nay ??i tân binh Brentford ?ã t?t xu?ng th? h?ng 14. Tuy nhiên kho?ng cách h? t?o ra v?i ??i x?p d??i t??ng ??i l?n. Nh? ?ó, h? ch? c?n ki?m thêm bàn th?ng ?? có ???c k?t qu? t?t h?n t?i mùa gi?i theo nh?n ??nh c?a Soi Kèo Bóng ?á.

Các t? l? kèo Brentford vs Manchester United 3h ngày 20/01

Soi kèo Châu Á, Châu Âu, soi kèo tài x?u Brentford vs Manchester United 20/01/2022
Soi kèo Châu Á, Châu Âu, soi kèo tài x?u Brentford vs Manchester United 20/01/2022

D? ?oán các t? l? kèo Châu Á, soi kèo Châu Â, t? l? kèo tài x?u Brentford vs Manchester United tr?n ??u ngày 20/01/2022 s? ???c VN138 cung c?p trong các ph?n d??i ?ây.

Soi kèo Châu Á Brentford vs Manchester United

Khi ?ánh giá th?c l?c 2 ??i bóng thì Manchester United v?n là ??i ???c ?ánh giá cao h?n. Vì v?y t? l? kèo Châu Á tr?n Brentford vs Manchester United VN138 ??a ra là 0.75 nghiêng v? ??i th?y trò HLV Ralf Rangnick

Tuy nhiên hi?n nay nh?ng b?t ?n trong n?i b? Qu? ?? v?n ch?a ???c gi?i quy?t. Các c?u th? v?n thi ??u thi?u ?oàn k?t và kém hi?u qu?. Vì v?y l?a ch?n ??i bóng y?u h?n trong th?i ?i?m này s? là m?t l?a ch?n h?p lý.

V?y k?t qu? ??t kèo Châu Á theo soi kèo Brentford vs Manchester United t? VN138 là ch?n Brentford +0.75 FT.

T? l? kèo Châu Âu 

Trong tr?n ??i ??u duy nh?t gi?a Brentford vs Manchester United, 2 ??i ?ã c?m hòa v?i t? s? 2-2. K?t qu? này có kh? n?ng cao s? tái di?n trong tr?n ??u l?n này, khi hàng phòng th? c?a Qu? ?? v?n là ?i?m y?u l?n.

Vì v?y t? l? kèo Châu Âu kèo Brentford vs Manchester United ch?n Brentford 2 – 2 Manchester United

Soi kèo tài x?u tr?n Brentford vs Manchester United

Theo nh?n ??nh soi kèo Brentford vs Manchester United t? VN138, ? tr?n ??u này b?n nên ch?n c?a Tài. B?i ??i HLV Thomas Frank v?n luôn duy trì l?i ch?i t?n công dù có g?p ??i th? m?nh hay y?u.

Còn v?i ??i ??i th? Manchester United g?n ?ây ?ã l?y l?i ???c c?m giác thi ??u. Khi gân ?ây h? ?ã có ???c t?i 7 bàn th?ng

V?y theo soi kèo Brentford vs Manchester United, b?n nên ch?n c?a Tài 2.5 FT.

D? ?oán t? s? Brentford vs Manchester United 20/01/2022

D? ?oán t? s? Brentford vs Manchester United
D? ?oán t? s? Brentford vs Manchester United

V?i nh?ng phân tích trên, ta có th? th?y c? hai ??i bóng ??u ?ang không có phong ?? th? s? t?t. Vì v?y theo VN138 d? ?oán, k?t qu? t? s? tr?n ??u này s? là hòa 2 – 2.

L?ch s? ??i ??u 2 ??i

Thành tích ??i ??u Brentford vs Manchester United trong nh?ng tr?n ??u g?n ?ây ch? có duy nh?t m?t tr?n ? ??u gi?i. ? tr?n ??u này, hai ??i ?ã c?m hòa v?i t? s? 2 – 2.

Phong ?? thi ??u Brentford

Các tr?n ??u g?n ?ây, phong ?? thi ??u c?a Brentford nh? sau:

Thông tin phong ?? thi ??u Brentford g?n ?ây
Thông tin phong ?? thi ??u Brentford g?n ?ây

Phong ?? thi ??u ??i Manchester United

Thành tích thi ??u c?a Manchester United trong các tr?n g?n ?ây:

Thông tin phong ?? thi ??u Manchester United g?n ?ây
Thông tin phong ?? thi ??u Manchester United g?n ?ây

L?c l??ng 2 ??i

Tình hình l?c l??ng Brentford và Manchester United tr?n 3h ngày 20/01/2022:

  • ??i Brentford: các c?u th? Dasilva, Goode, Jeanvier, Onyeka và Raya v?n ?ang ch?n th??ng.
  • ??i Manchester United: c?u th? duy nh?t v?ng m?t là Eric Bailly.

??i hình d? ki?n tr?n kèo Brentford vs Manchester United

D? ki?n ??i hình 2 ??i nh? sau:

  • Brentford: Pincock, Jansson, Goode, Norgaard, Onyeka, Canos, Fernandez, Henry, Janelt, Mbuemo, Toney.
  • Manchester United: Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Matic, Fred, Van de Beek, De Gea, Telles, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo Brentford vs Manchester United 3h ngày 20/01/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n ?ã có d? ?oán t? s?, t? l? kèo Châu Á, soi kèo Châu Âu, t? l? tài x?u Brentford vs Manchester United chính xác. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo th? thao, kèo trò ch?i h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!