Soi kèo bóng hôm nay gi?a Real Sociedad vs Barcelona 2h30 22/04

Soi kèo bóng gi?a Real Sociedad vs Barcelona
Bình ch?n

Soi kèo bóng hôm nay gi?a Real Sociedad vs Barcelona lúc 2h30p ngày 22/04 ?t h?n ?ang là thông tin ?áng chú ý nh?t c?a hàng nghìn c??c th?. N?u b?n ?ang mong mu?n ???c hi?u rõ h?n v? tình hình tr?n ??u này thì ??ng b? qua bài vi?t d??i ?ây. 

Góp s?c cho mùa gi?i La Liga 2021/2022 n?m nay ?ang ti?n g?n h?n v?i chi?c cúp vô ??ch, chúng ta s? ???c g?p g? và soi kèo tr?n Real Sociedad vs Barcelona ??n t? các chuyên gia nh?n ??nh. Cùng xem ngay n?i dung chia s? chính xác nh?t v?i VN138 nhé!

?ánh giá thành tích m?i nh?t tr?n Real Sociedad vs Barcelona

?ánh giá thành tích m?i nh?t tr?n Real Sociedad vs Barcelona
?ánh giá thành tích m?i nh?t tr?n Real Sociedad vs Barcelona

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á th?ng kê thì t?i 5 tr?n ??u g?n nh?t, “La Real” 3 chi?n th?ng cùng 2 hòa tr??c ??i th?. Có th? nói n?u so v?i ??u mùa gi?i thì ?ây là k?t qu? vô cùng kh? quan khi Real Sociedad d?n có nh?ng b??c ti?n tích c?c h?n. Hi?n t?i, h? ?ang tr? t?i v? trí th? 6 cùng 55 ?i?m sau 32 tr?n ??u, ?ây là v? trí có d?u hi?u c?m ch?ng và ch?a có d?u hi?u th?ng h?ng. 

Cùng k?ch b?n xu?t hi?n nh? ch? nhà, Barcelona c?ng t?o nên 3 chi?n th?ng 1 hòa và 1 thua. Dù ?ã ?? x?y ra m?t l?n thua cu?c không may m?n nh?ng tinh th?n thi ??u c?a “gã kh?ng l? x? Catalan” v?n ch?a bao gi? thay ??i. Phong ?? c?a h? c?c k? ?n t??ng trong 2 mùa gi?i liên ti?p trôi qua, và ?ây c?ng là lý do giúp h? th?ng h?ng và s? h?u v? trí th? 2 trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t v?a qua. 

Nh?n ??nh chuyên gia cho tr?n ??u Real Sociedad vs Barcelona

Nh?n ??nh chuyên gia tr?n Real Sociedad vs Barcelona
Nh?n ??nh chuyên gia tr?n Real Sociedad vs Barcelona

T?i vòng thi ??u th? 33 t?i ?ây, Real Sociedad s? ?? s?c v?i Barcelona ngay t?i sân v?n ??ng Reale Arena c?a mình. L?n làm ch? t?i ?ây li?u Real Sociedad có th? t?o nên ti?ng vang th?ng l?i hay không là ?i?u không ai có th? ?oán tr??c. B?i l? Barcelona ?ã gây s?c khi t?o nên chu?i 6/6 chi?n th?ng tr??c ??i th? trong các l?n ch?m m?t g?n nh?t. 

V?i tình th? này, vi?c th?y trò hu?n luy?n viên Xavi có ??y ?? c? s? ?? ?m tr?n 3 ?i?m tr??c ?oàn quân Alguacil, Imanol là k?ch b?n k?t qu? mà chúng ta có th? d? hi?u nh?t. Real Sociedad không th? ph? nh?n s? ?n ??nh c?ng nh? nh?ng giây phút th?ng hoa nh?t mà ??i th? n?m nay ?ang có ???c, h? c?n ph?i n? l?c và thay ??i chi?n l??c ngay l?p t?c. 

V? ??i hình d? ki?n, VN138 s? chia s? ??y ?? ??n anh em nh? sau:

  • Real Sociedad: Moya; Gorosabel, Zubeldia, Diego Rico, Monreal; Luna, Januzaj; Portu, Fernandez, Silva; Isak.
  • Barcelona: Neto; Pique, Junior, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann; Depay, Pjanic.

Thông tin soi kèo bóng tr?n Real Sociedad vs Barcelona

Soi kèo Real Sociedad vs Barcelona 2h30p 22/04/2022
Soi kèo Real Sociedad vs Barcelona 2h30p 22/04/2022

Có th? th?y Real Sociedad là ??i th? c?c k? yêu thích c?a Barcelona, h?n n?a th?i gian g?n ?ây chúng ta c?ng nhìn ???c Barcelona luôn tr? thành s? chú ý và l?a ch?n c?a ??i ?a s? các c??c th? bóng ?á. V?i m?c kèo ch?p Châu Á mà nhà cái ?ang s? d?ng cho tr?n Real Sociedad vs Barcelona này là 0.98*0/0.5*0.88 thì anh em hãy m?nh d?n ??u t? cho các v? khách n?m nay nhé!

? kèo tài x?u, phong ?? gi?a 2 ??i hi?n ?ang hoàn toàn trái ng??c, so v?i m?t ??i khách ?ang trên ?à h?ng kh?i khi ch? nhà n?m nay có v? th?t th??ng r?t nhi?u. Nhi?u kh? n?ng Real Sociedad s? không th? gi? s?ch l??i trong tr?n ??u m? màn s?p t?i. Do ?ó, v?i d? ?oán hi?u su?t bàn th?ng mang v? là 2.5FT thì c?a tài s? là l?a ch?n phù h?p nh?t. 

L?a ch?n d? ?oán k?t qu? c?a chuyên gia:

  • Hi?p 1: Real Sociedad 0-1 Barcelona
  • C? tr?n: Real Sociedad 1-2 Barcelona

Nh? v?y, VN138 v?a mang ??n thông tin soi kèo bóng hôm nay gi?a Real Sociedad vs Barcelona 2h30p ngày 22/04 chi ti?t nh?t. Chúc toàn th? anh em có nh?ng kho?nh kh?c tuy?t v?i nh?t t?i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!