Soi kèo bóng ?á UAE vs Syria 22h 27/01/2022 Vòng lo?i World Cup

Nh?n ??nh bóng ?á UAE vs Syria
Bình ch?n

Nh?ng nh?n ??nh, soi kèo bóng ?á UAE vs Syria tr?n lúc 22h ngày 27/01/2022 ? Vòng lo?i World Cup khu v?c Châu Á. Cùng v?i ?ó là thông tin soi kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? Tài X?u UAE vs Syria.

UAE vs Syria là c? h?i giúp ??i HLV Bert van Marwijk tranh ngôi v? th? 3 nh?m có su?t ch?i play-off d? chung k?t World Cup 2022. ?? nh?n ??nh chính xác tr?n ??u này, m?i b?n ??c bài vi?t sau ?ây c?a https://vn138.biz!

Phân tích, soi kèo UAE vs Syria 22h 27/01/2022 Vòng lo?i World Cup

Phân tích, soi kèo UAE vs Syria 22h 27/01/2022
Phân tích, soi kèo UAE vs Syria 22h 27/01/2022

Theo Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u, tr?n ??u gi?a UAE vs Syria tranh vé vào World Cup 2022 s? di?n ra vào lúc 22h ngày 27/01/2022. 

V?i phong ?? xu?t s?c t? ??u gi?i, Iran và Hàn Qu?c ?ã n?m ch?c 2 xu?t tr?c ti?p ??n Qatar. Hi?n ??i bóng có ti?m n?ng nh?t hi?n nay là là ??i tuy?n UAE v?i v? trí th? 3 trên BXH.

Hi?n so v?i ??i th? 3 b?ng B, UAE ?ang thua 6 ?i?m. Nhi?m v? hi?n nay c?a h? là ph?i giành ???c 3 ?i?m trong tr?n ??i ??u v?i Syria ? trên sân Al Maktoum trong tr?n s?p t?i.

Hi?n UAE ?ang có ???c thành tích khá ?n khi th?ng ???c 3 trên 5 tr?n ??u g?n nh?t. ??i m?t v?i tr?n ??u UAE vs Syria s?p t?i, h? v?n có ???c t? tin nh?t ??nh.

Còn v?i ??i th? c?a h? là Syria, h? g?n nh? không còn m?c tiêu ?? ti?p t?c thi ??u. Hi?n ??i bóng c?a HLV Valeriu Tita ?ang x?p chót ? b?ng A và ch? có ???c 2 ?i?m.

H? ch? có ???c thành tích là 2 tr?n hòa và 4 th?t b?i và ?? thua ??n 3/5 tr?n g?n nh?t. Vì v?y theo soi kèo bóng ?á UAE vs Syria ngày 27/01/2022 t? VN138, tr?n ??u này UAE có ph?n th?ng cao h?n h?n.

Phân tích các kèo UAE vs Syria

T? l? bóng ?á tr?n UAE vs Syria
T? l? bóng ?á tr?n UAE vs Syria

Các thông tin kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? tài x?u UAE vs Syria tr?n 22h 27/01/2022 Vòng lo?i World Cup s? ???c chúng tôi nh?n ??nh ? các m?c d??i ?ây.

Soi kèo Châu Á UAE vs Syria 27/01/2022

Th?c l?c c?a UAE trong tr?n UAE vs Syria ???c ?ánh giá là cao h?n. Vì th? nhà cái ?ã ?n ??nh t? l? kèo là -0.5 nghiêng v? UAE.

Thêm vào ?ó, ??i bóng này còn ???c ch?i ? sân nhà. Vì v?y t? l? th?ng kèo c?a ??i bóng này l?i càng cao h?n so v?i Syria.

? bên kia chi?n tuy?n, ?oàn quân hu?n luy?n viên Valeriu Tita ?ã ?? thua ??n 5 tr?n ??u liên ti?p. Vì v?y theo soi kèo bóng ?á UAE vs Syria 27/01/2022 b?n nên ch?n c?a trên thu?c v? UAE v?i t? l? kèo -0.5 FT.

T? l? kèo Châu Âu 

Hi?n nay UAE ???c ?ánh giá là ??i bóng có phong ?? t?t h?n. Tuy nhiên xét theo thành tích ??i ??u, ??i bóng này l?i không áp ??o nhi?u.

Trong 9 tr?n ??i ??u tr??c ?ây, UAE ?ã th?ng 4 tr?n hòa 3 tr?n. Còn v?i Syria h? có 2 tr?n th?ng tr??c ??i th? trong t?ng s? 9 tr?n.

Trong tr?n UAE vs Syria m?i nh?t ngày 12/2021, UAE c?ng giành chi?n th?ng v?i t? s? 2-1. Vì v?y theo soi kèo bóng ?á UAE vs Syria 22h 27/01/2022 Vòng lo?i World Cup, nên ch?n kèo Châu Âu là UAE 1-0 Syria.

T? l? kèo Tài X?u UAE vs Syria 27/01

T? l? Tài X?u UAE vs Syria 27/01/2022
T? l? Tài X?u UAE vs Syria 27/01/2022

Tr?n ??i ??u UAE vs Syria g?n nh?t có s? bàn th?ng ch? là 2 bàn. ?ây là s? kèo th?p ??i v?i 1 tr?n ??u theo soi kèo bóng ?á UAE vs Syria.

Tuy nhiên theo th?ng kê tr?n ??i ??u gi?a 2 ??i này ??u cho ra k?t qu? X?u. T?t c? các tr?n ??u có s? bàn th?ng không quá 2 bàn.

Bên c?nh ?ó 4/5 tr?n c?a UAE ??u ra k?t qu? kèo là X?u. Vì v?y theo VN138, nên ch?n k?t qu? là kèo Tài X?u tr?n này là X?u 2 FT Tài ?n 0.92, X?u ?n 0.90.

Phong ?? và l?ch s? thi ??u, ??i hình d? ki?n

?? d? ?oán, soi kèo bóng ?á UAE vs Syria 22h 27/01/2022 chính xác h?n, b?n có th? tham kh?o các thông tin phong ?? thi ??u UAE và Syria. Cùng v?i ?ó c?ng có th? tham kh?o l?ch s? ??i ??u hai ??i.

Thành tích ??i ??u và phong ?? thi ??u UAE vs Syria
Thành tích ??i ??u và phong ?? thi ??u UAE vs Syria

D? ki?n ??i hình thi ??u hai ??i nh? sau:

  • UAE: Salem, Mohamed, Ramadan, Khaseif, Al Hammadi, Al Attas, Salmin, Canedo, Saleh, Alzaabi, Tagliabue.
  • Syria: Jenyat, Anez, Kass Kawo, Othman, Al-Khouli, Mohammad, Krouma, Shehioni, Osman, Al-Salama, Al-Baher.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo bóng ?á UAE vs Syria 22h 27/01/2022 Vòng lo?i World Cup t? VN138. Cùng v?i các nh?n ??nh bóng ?á, nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu UAE vs Syria. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo th? thao h?p d?n và nh?n các nh?n ??nh tr?n ??u thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!