Soi kèo bóng ?á Porto vs Lazio 03h00 18/02/2022 Europa League

Porto vs Lazio 18/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Porto vs Lazio lúc 03h00 ngày 18/02/2022 gi?i Europa League có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin kèo Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu, d? ?oán t? s? tr?n ??u Porto vs Lazio.

Tr?n so tài gi?a các c?u th? ??i HLV Sérgio Conceição và các h?c trò HLV Simone Inzaghi s? di?n ra c?c k? k?ch tính vào ngày 18/02 s?p t?i ?ây. ?? có nh?n ??nh ?úng và các d? ?oán t? s? chính xác, m?i b?n ??c bài vi?t sau c?a Nhà cái VN138!

Soi kèo bóng ?á Porto vs Lazio 03h00 18/02/2022 Europa League

Soi kèo Porto vs Lazio
Soi kèo Porto vs Lazio

Theo soi kèo bóng ?á Porto vs Lazio 03h00 18/02/2022, hi?n Porto ?ang cho th?y hi?u qu? thi ??u ?áng s? khi t? ??u mùa gi?i ??n nay, h? ch?a thua tr?n nào.

Sau 22 tr?n ??u, h? ?ã có ???c 60 ?i?m v?i 19 chi?n th?ng và 3 tr?n hòa. V?i k?t qu? này, h? ?ã h?n nhà ?KV? ??n 6 ?i?m, tr? thành ng??i d?n ??u b?ng x?p h?ng hi?n nay.

Trong khi ?ó, ? bên kia sân nhà, Laizo ?ang có phong ?? khá ?n ??nh. H? ?ã b?t b?i c? 4 tr?n g?n nh?t v?i 3 chi?n th?ng và 1 tr?n hòa.

V?i c? 3 chi?n th?ng, Laizo ??u có t? s? r?t ?n t??ng. Trong ?ó có các chi?n th?ng tr??c c? các ??i th? r?t khó nh?n nh? Fiorentina và Bologna.

Vì v?y, theo nh?n ??nh, soi kèo bóng ?á Porto vs Lazio, tr?n ??u này s? là tr?n ??u khá k?ch tính gi?a hai ??i có phong ?? t?t theo nh?n ??nh c?a Soi Kèo Bóng ?á.

Các t? l? kèo bóng ?á tr?n Porto vs Lazio

T? l? kèo Porto vs Lazio
T? l? kèo Porto vs Lazio

Các t? l? kèo bóng ?á tr?n Porto vs Lazio, t? l? kèo Tài X?u, Châu Á, Châu Âu ???c cung c?p trong b?ng trên và ???c phân tích trong các ph?n d??i ?ây, Hy v?ng qua ?ó, b?n s? có cái nhìn chi ti?t nh?t v? các kèo tr?n ??u.

Soi kèo Châu Á

?ây ???c ?ánh giá là tr?n kèo khá cân s?c b?i Porto vs Lazio ??u ?ang có ???c phong ?? t?t. Tuy v?y, Porto ???c ?ánh giá cao h?n khi ???c ch?i trên sân nhà và s? h?u phong ?? sân nhà t?t.

C? th? là Porto ?ã b?t b?i trong 7 l??t tr?n trên sân nhà g?n nh?t. Trong ?ó có ???c chi?n th?ng ?n t??ng tr??c Benfica và c?m hòa ???c ?KV? Sporting Lisbon.

Vì v?y k?t qu? soi kèo Châu Á tr?n Porto vs Lazio 03h00 18/02/2022 này là:

  • Hi?p 1: ch?n Lazio +1/4.
  • C? tr?n: ch?n Porto -1/4.

Kèo Châu Âu 

Trong các tr?n ??u b?ng Champions League v?a qua, trong s? các ??i th? c?a Porto c?ng có AC Milan, ??i bóng ??n t? Serie A. ?ây là ??i bóng ?ang có thành tích t?t nh?t t?i sân ch?i trong n??c. 

K?t qu? là Porto ?ã b?t b?i ? c? hai tr?n ??u tr??c ??i th?. V?i 1 tr?n hòa trên sân khách và m?t chi?n th?ng trên sân nhà.

Vì v?y, tr??c ??i th? ?ang ? v? trí th? 6 Serie A l?n này là Lazio thì kh? n?ng Porto th?ng ???c ?ánh giá khá cao. Vì v?y, ?ánh giá kèo bóng ?á Porto vs Lazio là:

  • Hi?p 1: ch?n hòa.
  • C? tr?n: ch?n Porto.

Kèo Tài X?u Porto vs Lazio

T? l? Tài X?u tr?n ??u ?úng nh?t
T? l? Tài X?u tr?n ??u ?úng nh?t

Hàng th? c?a c? hai ??i ??u ?ang thi ??u r?t ?n t??ng. V? phía Laizo, trong 4 l??t tr?n g?n nh?t h? ??u gi? s?ch l??i. Trong ?ó có m?t tr?n hòa tr??c ??i th? m?nh nh? Atalanta.

Còn v? Porto, h? m?i ch? có 16 bàn thua sau 22 l??t tr?n t?i sân ch?i này. Vì v?y theo VN138 nh?n ??nh thì t? l? X?u trong tr?n ??u này là r?t cao khi xét t? l? Tài X?u Porto vs Lazio.

  • Hi?p 1: ch?n X?u 1.
  • C? tr?n: ch?n X?u 2 1/2.

D? ?oán t? s? tr?n ??u

Qua nh?ng phân tích bên trên, t? s? tr?n ??u ???c VN138 d? ?oán là:

  • Hi?p 1: Porto vs Lazio: 0-0.
  • C? tr?n: Porto vs Lazio: 1-0.

??i hình thi ??u d? ki?n cùng phong ?? thi ??u

Các thông tin v? l?ch s? ??i ??u c?a hai ??i ???c VN138 cung c?p trong b?ng bên d??i. Cùng v?i ?ó là các thông tin phong ?? thi ??u Porto vs Lazio g?n ?ây bên d??i.

Phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a Porto vs Lazio
Phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a Porto vs Lazio
L?ch s? thi ??u gi?a hai ??i
L?ch s? thi ??u gi?a hai ??i

??i hình d? ki?n c?a hai ??i

  • Porto: Kepler Laveran Lima Ferreira, Pepe, Zaidu Sanusi, Otavinho, Diogo Meireles Costa, Bruno Costa, Chancel Mbemba Mangulu, Otavio Edmilson da Silva Monte, Marko Grujic, Vitor Ferreira Pio, Pepe, Fabio Vieira, Evanilson.
  • Lazio: Patricio Gabarron Gil,Patric, Adam Marusic, Sergej Milinkovic Savic, Thomas Strakosha, Manuel Lazzari, Luiz Felipe Ramos Marchi, Lucas Pezzini Leiva, Luis Alberto Romero Alconchel, Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo bóng ?á Porto vs Lazio 03h00 18/02/2022 Europa League t? VN138. ?? c?p nh?t các thông tin soi kèo m?i c?ng nh? ???c tham gia các tr?n kèo th? thao vô cùng h?p d?n, b?n có th? liên h? v?i chúng tôi theo các thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!