Soi kèo bóng ?á Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022

Manchester City vs Brentford
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh tr?n ??u, soi kèo bóng ?á Manchester City vs Brentford lúc 02h45 ngày 10/02/2022 s? ???c mang ??n trong bài vi?t sau ?ây. ?? t? ?ó b?n có ???c nh?ng thông tin chính xác v? t? l? kèo Châu Á, Châu Âu, kèo Tài X?u và d? ?oán t? s? tr?n ??u này.

Tr?n ??u gi?a Manchester City vs Brentford là m?t trong nh?ng tr?n c?u ???c mong ??i nh?t gi?i Ngo?i H?ng Anh s?p t?i. ?? nh?n ??nh chính xác k?t qu?, t? l? kèo bóng ?á tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a https://vn138.biz!

Nh?n ??nh kèo Châu Á Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022

Soi kèo Châu Á Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022
Soi kèo Châu Á Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022

Phong ?? c?a Manchester City nh?ng ngày g?n ?ây không th?c s? bùng n?. Trong t?ng s? 5 tr?n ??u g?n nh?t, h? ?ã ch? có ???c 2 bàn th?ng v?i chi?n th?ng khá m? nh?t theo tìm hi?u c?a Soi Kèo Bóng ?á.

Tuy v?y, t? l? kèo ch?p cho ??i bóng này khá cao v?i m?c ch?p là 2 bàn trong tr?n ??u v?i Brentford s?p t?i. Vì v?y, theo nh?n ??nh soi kèo bóng ?á Manchester City vs Brentford t? VN138, b?n nên ch?n kèo Châu Á Manchester City vs Brentford nghiêng v? Brentford v?i:

  • T? l? kèo hi?p: Brentford +1.
  • T? l? kèo c? tr?n: Brentford +2 1/2.

D? ?oán t? l? Tài X?u 

Manchester City ?ang không có ???c ??i hình t?t nh?t trong th?i ?i?m hi?n t?i. Vì v?y trong 4/5 tr?n ??u v?a qua, h? ?ã không có ???c bàn th?ng nào sau khi hi?p 1 khép l?i.

V? phía Brentford, ??i bóng này c?ng ?ang thi ??u thiên v? phòng ng?. Trong su?t 45 phút ??u tr?n c?a 3/5 tr?n g?n nh?t, ??i th?y trò HLV Thomas Frank ?ã gi? s?ch l??i và không ghi ???c bàn th?ng nào.

H?n th? n?a, trong tr?n l??t ?i Manchester City vs Brentford, c? hai ??i ?ã ch? có s? bàn th?ng t?i thi?u. Vì v?y theo ?ánh giá tr?n Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022 t? VN138, ch?n c?a X?u là t?t nh?t cho tr?n ??u này v?i t? l?:

  • T? l? Tài X?u hi?p 1: X?u 1 1/2.
  • T? l? c? tr?n: X?u 3 1/2.

Soi kèo Châu Âu Manchester City vs Brentford

Kèo Châu Âu Manchester City vs Brentford
Kèo Châu Âu Manchester City vs Brentford

? tr?n l??t ?i, Manchester City ?ã có ???c th?ng l?i tr?n v?n ngay trên sân nhà Brentford. Vì v?y trong tr?n Manchester City vs Brentford l?n này, khi Manchester City ?ang có ???c Etihad trong ??i hình thì vi?c h? ti?p t?c th?ng là ?i?u không h? khó.

Vì v?y theo chuyên gia soi kèo bóng ?á Manchester City vs Brentford t? VN138, b?n nên ch?n:

  • Kèo hi?p 1: Hòa.
  • Kèo Châu Âu c? tr?n: ch?n Manchester City.

D? ?oán t? s? tr?n ??u

Hi?n Brentford ?ang thi ??u thiên v? phòng ng?. C?ng v?i vi?c hi?n hàng công c?a Manchester City ?ang không th?t s? hi?u qu? thì vi?c hi?p 1 k?t thúc v?i k?t qu? hòa là không h? khó hi?u.

Tuy nhiên, ??i nhà là ??i bóng ?ang n?m gi? ngôi ??u BXH Ngo?i H?ng Anh. V?i phong ?? c?c k? ?n ??nh và t? l? chi?n th?ng cao.

Vì v?y vi?c th?y trò HLV Josep Guardiola có ???c 2 bàn th?ng trong tr?n ??u này là hoàn toàn có th?. Và d? ?oán t? s? tr?n Manchester City vs Brentford nh? sau:

  • Hi?p 1: Manchester City 0-0 Brentford.
  • C? tr?n: Manchester City 2–0 Brentford.

Phong ?? thi ??u, l?ch s? ch?m trán và ??i hình d? ki?n

?? có th? nh?n ??nh ?úng nh?t k?t qu? tr?n ??u này, b?n có th? tham kh?o thêm phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a Manchester City và Brentford. Cùng v?i ?ó là thông tin l?ch s? ch?m trán c?a hai ??i g?n nh?t d??i ?ây.

Phong ?? g?n ?ây c?a Manchester City và Brentford
Phong ?? g?n ?ây c?a Manchester City và Brentford
L?ch s? ??i ??u c?a hai ??i
L?ch s? ??i ??u c?a hai ??i

D? ki?n ??i hình các c?u th? s? ???c tung vào sân c?a hai ??i nh? sau:

  • Manchester City: Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, Rodrigo Hernandez, Ederson Santana de Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Jack Grealish, Phil Foden.
  • Brentford: Kristoffer Ajer, Rico Henry, Vitaly Janelt, Jonas Lossl, Ethan Pinnock, Pontus Jansson, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Sergi Canos, Ivan Toney, Bryan Mbeumo.

Trên ?ây là các nh?n ??nh tr?n ??u, d? ?oán t? s?, soi kèo Châu Âu, Châu Á tr?n Manchester City vs Brentford 02h45 10/02/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó anh em ?ã có ???c nh?ng thông tin h?u ích nh?t ?? ??t kèo. N?u anh em mu?n tham gia các tr?n kèo k?ch tính và c?p nh?t tin nh?n ??nh m?i, hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!