Soi kèo bóng ?á Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03 World Cup 2022

Hàn Qu?c vs Iran
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo bóng ?á Hàn Qu?c vs Iran 18h00 ngày 24/03/2022 gi?i World Cup 2022 s? có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin t? l? kèo bóng ?á, phân tích kèo Châu Á, Tài X?u và d? ?oán k?t qu? tr?n ??u.

??i th?y trò HLV Paulo Bento và ??i tuy?n Qu?c gia Iran s? di?n ra trong vòng 9 Vòng lo?i World Cup s?p t?i ?ây trên sân World Cup Stadium. ?? có ???c các nh?n ??nh tr?n ??u chính xác nh?t, m?i b?n xem ngay bài vi?t sau ?ây t? VN138!

Soi kèo Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 World Cup 2022

Soi kèo Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 World Cup 2022
Soi kèo Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 World Cup 2022

Tr?n ??u gi?a ??i tuy?n Hàn Qu?c và ??i tuy?n Iran ? Vòng lo?i World Cup 2022 s? di?n ra vào lúc 18h ngày 24/03/2022 s?p t?i t?i sân World Cup Stadium.

??i tuy?n Hàn Qu?c v?a có chi?n th?ng 2 – 0 tr??c Syrie trong tr?n tr??c. T? ?ó kéo dài ???c chu?i tr?n toàn th?ng c?a H? Châu Á lên ??n 5 tr?n liên ti?p.

V?i phong ?? thi ??u vô cùng t?t, ??i bóng này hi?n ?ang ??ng ? v? trí th? 2 trong b?ng x?p h?ng Vòng lo?i khu v?c Châu Á. Trong ?ó s? h?u 16 ?i?m ch? sau 6 l??t tr?n và ?ang là ??i ??ng ??u b?ng H v?i nhi?u tr?n th?ng ??m nh? th?ng 4 – 0 tr??c c?ng hòa Moldova, 5 – 1 tr??c Iceland.

Trong khi ?ó, ? bên kia sân c? là c?ng là m?t ??i th? c?c k? m?nh, ??i ?ang ??ng ? ngôi ??u b?ng x?p h?ng – ??i tuy?n Iran.

??i tuy?n HLV Dragan Sko?i? hi?n c?ng ?ang có phong ?? r?t ?n ??nh v?i 4 tr?n th?ng liên ti?p. Cùng v?i ?ó là hi?u su?t ghi bàn ?áng s? lên t?i 100% t?t c? các tr?n ??u tr??c ?ó.

Cùng v?i ?ó, sân khách c?ng không làm khó ???c Báo Cheetah. Khi mà h? ?ã có t?i 5 tr?n ??u liên ti?p chi?n th?ng trên sân khách.

Có th? th?y ?ây là m?t tr?n ??u k?ch tính gi?a hai ??i bóng hàng ??u Vòng lo?i Châu Á. B?i c? hai ??u s? h?u chu?i 7 tr?n b?t b?i g?n ?ây trong ?ó ch? có duy nh?t 1 tr?n hòa theo c?p nh?t t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á

Nh?n ??nh kèo Châu Á tr?n Hàn Qu?c vs Iran

Phân tích kèo Châu Á
Phân tích kèo Châu Á

Phong ?? sân nhà c?a ??i tuy?n Hàn Qu?c là khá t?t khi trong 7 tr?n ??u trên sân nhà g?n nh?t, h? ?ã có t?i 4 tr?n chi?n th?ng. Cùng v?i ?ó, ??i bóng này c?ng ?ang có phong ?? thi ??u g?n ?ây khá t?t và v?i t?i 5 tr?n toàn th?ng g?n nh?t.

? bên kia sân c?, ??i tuy?n Iran l?i không có ???c phong ?? sân khách t?t l?m v?i xác su?t th?ng sân khách ch? 28%. Tuy nhiên phong ?? sân khách g?n ?ây c?a ??i bóng này khá t?t, v?i 5 tr?n th?ng sân khách liên ti?p. 

Vì v?y kèo Châu Á Hàn Qu?c vs Iran này b?n nên ch?n Iran nh? sau: 0.9*0/.5*0.9.

Soi kèo Tài X?u tr?n Hàn Qu?c vs Iran

Kèo Tài X?u tr?n ??u
Kèo Tài X?u tr?n ??u

C? hai ??i ??u có hàng th? vô cùng ch?c ch?n khi trong 7 tr?n g?n nh?t, Hàn Qu?c ?ã có 5 tr?n gi? s?ch l??i. Cùng v?i ?ó bên kia sân bóng, Iran c?ng có ???c 6/8 tr?n gi? s?ch l??i.

Cùng v?i ?ó, theo l?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i bóng ? gi?i ??u này, s? tr?n 2 ??i ghi nhi?u h?n 1 bàn là 0. Vì v?y trong kèo Tài X?u Hàn Qu?c vs Iran l?n này b?n nên ch?n X?u t? l? kèo là: 1*2.0*0.78.

Nh?n ??nh t? l? kèo Châu Âu cho tr?n Hàn Qu?c vs Iran

Trong 6 l?n g?p nhau g?n nh?t, Iran chi?m l?i th? v?i 2 tr?n chi?n th?ng. Trong khi ?ó Hàn Qu?c ch? th?ng ???c duy nh?t 1 tr?n v?i t? s? t?i thi?u 1 – 0.

Hai ??i có t? l? c?m hòa khá cao khi ?ã hòa nhau 4 trong 6 tr?n g?p nhau g?n nh?t. Cùng v?i ?ó, trong l?n ??i ??u tr??c t?i ??u tr??ng này, hai ??i c?ng không th? ghi ???c bàn th?ng nào và ra v? v?i k?t qu? 0 – 0.

Vì v?y kèo Châu Âu tr?n Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 kh? n?ng cao s? có k?t qu? hòa chung cu?c. Trong hi?p 1 Iran là ??i có kh? n?ng d?n tr??c h?n. 

D? ?oán t? s? tr?n Hàn Qu?c vs Iran

D? ?oán t? s? tr?n Hàn Qu?c chính xác
D? ?oán t? s? tr?n Hàn Qu?c chính xác

V?i nh?ng nh?n ??nh bên trên, d? ?oán k?t qu? tr?n ??u Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 World Cup 2022 nh? sau:

  • Hi?p 1: Hàn Qu?c vs Iran 0 – 1.
  • C? tr?n: Hàn Qu?c vs Iran 1 – 1.

??i hình hai ??i bóng d? ki?n là:

  • Hàn Qu?c: Hyeon-woo Jo, Bum-keun Song, Kyung-won Kwon, Ji-soo Park, Sang-woo Kang, Yong Lee, Jin-gyu Kim, Dong-gyeong Lee, Chang-hoon Kwon, Dong-jun Lee, Gun-hee Kim, Son Heung-min.
  • Iran: Mohammadreza Akhbari, Payam Niazmand, Aref Aghasi, Siavash Yazdani, Saleh Hardani, Kamal Kamyabinia, Ahmad Nourollahi, Soroosh Rafiei, Mehdi Torabi, Karim Ansarifard, Kaveh Rezaei, Shahab Zahedi.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo bóng ?á Hàn Qu?c vs Iran 18h00 24/03/2022 World Cup 2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n có ???c có b?n s? có ???c các thông tin ??t kèo chính xác nh?t. ?? có ???c các thông tin soi kèo m?i nh?t, m?i b?n liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!