Soi kèo Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 Ngo?i h?ng Anh

Arsenal vs Wolverhampton 02h45 ngày 25/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo Arsenal vs Wolverhampton lúc 02h45 ngày 25/02/2022 gi?i Ngo?i h?ng Anh ???c cung c?p trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các nh?n ??nh tr?n ??u, d? ?oán t? s?, t? l? Tài X?u, nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu tr?n Arsenal vs Wolverhampton.

Tr?n ??u ti?p theo gi?a Pháo Th? và B?y Sói t?i gi?i Ngo?i H?ng Anh s? di?n ra vô cùng k?ch tính trong s? mong ch? c?a ng??i hâm m?. ?? d? ?oán ???c k?t qu? kèo tr?n ??u này chính xác nh?t, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? VN138!

Soi kèo Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 

Soi kèo Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022
Soi kèo Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022

Theo thông tin t? Soi Kèo Bóng ?á, t? ??u mùa gi?i t?i nay, Arsenal có ???c 42 ?i?m sau 23 vòng ??u và ?ang ??ng v?ng t?i top 6 b?ng x?p h?ng

Hi?n h? ?ã có t?i tr?n th? 3 liên ti?p b?t b?i, trong ?ó có 2 th?ng l?i, 1 tr?n hòa. G?n ?ây nh?t chính là tr?n th?ng tr??c Brentford v?i t? s? 2 – 1.

Hi?n Arsenal ?ang thi ??u kém nhóm d?n tr??c t? 2 ??n 3 tr?n ??u. Vì v?y vi?c c?i thi?n th? h?ng trong nh?ng tr?n ??u ti?p theo là hoàn toàn có c? h?i.

? bên phía ??i th?, Wolverhampton ?ang ??ng th? 7, sát nút Pháo Th?. Cùng v?i ?ó là 40 ?i?m sau 24 vòng ??u và cách bi?t c?a h? v?i ??i bên trên c?ng ch? là 2 ?i?m.

Trong c? hai tr?n ??u g?n nh?t, Wolverhampton ?ã c?i thi?n ???c rõ r?t phong ?? thi ??u. Khi tr??c ?ó, h? có ???c chi?n th?ng 0-2 trên sân Tottenham Hotspur, k?t thúc chu?i 2 tr?n thua liên ti?p. G?n ?ây nh?t, h? l?i có thêm tr?n th?ng tr??c Leicester City v?i t? s? 2 – 1.

Trong nh?ng tr?n ??u trên sân nhà, Arsenal ch? m?i nh?n duy nh?t 1 bàn thua khi ?ón Manchester City. Phong ?? sân khách c?a Wolverhampton c?ng không t? khi 4 tr?n g?n ?ây h? ??u toàn th?ng.

Vì v?y, tr?n kèo Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 này có ???c VN138 ?ánh giá s? là tr?n ??u k?ch tính.

T? l? kèo bóng ?á Arsenal vs Wolverhampton

Kèo bóng ?á tr?n ??u t? nhà cái
Kèo bóng ?á tr?n ??u t? nhà cái

Các thông tin t? l? kèo bóng ?á Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 ???c nhà cái xác ??nh ???c c?p nh?t trong b?ng trên ?ây. ?? giúp b?n hi?u rõ h?n v? các kèo tr?n ??u, bên d??i ?ây s? là các phân tích kèo chi ti?t.

Nh?n ??nh kèo Châu Á

Trong 5 tr?n kèo Châu Á g?n nh?t, Arsenal ?ã th?ng ??n 3 kèo. Vì v?y, gi?i m? ?i?u có ni?m tin v? vi?c m?c kèo ch?p là không quá cao cho ??i bóng này.

Ng??c l?i v?i Wolverhampton, h? t?ng nh?n l?y 2 bàn thua kèo trong 4 tr?n g?n nh?t. Vì v?y, v?i kèo Châu Á Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 l?n này, kh? n?ng h? t?o ???c b?t ng? là khá th?p, VN138 nh?n ??nh t? l? kèo nh? sau:

 • Hi?p 1: ch?n Arsenal -1/4.
 • C? tr?n: ch?n Arsenal -3/4.

Soi kèo Tài X?u Arsenal vs Wolverhampton

Ch? trong 5 tr?n ??u, Arsenal v?n có ???c ??n 8 bàn th?ng. Vì v?y có th? th?y kh? n?ng ghi bàn c?a Pháo Th? v?n khá t?t.

Trong khi ?ó, Wolverhampton c?ng ?ã có ???c 6 bàn sau 4 l?n làm khách. Vì v?y t? l? n? Tài trong tr?n ??u này là r?t cao. V?i t? l?:

 • Hi?p 1: ch?n Tài 3/4.
 • C? tr?n: ch?n Tài 2 1/4.

Kèo Châu Âu tr?n ??u

Dù g?p nhi?u b?t l?i trên sân khách nh?ng Arsenal v?n có ???c th?ng l?i 1 – 0 tr??c Wolverhampton trong tr?n l??t ?i. 

Trong l?ch s? thi ??u, B?y Sói c?ng ?ã b? ?ánh b?i t?i 3 l?n b?i Pháo Th?. Vì v?y k?t qu? kèo Châu Âu Arsenal vs Wolverhampton l?n này kh? n?ng cao s? thu?c v? Arsenal.

 • Hi?p 1: ch?n Arsenal.
 • C? tr?n: ch?n Arsenal.

Phong ??, l?ch s? thi ??u và ??i hình d? ki?n

Các thông tin l?ch s? thi ??u và phong ?? thi ??u Arsenal vs Wolverhampton s? ???c cung c?p trong các b?ng sau. Nh? ?ó giúp b?n có ???c nh?n xét và d? ?oán t? s? t?t h?n.

Thành tích thi ??u g?n nh?t Arsenal vs Wolverhampton
Thành tích thi ??u g?n nh?t Arsenal vs Southampton
L?ch s? g?p m?t
L?ch s? g?p m?t

V?i các thông tin này, d? ?oán t? s? tr?n Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 nh? sau:

 • Hi?p 1: Arsenal vs Wolverhampton: 1–0.
 • Hi?p 2: Arsenal vs Wolverhampton: 2–1.

Các thông tin ??i hình thi ??u d? ki?n nh? sau:

 • Arsenal: Benjamin William White, Cedric Ricardo Alves Soares, Granit Xhaka, Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Gabriel Dos Santos Magalhaes, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Alexandre Lacazette.
 • Wolverhampton: Joao Filipe Iria Santos Moutinho, Ruben Neves, Jose Sa, Romain Saiss, Conor Coady, Max Kilman, Rayan Ait Nouri, Leander Dendoncker, Nelson Cabral Semedo, Daniel Castelo Podence, Raul Alonso Jimenez Rodriguez.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo tr?n Arsenal vs Wolverhampton 02h45 25/02/2022 Ngo?i h?ng Anh chi ti?t t? VN138. N?u b?n mu?n tham gia các kèo bóng ?á, th? thao h?p d?n, hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

 • ??a ch?: Tây Ninh, Vi?t Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!