Câu l?c b? bóng ?á Sevilla – Thành tích phong ?? thi ??u 2022

sevilla
Bình ch?n

Câu l?c b? Sevilla hi?n ?ang là ??i bóng có l??t theo dõi và hâm m? ?ông ??o b?i các c? ??ng viên trên toàn th? gi?i. Hi?n t?i toàn ??i ?ã ??t ???c thành tích t?t t?i mùa gi?i c?a La Liga v?a qua, xem chi ti?t v? ??i bóng này t?i bài vi?t sau ?ây c?a VN138.Biz.

Nói ??n gi?i ??u La Liga thì ng??i ch?i không th? không nh?c ??n câu l?c b? bóng ?á Sevilla v?i nh?ng c?u th? xu?t s?c cùng v?i phong ?? ?n ??nh. Chi ti?t v? ??i bóng này s? ???c gi?i thi?u t?i b?ng thông tin và nh?ng chia s? ? bài vi?t d??i ?ây:

Tên ??y ?? Sevilla Fútbol Club, S.A.D.
Tên th??ng g?i Los Hispalenses, Los Rojiblancos, Los Nervionenses
Sân v?n ??ng Ramón Sánchez Pizjuán
S?c ch?a 43.883
Ch? t?ch ?i?u hành José Castro Carmona

Gi?i thi?u câu l?c b? Sevilla

Gi?i thi?u câu l?c b? Sevilla
Gi?i thi?u câu l?c b? Sevilla

Câu l?c b? Sevilla ??i bóng ?á nam chuyên nghi?p ???c thành l?p t?i Tây Ban Nha và có tr? s? ho?t ??ng chính th?c ? c?ng ??ng t? tr? Andalucia. Hi?n nay thì ??i bóng ?ang s? d?ng sân Ramón Sánchez Pizjuán ?? tham gia thi ??u và luy?n t?p v?i s?c ch?a sân lên ??n 43.883 c? ??ng viên.

??i bóng ???c thành l?p vào nh?ng n?m 1890 b?i v? ch? t?ch ??u tiên là ông Edward Farquharson Johnston cùng m?t nhóm ng??i thanh niên khác nh?ng ?a ph?n là ng??i Scotland, cùng v?i m?t s? thành viên g?c Tây Ban Nha. 

?ây c?ng là m?t trong nh?ng ??i bóng có thành tích t?t nh?t t?i Andalucia và h?n c? là c?p Châu Âu v?i vinh d? lên ngôi vô ??ch UEFA Europa League 6 l?n, 5 l?n Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 1 l?n vô ??ch t?i Siêu cúp Tây Ban Nha,…

Hi?n gi? c?ng cá c??c VN138.Biz ?ã m? c?a ?ón chào các thành viên ??n tham gia ??t ti?n cho Sevilla v?i m?c th??ng h?p d?n. Ng??i ch?i s? ???c quy?n ch?n nh?ng nhà cái ??ng ký nh? B8B, Cá C??c 3IN1BET, Nhà Cái Betway, truy c?p ngay hôm nay ?? có c? h?i nh?n thêm nh?ng ch??ng trình khuy?n mãi l?n.

Màu áo ??u hi?n t?i c?a câu l?c b? Sevilla

Câu l?c b? Sevilla hi?n ?ang s? d?ng màu áo thi ??u c?a mình v?i tone tr?ng làm ch? ??o, trên áo s? mi là màu tr?ng có vi?n ?? ? c? và tay áo, ??ng th?i có s?c xám theo hình xéo bao quanh m?t tr??c c?a áo. Còn v? qu?n thì h? s? d?ng màu tr?ng tr?n có kèm s?c ?? th?ng ? 2 mép và s? d?ng v? thi ??u màu ?en.

Bên c?nh ?ó, câu l?c b? còn có màu áo khác khi tham gia trên sân khách là tone ?? r?c cháy, ph?i v?i vi?n màu tr?ng, kèm theo t?t ??. ?ây ???c xem là m?t trong s? nh?ng b? trang ph?c ??p hi?n nay.

C?u th? ra sân thi ??u c?a Sevilla

C?u th? ra sân thi ??u c?a Sevilla
C?u th? ra sân thi ??u c?a Sevilla

Hi?n t?i Sevilla ?ang có m?t ??i hình khá m?nh m? có th? ??m b?o t?t gi?a công và th?. Tuy nhiên v?n còn nh?ng ?i?m h? mà b?t bu?c các ban hu?n luy?n ph?i chiêu m? thêm thành viên ?? l?p ?i ?i?m y?u. Do ?ó, các thông tin c?p nh?t m?i v? c?u th? c?a Sevilla s? ???c c?p nh?t m?i ngày t?i website VN138.Biz, nên anh em có th? ?ón ch? và theo dõi. Chi ti?t b?n tin c?u th? nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Marko Dmitrovi?
2 HV Gonzalo Montiel
3 HV Ludwig Augustinsson
4 HV Karim Rekik
5 T? Lucas Ocampos
6 TV Nemanja Gudelj
7 T? Suso
8 TV Joan Jordán
9 TV Jesús Corona
10 TV Ivan Rakiti? (??i phó 1)
11 T? Munir
12 T? Rafa Mir
13 TM Bono
15 T? Youssef En-Nesyri
16 HV Jesús Navas (??i tr??ng)
17 T? Erik Lamela
18 TV Thomas Delaney
19 HV Marcos Acuña
20 HV Diego Carlos
21 T? Óliver Torres
22 HV Anthony Martial (M??n t? Manchester United)
23 TV Jules Koundé
24 TV Papu Gómez
25 TV Fernando (??i phó 2)
31 TM Javi Díaz
33 TV Alfonso Pastor
34 TV Pedro Ortiz
36 T? Iván Romero

Phong ?? thi ??u hi?n t?i c?a Sevilla

Phong ?? thi ??u hi?n t?i c?a Sevilla
Phong ?? thi ??u hi?n t?i c?a Sevilla

Phong ?? thi ??u c?a Sevilla hi?n ?ang ? m?c cao, và h? ?ã có m?t mùa gi?i La Liga khá thành công khi ??t top 4 v?i 70 ?i?m sau 38 tr?n ??u. Trong ?ó bao g?m 18 tr?n th?ng 16 tr?n hòa và ch? có 4 tr?n thua.

??i bóng ch? thua Atletico Madrid v?i 1 ?i?m cách bi?t, và h?n h?n Valencia 22 ?i?m cùng v?i Athletic Club 15 ?i?m. ?ây c?ng là m?t d?u hi?u ?áng m?ng cho ??i bóng khi v?n gi? phong ?? ?n ??nh trên ??u tr??ng cao c?p. Do ?ó các anh em có th? tin t??ng và ??t c??c cho câu l?c b? ?? có c? h?i nh?n th??ng l?n.

Thành tích và danh hi?u ??t ???c c?a Sevilla

Thành tích và danh hi?u ??t ???c c?a Sevilla
Thành tích và danh hi?u ??t ???c c?a Sevilla

Cu?i cùng s? là m?c danh hi?u và thành tích ??t ???c c?a Sevilla trong su?t th?i gian qua. Các anh em s? ???c tìm hi?u rõ nét h?n v? nh?ng ch?c vô ??ch ?áng ng??ng m? do ??i bóng ghi nh?n:

  • Vô ??ch Tây Ban Nha (La Liga): Vô ??ch n?m 1945–46.
  • Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey): Vô ??ch 5 l?n 1935, 1939, 1947–48, 2006–07, 2010.
  • Segunda División (La Liga 2): Vô ??ch 4 l?n n?m 1929, 1933–34, 1968–69, 2000–01.
  • Siêu cúp bóng ?á Tây Ban Nha (Supercopa de España): Vô ??ch n?m 2007.
  • UEFA Europa League/Cúp UEFA: Vô ??ch 6 l?n 2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2019–20.
  • UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á châu Âu: Vô ??ch n?m 2006.

Thông tin trên ?ây là nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a câu l?c b? bóng ?á Sevilla mà các anh em hâm m? bóng ?á và yêu thích ??i bóng c?n tìm hi?u. N?u có b?t k? câu h?i nào, thì hãy liên h? v?i VN138.Biz ?? ???c nghe gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!