Câu l?c b? bóng ?á Salernitana – L?ch s? hình thành, phong ?? và ??i hình hi?n nay

Ca?u-la?c-bo??-Salernitana
Bình ch?n

Câu l?c b? Salernitana là m?t ??i bóng lâu ??i ?ang thi ??u t?i gi?i vô ??ch bóng ?á Serie A hi?n nay. ??i bóng có l?ch s? vô cùng lâu ??i à là m?t trong nh?ng ??i m?nh nh?t hi?n ?ang thi ??u t?i gi?i danh giá nh?t n??c ??c.

?? hi?u rõ h?n v? ??i bóng m?nh c?a gi?i ??u Serie A này hãy cùng v?i chúng tôi tìm hi?u nhanh v? Salernitana, phong ?? cùng v?i l?ch s? hình thành c?a nó qua bài vi?t c?a VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Unione Sportiva Salernitana 1919
Tên th??ng g?i Salernitana; I Granata
Sân v?n ??ng Stadio Arechi,
S?c ch?a 31,300
Ch? t?ch ?i?u hành Leonardo Menichini

Thông tin v? CLB t?i Salernitana

Ca?u-la?c-bo??-Salernitana
Ca?u la?c bo?? Salernitana

Câu l?c b? Unione Sportiva Salernitana 1919 hay còn ???c m?i ng??i g?i là Salernitana, câu l?c b? chuyên nghi?p thi ??u bóng ?á r?t n?i ti?ng t?i Italia hi?n nay. ??i bóng có cho mình m?t l?ch s? r?t lâu ??i, t?ng giành nhi?u thành tích ?n t??ng t?i Serie A mùa gi?i này. ??i bóng ???c thành l?p vào n?m 1919 cho ??n nay ?ã h?n 103 n?m.

Gi?ng các CLB l?n khác t?i Italia nh? Sampdoria, AS Roma, Juventus,… ??u có sân nhà ?ón ti?p nh?ng ??i khách thi ??u tr?n l??t ?i l??t v?. ? Salernitana ?ã ch?n sân Stadio Arechi v?i s?c ch?a 31,300 ng??i làm sân nhà cho câu l?c b? c?a ??i bóng.

Màu áo t?i Salernitana

Câu l?c b? Salernitana có m?u áo dùng ?? thi ??u sân nhà v?i màu ch? ??o ?? và ?en v?i áo ??u màu ?? và logo ??i bóng bên trái. Còn qu?n thi ??u c?a ??i s? có màu ?en giúp t?o t?ng th? qu?n áo vô cùng ??p m?t. Còn ??i v?i b? qu?n áo thi ??u cho tr?n l??t ?i thì ??i bóng s? m?c b? qu?n áo ??u màu tr?ng v?i vai trái c?a áo có s?c ?? kéo dài xu?ng t?i thân áo

??i hình câu l?c b? Salernitana hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Salernitana
??i hình câu l?c b? Salernitana

??i hình c?u th? mà mà câu l?c b? Salernitana s? d?ng khi thi ??u t?i mùa gi?i 2021/2022 t?i Serie A s? có nh?ng c?u th? sau ?ây.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Vincenzo Fiorillo
2 TV Mamadou Coulibaly (m??n t? Udinese)
3 HV Matteo Ruggeri (m??n t? Atalanta)
4 HV Pawe? Jaroszy?ski (m??n t? Genoa)
5 HV Frédéric Veseli
6 HV Stefan Strandberg
7 TV Franck Ribéry (??i tr??ng)
8 TV Andrea Schiavone
9 T? Federico Bonazzoli (m??n t? Sampdoria)
11 T? Milan ?uri?
12 TM Antonio Russo
13 HV Ramzi Aya
14 TV Francesco Di Tacchio (??i phó)
15 T? Cedric Gondo
18 TV Lassana Coulibaly
19 HV Luca Ranieri (m??n t? Fiorentina)
20 TV Grigoris Kastanos (m??n t? Juventus)
21 HV Nadir Zortea (m??n t? Atalanta)
22 TV Joel Obi
23 HV Norbert Gyömbér
24 HV Wajdi Kechrida
25 T? Simy (m??n t? Crotone)
26 HV Luka Bogdan
28 TV Leonardo Capezzi
31 HV Riccardo Gagliolo
33 HV Filippo Delli Carri (m??n t? Juventus)
63 T? Edoardo Vergani
71 TM Jacopo De Matteis
72 TM Vid Belec

Phong ?? hi?n t?i c?a Salernitana

Salernitana-co?-phong-?o??-te??
Salernitana co? phong ?o?? te?? mùa gi?i 2021/2022

??i bóng Salernitana có nhi?u chuyên gia ?ánh giá là m?t câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p có th?c l?c cùng kinh nghi?m lâu n?m t?i thi ??u t?i Serie A mùa 2021/2022 này. Tuy nhiên hi?n nay ??i bóng có thành tích ?i xu?ng khá nhi?u khi thua khá nhi?u tr?n ??u. Khi?n cho ??i bóng câu l?c b? ch? có th? ??ng ? v? trí th? 17 kém chút m?t chút ?ã ph?i r?t h?ng mùa sau. 

Các b?n yêu thích ??i bóng này và mong mu?n ???c ??t c??c cho ??i bóng Salernitana t?i gi?i vô ??ch Serie A danh giá . Có th? ch?n tham gia ch?i cá c??c thi ??u bóng ?á t?i các casino online c?c uy tín nh? C?ng game 868H, Nhà cái ZBET, Trang cá c??c M88,…

Tin chuy?n nh??ng Salernitana

N?u nh? b?n ??c mu?n ???c bi?t thêm nh?ng thông tin chuy?n nh??ng nóng h?i m?i nh?t. Cùng v?i di?n bi?n thay ??i nhân s? và c?u th? thi ??u t?i câu l?c b? Genoa, hãy ??ng ký nh?n ngay Thông tin VN138Biz nh?n tin t?c ???c c?p nh?t liên t?c nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Salernitana

Tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-cu?a-Salernitana
Salernitana t?ng có tha?nh ti?ch ?n t??ng

D??i ?ây là m?t s? thành tích c?a câu l?c b? Salernitana khi tham gia thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á c?a Italia.

  • Serie B: 1946-1947; 1997-1998
  • Serie C: 1937-1938; 1965-1966; 2007-2008; 2014-2015
  • Coppa Italia Serie C: 2013-2014
  • Lega Pro Seconda Divisione: 2012-2013
  • Serie D: 2011-2012

? trên là các tin t?c gi?i thi?u v? CLB n?i ti?ng Salernitana m?t ??i bóng ?á ?ang thi ??u t?i Serie A danh giá t?i Italia hi?n nay. N?u các b?n còn mu?n xem thêm nh?ng thông tin và tin t?c m?i nh?t nào v? câu l?c b? Salernitana thì liên h? ngay v?i nhân viên ?? tìm ki?m gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!