Nh?n ??nh tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton 21h00 13/02/2022

Tottenham vs Wolverhampton 21h00 13/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo, nh?n ??nh tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton lúc 21h00 ngày 13/02/2022 có trong bài vi?t sau. Cùng v?i các nh?n ??nh tr?n ??u, d? ?oán kèo Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu, t? s? tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton.

Tr?n c?u n?y l?a gi?a Gà Tr?ng thành London và Wolverhampton t?i sân Tottenham Hotspur s? di?n ra vào ngày 13/02 s?p t?i ?ây. ?? tìm hi?u chi ti?t nh?n ??nh tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? https://vn138.biz!

Nh?n ??nh tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton 21h00 13/02/2022

Nh?n ??nh Tottenham vs Wolverhampton
Nh?n ??nh Tottenham vs Wolverhampton

Hi?n t?i Tottenham ?ang có phong ?? khá t?t khi h? kém nhóm d?n ??u không nhi?u. Tuy nhiên l?i ?ang ?á ít h?n 4 tr?n và t?ng có chu?i tr?n ??u b?t b?i ?n t??ng.

??i th?y trò HLV Antonio Conte ch? thua 0 – 3 tr??c Chelsea ? tr?n g?n nh?t. Nhìn chung trong th?i gian g?n ?ây, ??i bóng này v?n gi? ???c phong ?? khá t?t.

? bên kia sân c?, Wolverhampton ?ang có l?i thi ??u r?t khó ch?u. Chính nh? l?i thi ??u này, h? ?ã c?m hòa ???c c? Chelsea và Manchester United.

Có th? th?y phong ?? c?a B?y Sói g?n ?ây r?t ?n t??ng. H? ?ã liên t?c chi?n th?ng trong c? 3 tr?n g?n nh?t, trong ?ó có c? chi?n th?ng tr??c Brentford v?i t? s? 2 – 1.

T? l? kèo Tài X?u Tottenham vs Wolverhampton

Hàng th? c?a Wolverhampton ???c ?ánh giá r?t cao khi h? ?ã t?ng gi? s?ch l??i tr??c nhi?u ??i bóng m?nh h?n. Trong ?ó có th? k? ??n các ông l?n nh?: West Ham United, Chelsea và c? Manchester United.

??i bóng c?a HLV Bruno Lage ch? nh?n thua tr??c Manchester City 1 bàn. ??ng th?i hi?n t?i, h? ?ang là ??i có s? bàn thua ít th? 2 b?ng x?p h?ng theo Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u.

Vì v?y theo nh?n ??nh tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton 21h00 13/02/2022 t? VN138, kh? n?ng n? X?u ? tr?n ??u này là r?t cao. V?i t? s? là:

  • Hi?p 1: Ch?n X?u 1.
  • C? tr?n: ch?n X?u 2 1/2.

Soi kèo Châu Á 

Soi kèo Châu Á Tottenham vs Wolverhampton
Soi kèo Châu Á Tottenham vs Wolverhampton

Wolverhampton là ??i có t? l? th?ng kèo cao nh?t hi?n t?i. ??i bóng này ?ã thi ??u r?t hi?u qu? không ch? v?i các tr?n ??u g?n nh?t mà trong c? 4 tr?n làm khách g?n ?ây, h? ??u có ???c chi?n th?ng tr??c ??i th?.

Wolverhampton ch? ph?i ch?u th?t b?i duy nh?t tr??c nhà ???ng kim vô ??ch là Manchester City. Vì v?y b?n có th? yên tâm ??t kèo Châu Á tr?n Tottenham vs Wolverhampton 13/02/2022 là:

  • Hi?p 1: ch?n Wolverhampton +1/4.
  • C? tr?n: ch?n Wolverhampton +3/4

D? ?oán kèo Châu Âu 

Trong l?ch s? thi ??u c?a 2 ??i, Tottenham ch? th?ng duy nh?t 1 l?n. Còn l?i là 1 l?n hòa và 2 l?n ch?u thua tr??c ??i th?.

Trong tr?n ??i ??u g?n nh?t c?a hai ??i ?ã cho ra k?t qu? b?t phân th?ng b?i. V?i tr?n ??u mà c? hai ??i ??u có phong ?? t?t nh? v?y, k?t qu? hòa s? r?t có kh? n?ng x?y ra.

Vì v?y d? ?oán kèo Châu Âu tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton t? VN138 s? là:

  • Hi?p 1: hòa v?i t? s? Tottenham vs Wolverhampton: 0 – 0.
  • C? tr?n: hòa t? s? Tottenham vs Wolverhampton: 1 – 1.

Phong ?? thi ??u, l?ch s? ??i ??u và ??i hình hai ??i

Các thông tin v? phong ?? thi ??u g?n nh?t c?a Tottenham vs Wolverhampton tr??c tr?n  21h00 ngày 13/02/2022 ???c Nhà cái t?ng h?p d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là l?ch s? ??i ??u hai ??i g?n nh?t giúp b?n phân tích tr?n ??u chính xác h?n.

Phong ?? thi ??u hai ??i g?n ?ây
Phong ?? thi ??u hai ??i g?n ?ây
L?ch s? ??i ??u Tottenham vs Wolverhampton
L?ch s? ??i ??u Tottenham vs Wolverhampton

??i hình d? ki?n c?a Tottenham và Wolverhampton tr?n ??u này nh? sau:

  • Tottenham: Cristian Gabriel Romero, Sergio Reguilón, Pierre Emile Hojbjerg, Harry Winks, Hugo Lloris, Ben Davies, Davinson Sanchez Mina, Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, Son Heung Min, Harry Kane, Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho.
  • Wolverhampton: Max Kilman, Rayan Ait Nouri, Joao Filipe Iria Santos Moutinho, Ruben Neves, Leander Dendoncker, John Ruddy, Toti Gomes, Conor Coady, Nelson Cabral Semedo, Daniel Castelo Podence, Fabio Silva.

Nh?ng thông tin soi kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? Tài X?u, nh?n ??nh tr?n ??u Tottenham vs Wolverhampton 21h00 13/02/2022 ?ã ???c trình bày trong bài vi?t trên b?i VN138. ?? có ???c các thông tin soi kèo tr?n ??u m?i nh?t và tham gia các kèo h?p d?n, b?n hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!