Nh?n ??nh, soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c 19h ngày 27/01/2022

Nh?n ??nh tr?n ??u Lebanon vs Hàn Qu?c
Bình ch?n

Các nh?n ??nh bóng ?á, soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c 19h ngày 27/01/2022 s? có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin soi kèo Châu Á, kèo tài x?u, d? ?oán k?t qu? tr?n Li B?ng vs Hàn Qu?c.

Tr?n ??u gi?a ??i bóng x? s? Kim Chi và ??i tuy?n Li B?ng (Lebanon) s? di?n ra vào lúc 19h ngày 27/01/2022. ?? d? ?oán ???c chính xác t? s?, k?t qu? tr?n ??u này, m?i b?n ??c bài vi?t sau t? Nhà cái VN138!

Soi kèo tr?n ??u Lebanon vs Hàn Qu?c

Soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c ngày 27/01/2022
Soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c ngày 27/01/2022

Tr?n ??u gi?a Lebanon vs Hàn Qu?c t?i vòng lo?i World Cup khu v?c Châu Á s? di?n ra vào 19h ngày 27/01/2022 s?p t?i ?ây.

??i tuy?n Hàn Qu?c hi?n ?ang x?p th? 2 trên b?ng x?p h?ng và có h?n UAE 8 ?i?m. ?ây là kho?ng cách khá an toàn, tuy nhiên h? v?n không ???c ch? quan tr??c ??i th?.

? tr?n Lebanon vs Hàn Qu?c tr??c, Hàn Qu?c ch? th?ng Lebanon v?i t? s? t?i thi?u. H? thi ??u c?c k? ch?t v?t và n?u không nh? ??i tr??ng Son Heung Min thì ?ã khó có th? chi?n th?ng.

Trong tr?n ??u m?i nh?t, ??i Hàn Qu?c m?i thi ??u có chút kh?i s?c. H? chi?n th?ng Iraq v?i t? s? 0 – 3 trên sân khách, hy v?ng l?n này h? v?n có th? phát huy phong ?? chi?n ??u.

Còn ? bên kia chi?n tuy?n, Lebanon ?ang ??ng h?ng 4 và ch? h?n Iraq 1 ?i?m và Syria 3 ?i?m. Kho?ng cách v?i ??i d?n tr??c ?ã lên t?i 10 ?i?m và khá khó ?? b?t k?p theo Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u.

Hi?n Li B?ng có phong ?? không th?c s? t?t khi v?a m?i b? lo?i ngay t? ??u b?ng trong gi?i Arab Cup. H? ch? có m?t chi?n th?ng duy nh?t v?i Syria v?i t? s? 2-3. 

V?i phong ?? và ??ng c?p khá chênh l?ch nên trong tr?n ??u này, soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c t? VN138 nh?n ??nh ph?n th?ng c?a tr?n này s? nghiêng v? Hàn Qu?c.

T? l? kèo Châu Á Lebanon vs Hàn Qu?c

Kèo Châu Á Lebanon vs Hàn Qu?c
Kèo Châu Á Lebanon vs Hàn Qu?c

Dù ???c thi ??u trên sân nhà nh?ng Li B?ng v?n ???c ?ánh giá th?p h?n và n?m kèo d??i. Trong các tr?n ??u tr??c, t? l? chi?n th?ng c?a ??i bóng c?ng r?t th?p. 

??i bóng này có t? l? th?ng ch? là 30% trong t?ng s? 10 tr?n. Ng??c l?i thì ??i khách l?i có t? l? chi?n th?ng r?t cao lên t?i 70%.

Hai tr?n g?n nh?t thi ??u trên sân nhà, Li B?ng ??u b? ?ánh b?i b?i Iran và UAE. Tuy trên sân khách Hàn Qu?c không quá m?nh nh?ng v?n ch?ng t? ??ng c?p khi th?ng Iraq 3 – 0 và c?m hòa Iran.

V?y theo nh?n ??nh, soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c 19h ngày 27/01/2022 t? VN138, b?n nên l?a ch?n Hàn Qu?c trong tr?n này.

Kèo Tài X?u Li B?ng vs Hàn Qu?c 

Lebanon vs Hàn Qu?c d? ?oán k?t qu?
Lebanon vs Hàn Qu?c d? ?oán k?t qu?

Trong nh?ng tr?n g?n ?ây, kh? n?ng n?m b?t th?i c? và ghi bàn c?a c? 2 ??i ??u b? gi?m sút n?ng n?. 

Trong nh?ng tr?n ??u g?n ?ây, Hàn Qu?c ch? có th? ghi ???c trinh bình 1 bàn/tr?n ??u. T??ng t? nh? v?y, ?ây c?ng là s? bàn th?ng mà Lebanon ghi ???c khi g?p ??i th? m?nh.

Trong l?ch s? 10 tr?n ??u g?n ?ây nh?t c?a 2 ??i, t? l? c?a tài xu?t hi?n là c?c k? th?p. V?i 3 tr?n trong 5 tr?n g?n nh?t ch? có 1 bàn th?ng.

Vì v?y d? ?oán kèo Tài X?u Lebanon vs Hàn Qu?c ch?n X?u 2 1/4.

D? ?oán t? s? tr?n ??u

Các t? l? bóng ?á quan tr?ng c?a tr?n Lebanon vs Hàn Qu?c 19h ngày 27/01/2022 nh? sau:

  • 4/ 5 tr?n ??u g?n nh?t c?a Lebanon c? hi?p 1 không có bàn th?ng ???c ghi.
  • V?i Hàn Qu?c, trong 3/ 5 tr?n g?n nh?t không có bàn th?ng ???c ghi trong hi?p 1.
  • 3/ 5 tr?n kèo Lebanon vs Hàn Qu?c g?n nh?t Hi?p 1 không có bàn th?ng nào ???c ghi.
  • Hàn Qu?c ???c h??ng nhi?u qu? ph?t góc so v?i Li B?ng. V?i trung bình 8,2 qu?/tr?n cho Hàn Qu?c và 2,3 qu? cho Li B?ng.
  • Trung bình c? Lebanon và Hàn Qu?c ph?i nh?n 1 th? vàng/tr?n.

??i hình d? ki?n tr?n Lebanon vs Hàn Qu?c

??i hình d? ki?n 2 ??i tr?n ??u soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c tìm hi?u nh? sau:

  • Li B?ng: Kassem Al Zein, Felix Michel, Abbas Asi, Mostafa Matar, Alexander Michel, Rabih Ataya, Soony Saad, Mohamad Haidar, Bassel Jradi, Mouhammed Ali Dhaini, Mohamad Kdouh.
  • Hàn Qu?c: Hong Chul, Lee Jae-Sung, Lee Yong, Kim Min-Jae, Kim Seung-Gyu, Kim Young-Gwon, Son Heung-Min, Jung Woo-Young, Hwang Hee-Chan, Hwang In-Beom, Hwang Ui-Jo.

Trên ?ây là nh?ng nh?n ??nh, soi kèo Lebanon vs Hàn Qu?c 19h ngày 27/01/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n s? có ???c nh?ng thông tin h?u ích ?? soi kèo, d? ?oán t? s? tr?n ??u này. Hãy c?p nh?t nh?ng bài vi?t m?i trên trang ?? có nh?ng nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!