Nh?n ??nh, soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý

Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 ngày 24/04/2022 gi?i Serie A Ý s? có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các nh?n ??nh kèo Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu nhà cái chính xác tr?n ??u.

Các thông tin soi kèo Empoli vs Napoli trong tr?n ??u trên sân Carlo Castellani ngày 24/04 s?p t?i ?ây ???c nhi?u c? ??ng viên tìm ki?m. ?? có nh?ng nh?n ??nh chính xác v? tr?n ??u này và ??t kèo ?úng nh?t, b?n hãy tham kh?o ngay thông tin d??i ?ây t? VN138!

Nh?n ??nh, soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý

Soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý
Soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý

Có th? th?y ?ây là kèo ??u khá chênh l?ch khi hai ??i ?ang có th? h?ng khá xa nhau. 

Trong khi th?y trò HLV Aurelio Andreazzoli ?ang x?p ? n?a cu?i b?ng x?p h?ng v?i th? h?ng th? 14 thì Napoli l?i ?ang là ??i ??ng v? trí th? 3.

Hi?n Empoli ch? có ???c t?ng c?ng 34 ?i?m sau 33 tr?n ??u. V?i 8 tr?n th?ng và t?i 15 th?t b?i theo thông tin c?p nh?t t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Hi?n phong ?? thi ??u c?a ??i bóng này c?ng r?t t? h?i khi h? không có ???c chi?n th?ng nào trong vòng 7 tr?n ??u g?n nh?t, v?i 4 th?t b?i và 3 tr?n hòa.

Trong tr?n ??u s?p t?i ??i bóng này có ???c l?i th? sân nhà khi ?á trên sân Carlo Castellani. Tuy nhiên ?ây c?ng không ph?i ?i?m c?ng cho ??i bóng này b?i xác su?t th?ng trên sân nhà c?a h? c?ng ch? ???c 20%.

Trong khi ?ó ? bên kia sân c?, Napoli ?ang là m?t trong nh?ng ??i có phong ?? t?t nh?t gi?i ??u hi?n nay. Trong 7 tr?n g?n nh?t, h? có ???c 4 chi?n th?ng và 3 tr?n thua. Trong ?ó g?n nh?t là 2 tr?n th?ng trong s? 3 tr?n ??u.

Các tr?n thua c?a ??i bóng này ??u ??n t? các ??i th? l?n nh? ??i ??u b?ng AC Milan hay ??i di?n ? Ngo?i H?ng Anh Barcelona. Cùng v?i ?ó các tr?n thua c?a h? ??u ch? là thua t?i thi?u tr??c ??i th?.

Tr?n ??u ti?p theo khi g?p ??i th? d??i c? h?n có th? là c? h?i cho ??i bóng này có thêm ?i?m và c?ng c? v? trí th? 3 c?a mình.

Phân tích các kèo bóng ?á nhà cái tr?n Empoli vs Napoli

Nh?n ??nh bóng ?á nhà cái các kèo
Nh?n ??nh bóng ?á nhà cái các kèo

Các thông tin soi kèo Châu Á, kèo Châu Âu, kèo Tài X?u tr?n ??u ???c trình bày chi ti?t d??i ?ây. Giúp b?n có các phân tích chi ti?t nh?t v? s?c m?nh hai ??i và t? l? kèo chính xác.

Nh?n ??nh kèo Châu Á

V?i s?c m?nh và ??ng c?p chênh l?ch, có th? th?y rõ Napoli s? chi?m ?u th? trong tr?n ??u này. B?i hi?n t?i h? ?ang có phong ?? t?t h?n Empoli r?t nhi?ux?p h?ng 3 trong khi Empoli ?ang ? h?ng 14.

Vì v?y kèo Châu Á Empoli vs Napoli này b?n nên ??t cho Napoli v?i t? l? nh? sau: 0.98*0.5/01*0.91.

Soi kèo Châu Âu Empoli vs Napoli  21h00 24/04/2022 

Phân tích ??t kèo Châu Âu
Phân tích ??t kèo Châu Âu

Theo l?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i, có th? th?y th?y trò HLV Luciano Spalletti v?n là ??i chi?m ?u th?. Trong t?ng s? 6 tr?n ??i ??u g?n nh?t, Napoli ?ã có ???c 4 chi?n th?ng trong khi Empoli ch? có ???c 2 tr?n th?ng.

Cùng v?i ?ó xác su?t th?ng trên sân khách c?a Napoli c?ng khá cao. Vì v?y b?n nên ??t kèo Châu Âu Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý ??t cho Napoli trong c? kèo Hi?p 1 và kèo C? tr?n.

T? l? Tài X?u chi ti?t 

Trong 6 l?n g?p nhau tr??c ?ó c?a hai ??i, ?ã có ??n 4 l?n hai bên ra k?t qu? Tài. Cùng v?i ?ó, t? l? ra Tài trong các tr?n ??u trên sân nhà c?a ??i ch? sân Carlo Castellani c?ng khá cao ??n 75%.

Vì v?y tr?n ??u Empoli vs Napoli này có kh? n?ng cao s? ra Tài. V?i t? l? c??c là: 0.92*2.5/3*0.94.

D? ?oán k?t qu? tr?n ??u 

Nhà cái d? ?oán t? s? Empoli vs Napoli
Nhà cái d? ?oán t? s? Empoli vs Napoli

V?i nh?ng phân tích trên, k?t qu? tr?n ??u ???c d? ?oán nh? sau:

  • Hi?p 1: Empoli vs Napoli 1 – 2.
  • C? tr?n: Empoli vs Napoli: 2 – 3.

Cùng v?i ?ó, d??i ?ây là thông tin ??i hình d? ki?n hai ??i nh? sau:

  • Empoli: Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic, Sebastiano Luperto, Simone Romagnoli, Fabiano Parisi, Szymon Zurkowski, Nedim Bajrami, Filippo Bandinelli, Federico Di Francesco, Andrea Pinamonti, Andrea La Mantia. 
  • Napoli: David Ospina, Alessandro Zanoli, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, Andre Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Lorenzo Insigne.

Trên ?ây là nh?ng thông tin nh?n ??nh, soi kèo Empoli vs Napoli 21h00 24/04/2022 Serie A Ý t? VN138. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo bóng ?á, kèo Esports k?ch tính thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!