Nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022

Barcelona vs Napoli 0h45 ngày 18/02/2022
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli vào lúc 00h45 ngày 18/02/2022 gi?i Europa League s? ???c cung c?p chi ti?t trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin t? l? Tài X?u, kèo Châu Âu, Châu Á tr?n Barcelona vs Napoli.

Tr?n ??u gi?a ??i quân th?y trò HLV Xavi và th?y trò HLV Spalletti ???c d? ?oán s? di?n ra c?c k? k?ch tính. ?? phân tích ???c chính xác tr?n ??u này và d? ?oán k?t qu? chính xác, m?i b?n ??c ngay bài vi?t t? VN138!

Nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022 

Nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022
Nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022

Theo Soi Kèo Bóng ?á, ??i ch? sân Noupcam ?ã có l??t tr?n ??u b?t b?i ?n t??ng tính t?i tr?n ??u g?n nh?t. ? tr?n tr??c, ??i bóng này ?ã b? c?m hòa 2 – 2 b?i Espanyol.

Tuy nhiên n?u xét v? phong ?? thi ??u thì h? ?ang ? trong m?t phong ?? r?t t?t. Hi?n Barcelona ?ã có ???c tr?n b?t b?i liên ti?p th? 8 t? khi HLV m?i Xavi lên n?m quy?n.

? bên kia chi?n tuy?n, Napoli ?ã có phong ?? r?t t?t khi h? ?ã có tr?n th? 6 b?t b?i. Trong ?ó, ch? có 2 tr?n hòa và ??n 4 chi?n th?ng, ??c bi?t còn có 3 chi?n th?ng v?i t? s? ?n t??ng.

Nh?ng tr?n hòa tr??c ?ó ch? là bàn hòa t? các ??i bóng l?n nh?: Juventus và Inter Milan. V?i thành tích này, Napoli có ???c v? trí th? 3 trên b?ng x?p h?ng v?i 53 ?i?m. Ch? kém ??i d?n ??u 2 ?i?m và ít h?n Inter Milan duy nh?t 1 ?i?m.

V?i phong ?? này, theo soi kèo Barcelona vs Napoli nh?n ??nh, tr?n ??u này s? vô cùng k?ch tính. V?i hai ??i bóng ?ang s? h?u phong ?? và n?ng l?c t?t.

T? l? kèo Châu Á Barcelona vs Napoli

Hi?n nay dù ?ã v? m?t nhà v?i HLV Xavi nh?ng Barcelona v?n th??ng gây th?t v?ng v?i nh?ng ??i th? c?a d??i. Trong ?ó g?n nh?t là tr?n hòa tr??c tân binh Espanyol.

Còn ??i v?i Napoli h? l?i b?t b?i ??n 4 tr?n kèo g?n nh?t. Trong ?ó có 3 chi?n th?ng và duy nh?t 1 tr?n hòa. Vì v?y theo soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022 kèo Châu Á, b?n nên ch?n Napoli ?? có nhi?u ph?n th?ng nh?t.

  • Hi?p 1: ch?n Napoli +1/4.
  • C? tr?n: ch?n Napoli +1/2.

Kèo Tài X?u tr?n 

Soi kèo Tài X?u hôm nay
Soi kèo Tài X?u hôm nay

Phòng th? chính là y?u ?i?m c?a Barcelona. 4/5 tr?n g?n nh?t h? ?ã ?? thua t? hai bàn tr? lên và g?n ?ây nh?t là trong tr?n hòa v?i Espanyol g?n ?ây dù ?ã gi? s?ch l??i ? tr?n l??t ?i tr??c ?ó.

Trong khi ?ó Napoli ?ang có phong ?? thi ??u c?c k? ?n ??nh. Khi mà trong c? 7 tr?n ??u g?n nh?t, h? ??u ghi ???c bàn th?ng tr??c ??i th?. 

Vì v?y theo ?ánh giá soi kèo Tài X?u Barcelona vs Napoli ngày 18/02/2022, b?n nên ch?n k?t qu? Tài cho tr?n ??u này v?i t? l?:

  • Hi?p 1: ch?n Tài 1 1/4.
  • C? tr?n: ch?n Tài 2 3/4.

Soi kèo Châu Âu 

Xét theo l?ch s? ??ng ?? c?a hai ??i trong quá kh?, Barcelona có s?c m?nh áp ??o h?n ??i th?. Tuy nhiên ? hi?n t?i, ??i bóng HLV Xavi ?ang thi ??u không th?c s? t?t trong các tr?n ??u l?n.

?i?n hình có th? k? t?i th?t b?i tr??c Real Madrid ? cup nhà vua và th?t b?i tr??c Athletic Bilbao t? k?t cùng gi?i. Nh? v?y v?i phong ?? hi?n t?i c?a Napoli, vi?c dành chi?n th?ng tr??c Barcelona không ph?i không có kh? n?ng. 

V?i t? l? kèo Châu Âu tr?n Barcelona vs Napoli nh? sau:

  • Hi?p 1: ch?n hòa.
  • C? tr?n: ch?n hòa.

D? ?oán ??i hình và t? s? tr?n Barcelona vs Napoli 

V?i nh?ng nh?n ??nh bên trên, d? ?oán t? s? tr?n Barcelona vs Napoli 0h45 ngày 18/02/2022 t? VN138 nh? sau:

  • Hi?p 1: Barcelona vs Napoli: 1-1.
  • C? tr?n: Barcelona vs Napoli2-2.

L?ch s? ??i ??u gi?a hai ??i và phong ?? thi ??u g?n ?ây là nh?ng thông tin vô cùng h?u ích cho b?n ?? nh?n ??nh tr?n ??u chính xác h?n. Vì v?y, VN138 ?ã t?ng h?p các thông tin này cho b?n trong b?ng sau.

Phong ?? thi ??u g?n nh?t hai ??i
Phong ?? thi ??u g?n nh?t hai ??i
Barcelona vs Napoli l?ch s? ??i ??u Europa League
Barcelona vs Napoli l?ch s? ??i ??u Europa League

D? ?oán ??i hình hai ??i trong tr?n này nh? sau:

  • Barcelona: Ronald Federico Araujo da Silva, Jordi Alba Ramos, Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest, Gerard Pique Bernabeu, Frenkie De Jong, Sergi Busquets Burgos, Pedro Golzalez Lopez, Ferran Torres, Luuk de Jong, Abdessamad Ezzalzouli.
  • Napoli: Amir Rrahmani, Juan Guilherme Nunes Jesus, Mario Rui Silva Duarte, David Ospina Ramirez, Giovanni Di Lorenzo, Fabian Ruiz Pena, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne, Victor James Osimhen.

Trên ?ây là nh?ng thông tin nh?n ??nh, soi kèo Barcelona vs Napoli 00h45 18/02/2022 t? VN138. N?u b?n mu?n tham gia các tr?n kèo h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!