Nh?n ??nh kèo Preston North vs Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022

Nh?n ??nh tr?n ??u gi?a hai ??i
Bình ch?n

Nh?n ??nh kèo Preston North vs Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022 s? ???c chúng tôi t?ng h?p trong ngày hôm nay. Cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? xem chi ti?t v? tr?n ??u nhé.

?ây ???c xem là tr?n ???c ?ông ng??i hâm m? quan tâm. Chính vì v?y hãy theo dõi ngay bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t rõ h?n v? tr?n ??u t?i Nhà cái VN138.

Nh?n ??nh kèo Preston North vs Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022

Soi kèo Preston North vs Black Rovers 13h30 ngày 26/04/2022
Soi kèo Preston North vs Black Rovers 13h30 ngày 26/04/2022

Nh?n ??nh soi kèo tr?n Preston North vs Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022 (theo gi? Vi?t Nam)  ???c di?n ra trên sân Deepdale. D? ?oán là m?t tr?n ??u di?n ra khá quy?t li?t. Vì v?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? theo dõi t? s? tr?n ??u t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé. 

Soi kèo Châu Á tr?n Preston North vs Blackburn

Phong ?? lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? lúc này gi?a hai ??i

T? s? tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 1.07 – 0 – 0.81. 

Trong khuôn kh? t?i gi?i h?ng nh?t vòng th? 44 s? di?n ra tr?n ??u gi?a hai ??i Preston North vs Blackburn. ??i Preston North ???c ?ánh giá phong ?? thi ??u g?n ?ây khá ?n ??nh  Minh ch?ng trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ghi nh?n 3 bàn th?ng, 2 tr?n hòa và 2 tr?n thua. V?i thành tích này ?oàn ??i th?y trò Lowe Ryan ph?i c? g?ng trong tr?n ??u ti?p theo.

V? phía ??i th? Blackburn phong ?? thi ??u không t?t trong các tr?n ??u g?n ?ây. C? th? ??i ch? mang v? 1 bàn th?ng, 2 hòa và 4 thua trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t.

Vì v?y các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i ch? nhà Preston North s? ghi bàn trong tr?n ??u này.

Ch?n: Preston North.

Soi kèo tài x?u tr?n Preston North vs Blackburn

T? l? kèo bóng gi?a hai ??i
T? l? kèo bóng gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ch?m trán tài x?u nhà cái nh?n ??nh là: 1.01 – 2.5 – 0.85. 

Theo b?ng k?t qu? thành tích thi ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Preston North vs Blackburn ??u ghi nh?n Kèo X?u cao h?n. C? th? ??i ch? nhà Preston North ghi nh?n t? l? kèo X?u cao h?n trong 42 vòng ??u g?n ?ây cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.05. 

V? phía ??i th? d??i s? d?n d?t b?i hu?n luy?n viên Mowbray Ton c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.23.  Chính vì v?y các gi?i chuyên môn khuyên ng??i ch?i ch?n c?a X?u trong 90 phút ? tr?n ??u s?p t?i.

Ch?n: X?u. 

Soi kèo hi?p 1 tr?n Preston North vs Blackburn

D? ?oán là m?t tr?n ??u di?n ra c?ng th?ng
D? ?oán là m?t tr?n ??u di?n ra c?ng th?ng

T? l? kèo ch?m trán hi?p 1 nhà cái ??a ra là: 1.00 – 0 – 0.86.

T?ng k?t qu? tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Preston North vs Blackburn ghi nh?n c?ng khá nhi?u bàn th?ng. ??i Preston North ghi nh?n 3 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 25%

Bên kia chí tuy?n ??i Blackburn kém h?n khi ch? ghi nh?n ???c 1 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 8%.  Chính vì v?y ??i ch? nhà v?i phong ?? khá t?t và ghi nh?n nhi?u bàn th?ng nên các gi?i chuyên gia d? ?oán s? ghi bàn trong tr?n này. 

  • D? ?oán t? s? tr?n ??u hi?p 1: Preston North 1-0 Blackburn. 
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Preston North 3-1 Blackburn.

??i hình d? ki?n c?a Preston North – Blackburn

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Preston North vs  Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Preston North: Iversen, Bauer, Hughes, Cunningham, Browne, McCann, Riis, Archer, van den Berg, Whiteman, Johnson. 
  • V? ??i Blackburn: Hecke, Wharton, Lenihan, Travis, Picking, Costello, Buckley, Gallagher, Giles,  Kaminski, Rothwell. 

Bên trên là nh?n ??nh kèo Preston North vs Blackburn 13h30 ngày 26/04/2022 mà chúng tôi mu?n ?em ??n cho anh em. Hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!