Nh?n ??nh kèo Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022

Tr?n ??i d?u gi?a hai ??i
Bình ch?n

 Soi kèo tr?n Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022 ???c chúng tôi t?ng h?p ??y ?? d??i ?ây. Các t? s? tr?n kèo s? ???c chuyên môn ?ánh giá m?t cách chính xác nh?t.

???c bi?t hai ??i Glasgow Rangers vs SC Braga là tr?n ?ông ??o ng??i hâm m? quan tâm. ??c bi?t là các anh em cá c??c không nên b? qua bài vi?t này. Chính vì v?y hãy theo dõi bài vi?t sau ?? bi?t chi ti?t tr?n ??u https://vn138.biz.

Nh?n ??nh kèo Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022

Soi kèo Braga vs Rangers 14h ngày 15/04/2022
Soi kèo Braga vs Rangers 14h ngày 15/04/2022

Soi kèo tr?n Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022  (theo gi? Vi?t Nam) là tr?n ??u kinh ?i?n trong l?ch s?. Do v?y anh em hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t rõ t? s? tr?n ??u gi?a hai ??i t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé.

Soi kèo Châu Á tr?n Glasgow Rangers vs SC Braga

Phong ?? lúc này gi?a hai ??i
Phong ?? lúc này gi?a hai ??i

T? s? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 0.88 – 0.5 – 1.00.

Trong khuôn kh? hai ??i Glasgow Rangers vs SC Braga s? ??i ??u trên sân Ibrox t?i vòng lo?i t? k?t c?a UEFA Europa League Knockout stage. M?c dù ???c ?á trên sân nhà nh?ng ??i Glasgow Rangers thi ??u các tr?n g?n ?ây không ???c ?n ??nh.

C? th? v?i 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ch? mang v? 4 bàn th?ng và 3 tr?n thua. V?i phong ?? này có l? th?y trò Bronckhorst Giovanni Christiaan ph?i c? g?ng trong tr?n ti?p theo.

V? phía ??i th? SC Braga phong ?? thi ??u có v? ?n ??nh h?n so v?i ??i ch? nhà. Minh ch?ng là trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t 4 bàn th?ng, 2 hòa và 1 thua trong tr?n ??u g?n ?ây.

Tuy nhiên v?i l?i th? sân nhà các chuyên gia v?n d? ?oán ??i Glasgow Rangers s? ghi bàn trong tr?n ??u này.

Ch?n: Glasgow Rangers.

Soi kèo tài x?u tr?n Glasgow Rangers vs SC Braga

T? l? kèo nhà cái gi?a hai ??i
T? l? kèo nhà cái gi?a hai ??i

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u sàn nhà cái ??a ra là: 0.98 – 2/2.5 – 0.88. 

Các tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Glasgow Rangers vs SC Braga di?n ra khá quy?t li?t v?i t? l? kèo X?u cao h?n c? th? là kèo 2.5. C? th? ??i ch? nhà Glasgow Rangers  c?ng ghi nh?n kèo X?u cao h?n v?i 63.64% trong 11 tr?n ??u v?a r?i. Cùng v?i s? bàn th?ng trung bình ghi nh?n ???c là 1.45

Bên kia ??i th? SC Braga d??i s? ch? huy c?a hu?n luy?n viên da Costa Faria Carvalhal, Carlos Augusto Soares nên c?ng khá ?n t??ng khi ghi nh?n kèo X?u cao h?n cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.64

Chính vì v?y các gi?i chuyên gia khuyên ng??i ch?i nên ??t c?a X?u trong 90 phút s?p t?i. 

Ch?n: X?u

Soi kèo tr?n ??u Glasgow Rangers vs SC Braga hi?p 1

Tr?n ??u di?n ra khá quy?t li?t
Tr?n ??u di?n ra khá quy?t li?t

T? l? kèo tr?n ??u hi?p 1 sàn nhà cái ??a ra là: 1.08 – 0/0.5 – 0.78. 

T?ng h?p 12 tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Glasgow Rangers vs SC Braga ???c ?ánh giá nh? sau. C? th? ??i ch? nhà Glasgow Rangers ghi nh?n 5 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 50%.

Bên kia ??i th? SC Braga c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà khi nh?n ???c 6 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 64%. Tuy nhiên nh? phân tích ? trên vì là ??i ch? nhà nên ch?c ch?n s? ch? ??ng t?n công ngay sau khi nghe ti?ng bóp còi c?a tr?ng tài. 

  • D? ?oán t? s? ch?m trán hi?p 1: Glasgow Rangers 1-0 SC Braga.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Glasgow Rangers 2-1 SC Braga.

??i hình Glasgow Rangers vs SC Braga

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u nh?n ??nh kèo Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Glasgow Rangers: Allan McGregor, Connor Goldson, Leon Balogun, Calvin Ughelumba Calvin, Glen Kamara, John Lundstram, John Lundstram, Ryan Jack, Ryan Kent, Scott, Arfield Scott, Sakala Fashion.
  • V? ??i SC Braga: Matheus Magalhães, Vitor Tormena, Fabiano, David Carmo, Maserati AL, Luri Medeiros, André Horta, Ricardo Horta, Abel Ruiz, Rodrigo Gomes. 

Bài vi?t trên là nh?n ??nh kèo Glasgow Rangers vs SC Braga 14h ngày 15/04/2022 mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em ngày hôm nay. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t này có th? giúp  anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em may m?n nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!