Nh?n ??nh kèo Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022

Tr?n ch?m trán gi?a hai ??i
Bình ch?n

Nh?n ??nh kèo Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022 là tr?n ??u ???c ?ông ??o anh em hâm m? quan tâm. Cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t thêm thông tin tr?n ??u.

Tr??c th?m bóng l?n, các gi?i chuyên môn th??ng ??a ra nh?ng tr?n soi kèo ?? anh em theo dõi. Do ?ó, hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t thêm thông tin tr?n ??u gi?a hai ??i t?i https://vn138.biz

Nh?n ??nh kèo Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022

Soi kèo Stoke City vs Blackburn Rovers 21h ngày 18/04/2022
Soi kèo Stoke City vs Blackburn Rovers 21h ngày 18/04/2022

Nh?ng soi kèo Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022 (theo gi? Vi?t Nam) s? ???c chúng tôi c?p nh?t ??y ?? tr?n kèo ngay d??i ?ây. Chính vì v?y hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t thêm thông tin tr?n ??u ngay t?i chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á nhé. 

Soi kèo tr?n ??u Châu Á

Phong ?? trên sân ngay lúc này

T? l? kèo tr?n ??u Châu Á sàn nhà cái ??a ra là: 1.11 – 0/0.5 – 0.78.

T?i vòng lo?i th? 43 gi?i H?ng Nh?t hai ??i Blackburn Rovers vs Stoke City s? ch?m trán ngay trên sân Ewood Park. D??i s? d?n d?t b?i hu?n luy?n viên Mowbray, Tony nên ??i ch? nhà Blackburn Rovers không ?n t??ng trong l?n thi ??u g?n ?ây nh?t.

Minh ch?ng ??i ch? mang v? 1 bàn th?ng, 2 hòa và 4 thua trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t. V?i thành tích này s? là m?t th? thách khó kh?n cho ??i t?i vòng lo?i ti?p theo.

V? phía ??i Stoke City ???c ?ánh giá phong ?? thi ??u g?n ?ây khá ?n ??nh. C? th? trong 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t ??i ?ã mang v? 3 bàn th?ng 2 hòa và 2 thua.

Do ?ó các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i bóng th?y trò O’Neill, Michael Andrew Martin s? ghi bàn trong kèo này.

Ch?n: Stoke City.

Soi kèo tr?n ??u tài x?u

Stoke City ?ang thi ??u khá t?t
Stoke City ?ang thi ??u khá t?t

T? l? kèo tr?n ??u tài x?u sàn nhà cái ??a ra: 0.88 – 2.5 – 0.98. 

Th?ng kê k?t qu? tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Blackburn Rovers vs Stoke City mang v? khá nhi?u bàn th?ng v?i t? l? kèo X?u cao h?n c? th? v?i kèo 2.5. Minh ch?ng là ??i ch? nhà Blackburn Rovers ghi nh?n kèo X?u nhi?u h?n trong 41 vòng ??u g?n ?ây nh?t cùng v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.29.  

V? phía ??i th? Stoke City c?ng trong 41 vòng ??u g?n ?ây ?ã mang v? kèo X?u nhi?u h?n v?i s? bàn th?ng trung bình là 1.27. 

Chính vì v?y các gi?i chuyên gia khuyên ng??i ch?i nên ??t c?a X?u trong 90 phút s?p t?i. 

Ch?n: X?u.

Soi kèo tr?n ch?m trán hi?p 1

Tr?n ??u ch?m trán di?n ra khá c?ng th?ng
Tr?n ??u ch?m trán di?n ra khá c?ng th?ng

T? l? kèo ch?m trán hi?p 1 nhà cái ??a ra là: 0.76 – 0/05 – 1.11. 

T?ng h?p k?t qu? các tr?n ??u g?n ?ây gi?a hai ??i Blackburn Rovers vs Stoke City di?n ra khá quy?t li?t. C? th? ??i ch? nhà Blackburn Rovers ghi nh?n 6 bàn th?ng ? hi?p 1 cùng v?i hi?u xu?t ghi bàn là 50%. 

Bên kia ??i th? Stoke City c?ng không kém c?nh ??i ch? nhà khi nh?n ???c 4 bàn th?ng ? hi?p 1 v?i hi?u xu?t bàn th?ng là 33%.

Chính vì v?y các gi?i chuyên môn d? ?oán ??i ch? nhà s? ghi bàn trong tr?n ??u l?n này. 

  • D? ?oán t? s? ch?m trán hi?p 1: Blackburn Rovers 1-0 Stoke City.
  • D? ?oán t? s? chung cu?c gi?a hai ??i: Blackburn Rovers 2-3 Stoke City. 

V?i ??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u là

??i hình d? ki?n tham gia tr?n ??u Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022 nh? sau:

  • V? ??i Blackburn Rovers: Jordan Eastham, Thomas Kaminski, Aynsley, Pears, Antonis Stergiakis, Daniel Ayala, James Brown, Lenni Rae Cirino.
  • V? ??i Stoke City: Jack Bonham, Josef Bursik, Frank Fielding, James Chester, Demeaco Duhaney, William Forrester, Morgan Fox, Taylor Harwood Bellis.

Bài vi?t trên là nh?n ??nh kèo Blackburn Rovers vs Stoke City 21h ngày 18/04/2022 mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t này có th? giúp anh em ??a ra cho mình nh?ng quy?t ??nh cá c??c ?úng. Chúc anh em thành công nhé

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!