Nh?n ??nh chu?n xác v? tr?n Real Betis vs Elche 2h00 ngày 20/04

Nh?n ??nh chu?n xác v? tr?n Real Betis vs Elche
Bình ch?n

Nh?n ??nh chu?n xác v? tr?n Real Betis vs Elche lúc 2h00 ngày 20/04 cùng VN138 ?? thu th?p các thành tích thi ??u v?a qua c?a cu?c chi?n. ?ây s? là b??c quan tr?ng giúp anh em d? dàng ??t ???c nhi?u k?t qu? cao khi tham gia cá c??c t?i tr?n ??u này. 

Vào mùa gi?i La Liga 2021/2022 ?ang d?n b??c ??n nh?ng ngày tháng h?i k?t nh? hi?n nay, các ý ki?n soi kèo v? tr?n Real Betis vs Elche ?ang làm anh em hào h?ng ?? có ?? s?c m?nh b??c vào hành trình cá ?? c?a mình. Cùng xem ngay các d? li?u c?n thi?t cho tr?n ??u này v?i nhà cái VN138 nhé!

Thông tin nh?n ??nh chu?n xác tr?n Real Betis vs Elche

Thông tin nh?n ??nh v? tr?n bóng Real Betis vs Elche
Thông tin nh?n ??nh v? tr?n bóng Real Betis vs Elche

Theo tin t?c mà Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á có ???c thì t?i vòng ??u th? 33 ngày 20/04 t?i ?ây, Elche s? có cu?c v?t l?n cùng các chi?n binh ??n t? Real Betis t?i sân v?n ??ng Benito Villamarin. Qua nh?ng b??c ?i vô cùng khó kh?n và ch?t v?t ? mùa tr??c, li?u Elche có ?? kh? n?ng ?? t?o nên nh?ng chi?n th?ng cho l?n tr? l?i l?n này?

T?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t, kho?ng cách hi?n h?u gi?a Real Betis vs Elche ?ang khá xa khi mà “The Glorious” ?ang tr? t?i top 5, song ?ó “The Green” b?t bát t?i v? trí 15 sau khi cùng nhau b??c qua 31 vòng thi ??u. Qua bao nhiêu ngày luy?n t?p kh? c?c thì gi? ?ây Real Betis c?ng có ???c ch? ??ng v?ng ch?c, và ?ây c?ng là th? thách ??y cam go mà Elche c?n ??i di?n và v??t qua. 

G?n ?ây, t?i 5 chuy?n thi ??u ra sân, các chi?n binh nhà Real Betis ?ã mang v? ???c 3 chi?n th?ng và 2 hòa. Không h? danh x?ng ?áng v?i v? trí hi?n t?i thì ?ây là k?t qu? ?áng mong ??i nh?t t? ng??i ch?i, ??i bóng này hoàn toàn có ??y ?? c? s? ?? h?i viên có th? d?a d?m và tin t??ng. 

V? phía ?oàn quân Francisco, v?a qua h? ch? ghi nh?n ???c 1 chi?n th?ng duy nh?t. K?t qu? này càng ch?ng t? s? gi?m sút rõ r?t t? phong ?? thi ??u ??n chi?n l??c phát tri?n. H?n n?a, n?u xét v? ??i hình thì ch? nhà n?m nay x?ng ?áng tr? thành ngôi v? c?m quân ??u b?ng. 

D? ki?n l?c l??ng ra sân thi ??u tr?n Real Betis vs Elche

L?c l??ng d? ki?n ra sân tr?n Real Betis vs Elche
L?c l??ng d? ki?n ra sân tr?n Real Betis vs Elche

Ngay sau ?ây, VN138 s? t?ng h?p danh sách l?c l??ng d? ki?n ra sân thi ??u cho tr?n Real Betis vs Elche vào ngày 20/04 t?i ?ây nh? sau:

  • ??i hình Real Betis: Silva, Montoya, Gonzalez, Ruiz, Miranda, Guardado, Canales, Rodri, Fekir, Juanmi, Iglesias.
  • ??i hình Elche: Simon; de Marcos, Vivian, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Garcia, Muniain; Sancet, Williams.

C?p nh?t kèo ??u cho tr?n Real Betis vs Elche

Soi kèo Real Betis vs Elche 2h00 20/04/2022
Soi kèo Real Betis vs Elche 2h00 20/04/2022

Trong chuy?n ch?m m?t t?i ?ây, Real Betis b?ng nhiên tr? thành ?i?m sáng c?a c? h?i tr??ng khi ???c thi ??u t?i sân nhà v?i tinh th?n h?ng ph?n nh? hi?n nay. Vì v?i phong ?? kém c?i nên không quá b?t ng? n?u Elche b? x?p vào c?a d??i cùng m?c kèo ch?p Châu Á là 1.04*1.05*0.82. Tình hình này thì anh em hãy nhanh tay l?a ch?n th?y trò hu?n luy?n viên Pellegrini, Manuel ngay nhé!

Ch?n: Real Betis

Sau th? tr?n kh?c li?t nh? lúc này, c? Real Betis vs Elche c?n có ???c s? ?i?m c?i thi?n ?? h? có th? có ???c s? t? tin v?ng ch?c nh?t trong ??u tr??ng qu?c n?i s?p t?i. Theo chuyên gia soi kèo thì có r?t nhi?u kh? n?ng tr?n chi?n này không có ???c pha l?p công d? d?i t?i m?c 2.5FT.

Ch?n: c?a x?u 

L?a ch?n d? ?oán k?t qu? tr?n bóng:

  • Hi?p 1: Real Betis 1-0 Elche
  • C? tr?n: Real Betis 3-0 Elche

Bài vi?t trên ?ây là nh?ng nh?n ??nh chu?n xác v? tr?n Real Betis vs Elche lúc 2h00 ngày 20/04VN138 chia s? ??y ??. Chúc anh em s? có nh?ng ph?n ??t c??c may m?n và nhi?u tài l?c nh?t nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!