Nh?n ??nh bóng ?á Valladolid vs Real Sociedad B 2h00 03/05

Nh?n ??nh bóng ?á Valladolid vs Real Sociedad
Bình ch?n

Nh?n ??nh bóng ?á Valladolid vs Real Sociedad B lúc 2h00 ngày 03/05 là tin t?c tr??c th?m bóng l?n mà VN138 mu?n mang ??n cho toàn th? anh em. Cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? nghiên c?u k? h?n v? th? tr?n c?a cu?c chi?n ??y kh?c li?t này nhé!

V?a qua, ch?c h?n anh em c?ng ?ang r?t b?n kho?n trong vi?c tham gia vào cu?c ??t c??c bóng ?á cho vòng ??u m?i nh?t c?a La Liga 2 t?i ?ây. Gi? ?ây, anh em hoàn toàn yên tâm vì m?i thông tin soi kèo tr?n Valladolid vs Real Sociedad B s? ???c t?ng h?p chính xác nh?t t?i VN138 ngay sau ?ây. 

Nh?n ??nh tình th? thi ??u tr?n Valladolid vs Real Sociedad B

Nh?n ??nh tình th? tr?n Valladolid vs Sociedad
Nh?n ??nh tình th? tr?n Valladolid vs Sociedad

Trong cu?c ?ua ti?n ??n gi?i vô ??ch La Liga 2 2021/2022 n?m nay, ch?c ch?n s? không th? thi?u v?ng cu?c ?ón ti?p các v? khách nhà Real Sociedad B trên sân v?n ??ng José Zorrilla c?a ch? nhà Valladolid này. Cu?c ??u Valladolid vs Real Sociedad B s? ???c di?n ra vào gi?a tu?n t?i nên anh em ??ng b? qua thông tin nh?n ??nh d??i ?ây. 

Nh?n ??nh phong ?? thi ??u c?a Valladolid

Ra sân v?i t? cách là ??i ch? nhà n?m nay, Valladolid càng v??n mình khi có phong ?? thi ??u vô cùng ?n ??nh. N?u tính t? ??u mùa thì vi?c xu?t hi?n c?a “Pucela” trong gi?i ??u này càng t?o nên nh?ng cú hích b?t ng? và h? ch?a bao gi? khi?n h?i viên ph?i th?t v?ng. 

Theo th?ng kê Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á, Valladolid hi?n ?ang r?t quy?t tâm ki?m thêm chi?n th?ng ?? c?nh tranh v? trí ??u b?ng n?m nay. Và cu?c ??i ??u tr??c Real Sociedad B là s? may m?n c?a ?oàn quân Pacheta này. Nh? ?ó, hi?n t?i, Valladolid ?ã có th? l?t vào top 3 cùng 69 ?i?m sau khi k?t thúc 37 tr?n ??u

Nh?n ??nh phong ?? thi ??u c?a Real Sociedad B

Nh?n ??nh phong ?? thi ??u c?a Real Sociedad B
Nh?n ??nh phong ?? thi ??u c?a Real Sociedad B

V? h??ng ??i di?n, anh em nhà Real Sociedad B càng ch?i thì càng khi?n nhi?u h?i viên không kh?i s?p ??. ?ã 37 vòng ??u trôi qua nh?ng ?ã có ??n 34 tr?n ??uLa Real” này ph?i n?m mùi th?t b?i. K?t qu? này ch?ng t? s? b?t bát v? phong ?? l?n tinh th?n thi ??u, do ?ó mà chúng ta không quá b?t ng? khi ??i khách này ?ang ph?i ??ng ? nhóm c?m ??. 

? tr?n ??u này, ph?n th?ng c?a th?y trò hu?n luy?n viên Alonso, Xabi là vô cùng ít ?i ch? v?i 12%, v?i t? s? này ch?c ch?n s? không th? hài lòng ??i v?i ng??i hâm m?. V?i tình hình kém c?i này, s? có r?t nhi?u kh? n?ng Real Sociedad B s? ph?i ra v? trong 2 bàn tay tr?ng.

Soi kèo Châu Á và tài x?u cho tr?n Valladolid vs Real Sociedad B

Soi kèo Valladolid vs Real Sociedad B 2h00 03/05/2022
Soi kèo Valladolid vs Real Sociedad B 2h00 03/05/2022

V?i th? tr?n này, d? nhiên ch? nhà Valladolid s? ???c x?p c?a trên cùng ch?p c?a d??i Real Sociedad B v?i m?c 0.86*1/1.5*1.02. Nên nh? trong các l?n ?? s?c Valladolid vs Real Sociedad thì các v? khách này ?ã không th? th?ng n?i kèo Châu Á. Do ?ó, chuyên gia ?ánh giá ch? nhà Valladolid hoàn toàn có ?? c? s? ?? ghi bàn cho tr?n ??u t?i ?ây. 

N?u nh?c ??n b? ph?n hàng công, thì Real Sociedad c?ng không cho th?y nhi?u s? kh? thi nên s? r?t khó kh?n n?u mu?n tr? h?ng thành công. Nh? v?y, Valladolid có s? t? tin xuyên th?ng m?ch l??i ??i khách n?m nay. Anh em hãy m?nh d?n ch?n c?a x?u t?i m?c kèo 0.87*2.5/3*0.99 cho l?n chi?n ??u này nhé!

D? ?oán k?t qu? c?a chuyên gia:

  • Hi?p 1: Valladolid 1-0 Real Sociedad B
  • C? tr?n: Valladolid 3-0 Real Sociedad B

??i hình thi ??u d? ki?n tr?n ??u Valladolid vs Real Sociedad B

  • Valladolid: Jordi Maip, Nacho, Javier Sanchez, Joaquin Fernandez, Luis Perez, Roque Mesa, Alvaro Aguado, Jon Morcillo, Oscar Plano, Kiko Perez, Shon Weissman.
  • Real Sociedad B: Zubiaurre, Clemente, Gonzalez, Gabilondo, Blasco, Olasagasti, Turrientes, Navarro, Gómez, Alkain, Karrikaburu.

Nh? v?y, VN138 v?a mang ??n tin t?c nh?n ??nh bóng ?á Valladolid vs Real Sociedad B lúc 2h00 ngày 03/05 chi ti?t và ??y ?? nh?t. Trong tr??ng h?p c?n gi?i ?áp v?n ?? gì liên quan thì anh em hãy liên h? ??n chúng tôi theo thông tin d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!