Nh?n ??nh bóng ?á Rodez Aveyron vs Toulouse FC 23h30 02/05/2022

Rodez Aveyron vs Toulouse FC
Bình ch?n

Nh?ng nh?n ??nh bóng ?á Rodez Aveyron vs Toulouse FC 01h45 ngày 03/05/2022 s? có trong bài vi?t d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin soi kèo Châu Á, Châu Âu, Tài X?u trong tr?n ??u chính xác nh?t có trong bài vi?t.

Trong tr?n ??u ti?p theo, ??i th?y trò HLV Laurent Peyrelade s? ti?p ?ón ??i Toulouse FC ngay t?i sân Stade Paul Lignon. ?? có nh?ng nh?n ??nh chính xác nh?t v? tr?n ??u này, b?n hãy tham kh?o các phân tích d??i ?ây t? Nhà Cái VN138!

Nh?n ??nh bóng ?á Rodez Aveyron vs Toulouse FC 23h30 02/05/2022

Nh?n ??nh, soi kèo Rodez Aveyron vs Toulouse FC 23h30 02/05/2022
Nh?n ??nh, soi kèo Rodez Aveyron vs Toulouse FC 23h30 02/05/2022

Trong ph?n này là các thông tin soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á Rodez Aveyron vs Toulouse FC t?ng quát. Nh? ?ó b?n có ???c nh?ng nh?n ??nh t?ng quan nh?t v? s?c m?nh và t??ng quan l?c l??ng hai ??i.

Có th? th?y phong ?? thi ??u c?a Rodez Aveyron hi?n nay ?ang r?t t?. B?i trong c? 7 tr?n ??u g?n ?ây nh?t, h? không có ???c chi?n th?ng nào v?i t?i 4 tr?n thua và 3 tr?n hòa.

Trong tr?n ??u s?p t?i, m?c dù có ???c l?i th? sân nhà Stade Paul Lignon. Tuy nhiên ??i HLV Laurent Peyrelade l?i không có xác su?t th?ng trên sân nhà cao v?i t? l? th?ng trên sân nhà ch? là 18%.

Hi?n ??i bóng này ?ang x?p h?ng 17 trong BXH gi?i Ligue 2. V?i ch? 34 ?i?m sau 35 tr?n ??u theo c?p nh?t c?a chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

? bên kia sân c?, Toulouse FC ?ang có phong ?? r?t t?t. Trong 7 tr?n ??u g?n nh?t, h? ?ã có ??n 6 tr?n th?ng và ch? 1 tr?n hòa.

?ây c?ng là ??i ?ang x?p h?ng 1 trên BXH Ligue 2. V?i t?i 76 ?i?m sau 35 tr?n ??u cùng 22 tr?n th?ng và ch? có 3 tr?n thua.

Nh? v?y có th? th?y ?ây là c?p ??u khá chênh l?ch v? phong ?? và t??ng quan l?c l??ng. Vì v?y tr?n Rodez Aveyron vs Toulouse FC s?p t?i Rodez Aveyron s? khó có kh? n?ng chi?n th?ng.

Các nh?n ??nh t? l? kèo Rodez Aveyron vs Toulouse FC

Các t? l? kèo chính xác
Các t? l? kèo chính xác

Nh?ng t? l? bóng ?á, t? l? kèo Tài X?u, Châu Âu, Châu Á tr?n ??u s? có trong bài vi?t này chi ti?t nh?t. ?? t? ?ó b?n có th? ??t kèo bóng ?á chính xác và nh?n th??ng h?p d?n.

Kèo Châu Á

Theo phong ?? thi ??u c?a hai ??i, có th? th?y ???c Toulouse FC s? là ??i có ?u th? trong tr?n ??u này. B?i ??i bóng này ?ã có 7 tr?n liên ti?p b?t b?i g?n ?ây cùng v?i ?ó c?ng ?ang là ??i x?p h?ng 1 trên BXH Ligue 2.

V?y kèo Châu Á Rodez Aveyron vs Toulouse FC này b?n có th? ??t kèo cho Toulouse FC. V?i t? l? kèo 0.92*0/0.5*0.96.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u

Phân tích t? l? kèo Tài X?u
Phân tích t? l? kèo Tài X?u

V?i m?t tr?n ??u có t??ng quan chênh l?ch nh? tr?n này thì kh? n?ng ra Tài r?t cao. Nh? v?y b?n có th? ??t Tài cho tr?n ??u này v?i t? l? kèo là 0.89*2/2.5*0.97.

Soi kèo Rodez Aveyron vs Toulouse FC kèo Châu Âu

Hi?n Toulouse FC ?ang ??ng h?ng nh?t trên b?ng x?p h?ng Ligue 2 v?i t?ng s? 76 ?i?m. Trong khi ?ó Rodez Aveyron cách bi?t lên t?i 32 ?i?m

Vì v?y kèo Châu Âu Rodez Aveyron vs Toulouse FC này b?n nên ch?n Toulouse FC trong c? kèo Hi?p 1 và Hi?p 2.

D? ?oán k?t qu? tr?n c?u

K?t qu? tr?n c?u s? là bao nhiêu?
K?t qu? tr?n c?u s? là bao nhiêu?

V?i nh?ng phân tích nh? trên, k?t qu? tr?n c?u này theo d? ?oán t? VN138 là:

  • Hi?p 1: Rodez Aveyron vs Toulouse FC 0 – 1.
  • C? tr?n: Rodez Aveyron vs Toulouse FC 0 – 3.

?? b?n có ???c nh?ng phân tích kèo t?t h?n, ??i hình d? ki?n hai ??i nh? sau:

  • Rodez Aveyron: Mpasi-Nzau, Célestine, Malanda, Raux Yao, Chougrani, Obiang, Boissier, Danger, Buades, Corredor, Depres.
  • Toulouse FC: Dupé, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Desler, Spierings, Dejaegere, van den Bo, Ratão, N’Goumou, Healey.

Trên ?ây là nh?ng thông tin nh?n ??nh bóng ?á Rodez Aveyron vs Toulouse FC 23h30 ngày 02/05/2022 t? Nhà Cái VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n ?ã có ???c ??y ?? thông tin ?? ??t kèo chính xác. ?? có th? tham gia các tr?n kèo h?p d?n, b?n hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!