Nh?n ??nh bóng ?á Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022

Boavista F.C vs Sporting CP
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022 s? có trong bài vi?t sau ?ây m?t cách ??y ?? nh?t. Cùng v?i ?ó là các nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu, d? ?oán t? s? tr?n Boavista F.C vs Sporting CP.

Th?y trò HLV Petit s? ti?p ?ón Sporting CP trên sân Estadio do Bessa XXI trong tr?n ??u s?p t?i ?ây. ?? có các nh?n xét ??y ??, chính xác nh?t v? tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngày bài vi?t sau ?ây t? Nhà Cái VN138!

Nh?n ??nh bóng ?á Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022

Soi kèo Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022
Soi kèo Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022

Có th? th?y ?ây là m?t c?p ??u khá chênh l?ch t?i V?QG B? ?ào Nha Primeira Liga

B?i hi?n Boavista F.C ?ang x?p th? 11 trên b?ng x?p h?ng. V?i ch? 33 ?i?m sau 30 tr?n ??u v?i 6 tr?n th?ng và ??n 9 th?t b?i, 15 tr?n hòa. 

Trong khi ?ó, ??i th? c?a h? Sporting CP l?i ?ang ??ng th? 2 trên b?ng x?p h?ng. V?i 73 ?i?m sau 30 tr?n ??u, s? h?u 23 chi?n th?ng và ch? 3 tr?n th?t b?i.

Xét v? phong ?? thi ??u, hi?n phong ?? c?a Boavista F.C c?ng không t?t l?m. B?i trong 7 tr?n ??u g?n nh?t, h? ch? có ???c 3 chi?n th?ng, còn l?i là hai th?t b?i tr??c Marítimo Madeira và FC Porto và 3 tr?n hòa.

Trong khi ?ó, Sporting CP v?n ?ang s? h?u phong ?? khá t?t khi ?ã có ???c 6 tr?n b?t b?i liên ti?p v?i 5 tr?n th?ng. H? ch? ?? thua 0 – 2 tr??c Benfica ? tr?n g?n nh?t theo thông tin t? chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

? tr?n ??u này, Boavista s? có l?i th? sân nhà. Tuy nhiên ?ây c?ng không ph?i ?i?m c?ng cho ??i bóng này b?i xác su?t chi?n th?ng trên sân nhà c?a h? ch? là 14%, trong khi xác su?t th?ng trên sân khách c?a ??i th? lên t?i 64%.

Nh?n ??nh các kèo bóng ?á tr?n ??u 

Các t? l? kèo
Các t? l? kèo

D??i ?ây s? là các nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu, kèo Tài X?u tr?n Boavista F.C vs Sporting CP chi ti?t. ?? t? ?ó b?n có ???c nh?ng nh?n ??nh t?t nh?t và ??t kèo chính xác.

Soi kèo Boavista F.C vs Sporting CP – Kèo Châu Á

So v? ??ng c?p và c? s?c m?nh, Sporting CP hoàn toàn chi?m ?u th? trong c?p ??u này. Cùng v?i ?ó, h? c?ng có phong ?? thi ??u t?t h?n Boavista F.C và trong 6 tr?n ??i ??u g?n nh?t, ??i bóng này c?ng ?ã th?ng t?i 5 tr?n.

Vì v?y trong kèo Châu Á Boavista F.C vs Sporting CP này b?n nên ch?n Sporting CP v?i t? l? kèo là: 1.82*1/1.5*1.06.

Kèo Tài X?u chi ti?t

T? l? Tài X?u bóng ?á
T? l? Tài X?u bóng ?á

Trong tr?n ??u này Sporting CP có s?c m?nh t?t h?n ??i th? nhi?u. Tuy nhiên khi xem xét các tr?n ??i ??u tr??c c?a hai ??i l?i không có nhi?u tr?n n? Tài.

Cùng v?i ?ó c? Boavista F.C và Sporting CP ??u là nh?ng ??i không hay ghi nhi?u bàn th?ng trong tr?n ??u. Vì v?y b?n nên ch?n X?u cho tr?n Boavista F.C vs Sporting CP v?i t? l?: 0.98*2.5*0.88.

Kèo Châu Âu

Xét theo s? chênh l?ch v? s?c m?nh và c? l?ch s? thi ??u, b?n nên ch?n Sporting CP cho c? kèo Châu Âu hi?p 1 và hi?p 2. B?i trong 7 tr?n ??u tr??c ?ó, Boavista F.C không có tr?n nào ?ánh b?i ???c ??i th? c?.

D? ?oán t? s? tr?n Boavista F.C vs Sporting CP

D? ?oán t? s? tr?n c?u này
D? ?oán t? s? tr?n c?u này

V?i nh?ng phân tích kèo ??u bên trên, d? ?oán t? s? tr?n ??u này nh? sau:

  • T? s? hi?p 1 Boavista F.C vs Sporting CP: 0 – 1.
  • T? s? c? tr?n Boavista F.C vs Sporting CP: 0 – 2.

??i hình hai ??i d? ki?n tr?n ??u nh? sau:

  • Boavista F.C: Alireza Beiranvand, Javi García, Tomás Reymão, Paul-Georges Ntep, Tiago Morais, Pedro Malheiro, Jeriel De Santis, Manuel Namora, Yusupha Njie.
  • Sporting CP: João Virgínia, José Marsà, Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte, Daniel Bragança, Marcus Edwards, Tabata, Islam Slimani.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á Boavista F.C vs Sporting CP 02h30 26/04/2022 t? nhà cái VN138. N?u b?n mu?n có các nh?n ??nh kèo m?i nh?t thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!