Nh?n ??nh bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022

Atletico Madrid vs Granada CF
Bình ch?n

Nh?ng thông tin soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022 có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các nh?n xét t? chuyên gia, d? ?oán t? s? và phân tích các kèo Châu Á, Châu Âu, kèo bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF.

Th?y trò HLV Diego Simeone s? ti?p ?ón Granada CF trên sân nhà Wanda Metropolitano trong tr?n ??u ti?p theo d??i s? mong ch? c?a nhi?u khán gi?. ?? bi?t các nh?n ??nh chi ti?t tr?n ??u, m?i b?n ??c ngay các phân tích d??i ?ây t? VN138!

Nh?n ??nh bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022

Nh?n ??nh, soi kèo Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022
Nh?n ??nh, soi kèo Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022

Các nh?n ??nh bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022 t?ng quan nh?t s? có trong ph?n này. Giúp b?n n?m ???c tình hình hai ??i rõ nh?t trong tr?n ??u t?i gi?i La Liga s?p t?i.

Atletico Madrid ?ang có phong ?? khá b?t ?n trong th?i gian g?n ?ây. V?i 3 tr?n g?n nh?t h? có ??n 2 tr?n thua tr??c Manchester City và RCD Mallorca.

Tuy nhiên trong tr?n ??u g?n nh?t, ??i bóng này ?ã c?m hòa ???c Manchester City, ??i ?ang ??ng ??u b?ng A Champions League và c?ng là ??i ?ã th?ng h? ? tr?n tr??c.

Cùng v?i ?ó, trong tr?n ??u s?p t?i Atletico Madrid s? ???c thi ??u trên sân nhà. ?ây là n?i th?y trò HLV Diego Simeone có xác su?t th?ng r?t cao lên ??n 70%.

Vì v?y trong tr?n ??u này, kh? n?ng h? có chi?n th?ng tr??c ??i th? là r?t l?n theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Trong khi ?ó bên kia sân c?, Granada CF ?ang có chu?i th?i gian t?i t?. Phong ?? c?a h? r?t t? khi trong 7 tr?n g?n nh?t, h? ch? có 2 chi?n th?ng, còn l?i là 3 th?t b?i và 2 tr?n hòa.

Hi?n ??i bóng này ch? ??ng th? 16 trong b?ng x?p h?ng. V?i v?n v?n 29 ?i?m sau 31 tr?n ??u trong khi ??i th? c?a h? ?ang ??ng h?ng 4 v?i 57 ?i?m.

Phân tích các t? l? kèo bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF

Các phân tích t? l? kèo
Các phân tích t? l? kèo

Nh?ng phân tích chi ti?t kèo Tài X?u, kèo Châu Á, Châu Âu s? có ngay d??i ?ây. ?? t? ?ó b?n có ???c nh?ng nhìn nh?n chính xác ?? ??t c??c bóng ?á.

Phân tích kèo Châu Á chi ti?t

V?i s?c m?nh sân nhà v??t tr?i cùng phong ?? t?t h?n, Atletico Madrid ???c hy v?ng s? chi?n th?ng trong tr?n ??u s?p t?i. 

Cùng v?i ?ó, ??i bóng này c?ng ?ang x?p th? 4 trên BXH La Liga trong khi ??i th? c?a h? x?p th? 16. Vì v?y b?n nên ??t cho Atletico Madrid trong kèo Châu Á Atletico Madrid vs Granada CF v?i t? l?: 0.88*1/1.5*0.98.

Kèo Châu Âu

Kèo Châu Âu tr?n c?u này
Kèo Châu Âu tr?n c?u này

Xét v? l?ch s? ??i ??u hai ??i, có th? th?y Atletico Madrid có l?i th? áp ??o. Trong 6 tr?n ??i ??u g?n nh?t, ??i bóng này th?ng ??n 4 tr?n, hòa 1 tr?n.

Cùng v?i ?ó h? c?ng r?t c?n chi?n th?ng ?? c?ng c? v? trí c?a mình trong vòng ti?p theo. Vì v?y kèo Châu Âu này nên ??t cho Atletico Madrid cho kèo c? hai hi?p.

T? l? Tài X?u

Trong c? 3 tr?n ??i ??u Atletico Madrid vs Granada CF tr??c ??u ra k?t qu? Tài. Trong ?ó còn có tr?n k?t thúc v?i t? s? 6 – 1. 

Vì v?y kh? n?ng ra Tài tr?n này là r?t cao. B?n nên ??t Tài v?i t? l?: 0.95*2.5*0.93.

D? ?oán t? s?

T? s? tr?n ??u Atletico Madrid vs Granada CF
T? s? tr?n ??u Atletico Madrid vs Granada CF

T? nh?ng thông tin trên, d? ?oán t? s? tr?n ??u nh? sau:

  • Hi?p 1: Atletico Madrid vs Granada CF 1 – 0.
  • C? tr?n: Atletico Madrid vs Granada CF 2 – 1.

Bên d??i là ??i hình thi ??u d? ki?n hai ??i cho b?n tham kh?o:

  • Atletico Madrid: Jan Oblak, Mario Hermoso, Stefan Savic, Jose Maria Gimenez, Felipe, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo De Paul, Yannick Carrasco, Luis Suarez, Antoine Griezmann.
  • Granada CF: Luis Maximiano, Antonio Puertas, German Sanchez, Raul Torrente, Quini, Luis Milla, Alex Collado, Njegos Petrovic, Luis Suarez, Jorge Molina, Darwin Machis.

Trên ?ây là các nh?n ??nh bóng ?á Atletico Madrid vs Granada CF 12h00 04/21/2022 t? VN138. ?? tham d? ???c các tr?n kèo h?p d?n t? nhà cái, b?n hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!