Nh?n ??nh B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022

Soi kèo B? ?ào Nha vs Th? Nh? K?
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo, nh?n ??nh B? ?ào Nha, Th? Nh? K? vào lúc 02h45 ngày 25/03/2022 ??y ?? nh?t s? có trong bài vi?t sau. Cùng v?i ?ó là các t? l? kèo bóng ?á, kèo Châu Á, Châu Âu, d? ?oán t? s? tr?n ??u chính xác cho b?n tham kh?o.

??i th?y trò HLV Fernando Santos s? g?p ?oàn quân HLV Stefan Kuntz vào ngày 25/03 t?i ?ây d??i s? ch? mong c?a ng??i hâm m? hai n??c. ?? có các nh?n ??nh tr?n ??u chi ti?t, m?i b?n ??c bài vi?t sau t? Nhà Cái VN138!

Nh?n ??nh B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022

Soi kèo B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022
Soi kèo B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022

Các thông tin soi kèo, nh?n ??nh B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022 d??i ?ây s? giúp b?n có nh?ng phân tích kèo ??u chi ti?t. T? ?ó ??t kèo ???c chính xác cho tr?n ??u thu?c khuôn kh? vòng lo?i World Cup 2022 khu v?c Châu Âu do FIFA t? ch?c.

Phong ?? thi ??u hi?n t?i c?a B? ?ào Nha ?ang khá t?t khi mà hi?n t?i h? ?ã có ???c ??n 4 tr?n th?ng liên ti?p. Cùng v?i ?ó trong t?ng s? 8 tr?n g?n nh?t, ??i bóng này s? th?ng ???c 5 tr?n, hòa 2 và ch? ?? thua 1 tr?n duy nh?t.

Trong khi ?ó bên kia sân c?, Th? Nh? K? ?ang có phong ?? không m?y kh? quan. B?i trong 3 tr?n g?n nh?t, h? ch? th?ng ???c 1 tr?n, thua 1 và th?t b?i trong 1 tr?n tr??c ??i tuy?n Hà Lan.

Hi?n ??i bóng này ?ang ??ng th? hai t?i b?ng G và có ???c 21 ?i?m sau 10 l??t tr?n. Trong khi ?ó ??i th? c?a h? c?ng ??ng th? 2 t?i b?ng A và ?ã có ???c 17 ?i?m sau 8 l??t tr?n ??u.

Có th? th?y tr?n ??u này ?u th? s? nghiêng v? ??i tuy?n B? ?ào Nha v?i phong ?? t?t và c? l?i th? sân nhà theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

Nh?n ??nh Châu Á 

V?i phong ?? hi?n t?i khá t?t, ??i tuy?n qu?c gia B? ?ào Nha ???c ?ánh giá cao và n?m ? kèo trên trong tr?n ??u này. ?ây là ??i bóng ?ang ?ã th?ng t?i 5/8 kèo g?n nh?t cùng v?i ?ó, h? còn có l?i th? sân nhà trong tr?n s?p t?i ?ây.

Cùng v?i ?ó ? bên kia sân c? Th? Nh? K? ?ang không có ???c s?c chi?n ??u t?t. H? ?ã thua 6/10 tr?n g?n nh?t. Vì v?y kèo Châu Á tr?n B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? s? nghiêng v? B? ?ào Nha, v?i t? l?: 0.94*1/1.5*0.94.

Soi kèo Tài X?u B? ?ào Nha vs Th? Nh? K?

B?ng k?t qu? tài x?u các tr?n tr??c hai ??i
B?ng k?t qu? tài x?u các tr?n tr??c hai ??i

C? B? ?ào Nha và Th? Nh? K? ??u có hàng công khá m?nh m?. Hi?u su?t ghi bàn c?a hai ??i r?t cao v?i ??i tuy?n Th? Nh? K? lên ??n 90% và B? ?ào Nha lên ??n 75%.

Cùng v?i ?ó, s? bàn th?ng trung bình c?a hai ??i c?ng r?t cao khi có l?n l??t 2,7 và 2,1 bàn th?ng trong t?t c? các tr?n ??u. 

Vì v?y kh? n?ng s? ra Tài trong kèo Tài X?u B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? là r?t cao v?i t? l? kèo: 0.84*2.5*1.02.

Kèo Châu Âu

Thành tích ??i ??u hai bên
Thành tích ??i ??u hai bên

Xem xét l?ch s? ??i ??u hai ??i thì ?ây là hai ??i th? khá cân tài cân s?c. Trong 4 tr?n ch?m trán g?n nh?t, c? hai ??i ??u l?n l??t th?ng 2 tr?n. 

Tuy nhiên hi?n nay thành tích sân nhà c?a B? ?ào Nha ?ang r?t t?t v?i xác su?t th?ng t?i 68%. Vì v?y trong kèo Châu Âu tr?n B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? này s? nghiêng v? B? ?ào Nha.

D? ?oán t? s? tr?n ??u chính xác

D? ?oán t? s? tr?n ??u này
D? ?oán t? s? tr?n ??u này

V?i nh?ng nh?n ??nh trên, các thông tin t? s? tr?n ??u B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022 nh? sau:

  • T? s? hi?p 1: B? ?ào Nha 1 – 0 Th? Nh? K?.
  • T? s? c? tr?n: B? ?ào Nha 2 – 1 Th? Nh? K?.

Cùng v?i ?ó d??i ?ây là các thông tin t? ??i hình hai ??i d? ki?n:

  • B? ?ào Nha: José Sá, Diogo Costa, Diogo Dalot, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Palhinha, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, João Félix, André Silva.
  • Th? Nh? K?: Sinan Bolat, Ersin Destanoglu, Kaan Ayhan, Ridvan Yilmaz, Taylan Antalyali, Tolga Cigerci, Berkan Kutlu, Orkun Kökcü, Baris Yilmaz, Yusuf Sari, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Trên ?ây là các thông tin soi kèo, nh?n ??nh B? ?ào Nha vs Th? Nh? K? 02h45 ngày 25/03/2022 t? VN138. ?? tham gia các kèo cá c??c bóng ?á nhà cái h?p d?n nh?t, b?n hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!