Câu l?c b? bóng ?á Newcastle – ??i hình hi?n t?i, c?u th?, HLV chi ti?t nh?t

Bình ch?n

Câu l?c b? Newcastle là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p thành công ??ng th? 9 c?a n??c Anh khi tính v? t?ng s? l??ng danh hi?u. Do ?ó, câu l?c b? này ?ã có ???c r?t nhi?u ng??i hâm m?. Trong bài vi?t m?i nh?t ngày hôm nay c?a VN138, chúng tôi s? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này. Các b?n hãy cùng theo dõi nhé!

Nh?ng ng??i ch?i yêu thích và hâm m? th? thao ch?c h?n không còn xa l? v?i câu l?c b? Newcastle khi tham gia cá c??c t?i Nhà cái SbobetNhà cái 3IN1BETTrang cá c??c Bong88, nhà cái M88

D???i ?ây la? thông tin s? l???c vê? câu l?c b? Newcastle do chúng tôi ?a? tô?ng h??p ????c  nh??m mong muô?n ng???i ?o?c co? ca?i nhi?n ro? ne?t h?n vê? câu l?c b? Newcastle cu?ng nh? n??m ro? h?n vê? câu l?c b?: 

Tên ??y ?? Newcastle United Football Club
Bi?t danh Nh?ng chú chim Chích chòe
Thành l?p 9 tháng 12 n?m 1892
Sân St James’ Park
S?c ch?a 52.354
Ch? s? h?u Public Investment Fund

RB Sports & Media 

PCP Capital Partners

Ch? t?ch ?i?u hành Yasir Al-Rumayyan
Hu?n luy?n viên Eddie Howe

Thông tin v? CLB Newcastle

Các c?u th? c?a câu l?c b? Newcastle thi ??u trên sân c?

Câu l?c b? Newcastle ???c thành l?p vào n?m 1892 t? s? h?p nh?t c?a hai ??i bóng có tên là Newcastle West End F.CNewcastle East End F.C. Hi?n nay, câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Newcastle có tr? s? t?i thành ph? Newcastle, t?i mi?n ?ông B?c thu?c n??c Anh. Sân nhà c?a câu l?c b? này là sân St James’ Park v?i s?c ch?a vô cùng l?n lên ??n 52.387 khán gi? cùng m?t lúc. Hi?n nay, câu l?c b? Newcastle ?ang tham gia thi ??u cho mùa gi?i Ngo?i h?ng anh.

Ngoài tên chính th?c ra, thì câu l?c b? Newcastle còn ???c ??t cho bi?t danh khá ??c bi?t là The Magpies, t?m d?ch ra có ngh?a là Chích Chòe. ??c bi?t h?n, nh?ng c? ??ng viên c?a câu l?c b? Newcastle có tên g?i là Toon Army. Kình ??ch c?a câu l?c Newcastle là hai câu l?c b? là Sunderland Middlesbrough, h? luôn ??i ??u nhau trên sân c? k? t? khi thành l?p ??n nay.

Hi?n t?i, ng??i ?ang n?m gi? v? trí ch? t?ch c?a câu l?c b? Newcastle là ông Yasir Al-Rumayyan. Ông là m?t nhân v?t vô cùng quy?n l?c t?i ? R?p Xê Út, t?m ?nh h??ng c?a ông ch? ??ng sau Hoàng gia c?a ? R?p Xê Út. Hu?n luy?n viên hi?n t?i c?a câu l?c b? Newcastle là ông Eddie Howe. Ông là m?t trong nh?ng hu?n luy?n huy?n tho?i ??y tài n?ng c?a n??c Anh.

Màu áo và logo CLB Newcastle 

Gi?i thi?u v? câu l?c b? bóng ?á Newcastle

Trang ph?c thi ??u c?a câu l?c b? Newcastle ???c các c?u th? m?c khi tham gia thi ??u t?i sân nhà là áo 2 màu ?en tr?ng ??c tr?ng. Ngoài ra, khi tham gia thi ??u t?i sân khách trang ph?c c?a các c?u th? m?c là áo màu ?en s?c xám. Không ch? có hai trang ph?c ??c tr?ng trên,  ?ôi khi trang ph?c ???c các c?u th? m?c l?i là màu xanh kèm s?c ?en ? vi?n.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á Manchester UnitedCâu l?c b? bóng ?á Watford,…

??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Newcastle

??i hình thi ??u c?a câu l?c b? Newcastle

Chúng tôi ?ã c?p nh?t ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? Newcastle, trong ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? Newcastle có nh?ng tên tu?i ?áng chú ý sau:

C?u th? Ngày sinh (tu?i) Câu l?c b?
Mohammad Reza Akhbari 15 tháng 2, 1993 (28 tu?i) Tractor
Payam Niazmand 6 tháng 4, 1995 (26 tu?i) Portimonense
Amir Abad Zadeh 26 tháng 4, 1993 (28 tu?i) Ponferradina
Sadegh Moharrami 24 tháng 3, 1996 (25 tu?i) Dinamo Zagreb
Milad Mohammadi 29 tháng 9, 1993 (28 tu?i) AEK Athens
Hossein Kanaanizadegan 23 tháng 3, 1994 (27 tu?i) Al-Ahli
Saleh Hardani 14 tháng 9, 1998 (23 tu?i) Foolad
Omid Noorafkan 9 tháng 4, 1997 (24 tu?i) Sepahan
Aref Aghasi 2 tháng 1, 1997 (25 tu?i) Esteghlal
Siavash Yazdani 27 tháng 2, 1992 (29 tu?i) Esteghlal
Soroush Rafiei 24 tháng 3, 1990 (31 tu?i) Sepahan
Saeid Ezatolahi 1 tháng 10, 1996 (25 tu?i) Al-Gharafa
Alireza Jahanbakhsh 11 tháng 8, 1993 (28 tu?i) Feyenoord
Ahmad Nourollahi 2 tháng 1, 1993 (29 tu?i) Shabab Al-Ahli
Vahid Amiri 2 tháng 4, 1988 (33 tu?i) Persepolis
Saman Ghoddos 6 tháng 9, 1993 (28 tu?i) Brentford
Mehdi Torabi 10 tháng 9, 1994 (27 tu?i) Persepolis
Ali Gholizadeh 10 tháng 3, 1996 (25 tu?i) Charleroi
Kamal Kamyabi Nia 18 tháng 1, 1989 (33 tu?i) Persepolis
Shahab Zahedi 18 tháng 8, 1995 (26 tu?i) Zorya Luhansk
Mehdi Taremi 18 tháng 7, 1992 (29 tu?i) Porto
Karim Ansarifard 3 tháng 4, 1990 (31 tu?i) AEK Athens
Kaveh Rezaei 5 tháng 4, 1992 (29 tu?i) OH Leuven

Có th? th?y, trong ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? Newcastle hi?n ?ang có r?t nhi?u c?u th? tài n?ng, v?i ??i hình này trong t??ng lai  v?n s? là tr? v?ng th? h?ng trong các mùa gi?i ti?p theo và s? ti?n xa h?n n?a trong t??ng lai  t?i 2 gi?i ??u cúp là FA CupLeague Cup

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Newcastle 

Theo k?t qu? thi ??u m?i nh?t mà chúng tôi c?p nh?t ???c, trong tám tr?n ??u g?n ?ây nh?t trong mùa gi?i Premier League, câu l?c b? Newcastle ?ã thi ??u r?t t?t v?i 6 tr?n th?ng và ch? có duy nh?t 2 tr?n thua tr??c các câu l?c b? là ??i tuy?n Man City??i tuy?n Liverpool.

V?i k?t qu? hi?n t?i cùng các màn trình di?n ?n t??ng c?a các c?u c?a trên sân c?, ?ã cho th?y ???c câu l?c b? Newcastle v?n gi? ???c phong ?? thi ??u ?n ??nh c?a mình trên sân c?. Trong th?i gian t?i các c?u th? c?a câu l?c b? Newcastle c?n thi ??u t?t h?n n?a ?? gi? v?ng phong ?? c?a mình.

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Newcastle 

Trong l?n chuy?n nh??ng m?i nh?t này, câu l?c b? Newcastle ?ã khu?y ??ng thi tr??ng chuy?n nh??ng khi b? ra  t?i 12 tri?u b?ng ?? ?ón h?u v? Kieran Trippier t? Atletico Madrid. Ch?a d?ng l?i ? ?ó, câu l?c b?  ch?p nh?n chi 20 tri?u b?ng ?? phá h?p ??ng ti?n ??o Chris Wood t? Burnley.

Câu l?c b? Newcastle còn mu?n m??n thêm 2 c?u th? ch?i ? v? trí  ti?n v? t?n công Donny van de BeekJesse Lingard t? câu l?c b? MU. Tuy nhiên, ?ã có m?t lo?t r?c r?i x?y ra khi?n câu l?c b? Newcastle không th? th?c hi?n ý ??nh này.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Newcastle

Câu l?c b? Newcastle hi?n nay ?ang ?ang s? h?u r?t nhi?u danh hi?u trong s? nghi?p bóng ?á c?a mình. Tính v? t?ng s? l??ng danh hi?u mà câu l?c b? nh?n ???c thì câu l?c b? Newcastle ??ng th? 9 ? n??c Anh v?i 4 ch?c vô ??ch qu?c gia và 6 chi?c cúp FA và chi?c cúp Intertoto n?m 2006.

  • ??t 4 gi?i vô ??ch c?p qu?c gia vào các n?m 1905, 1907, 1909 và 1927.
  • Giành ???c liên ti?p 6 cúp FA vào các n?m 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 và 1955.
  • Xu?t s?c ?o?t ???c Siêu cúp Anh và Siêu cúp Sheriff London vào n?m 1909 và n?m 1907.
  • Nh?n ???c cúp vô ??ch Cúp Inter-Cities Fairs/ Cúp C3 và Cúp Intertoto vào các n?m 1969 và 2006.
  • Th?ng l?i ???c coi là c?t m?c ?ánh d?u s? thành công nh?t trong s? nghi?p c?a câu l?c b? Newcastle là giành ???c 4 cúp Gi?i h?ng nh?t Anh các n?m 1965, 1993, 2010, 2017.

Thông qua bài vi?t v? câu l?c b? Newcastle hy v?ng ?ã ?em l?i cho các b?n nhi?u thông tin b? ích. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/thanh-toan/ ) ?? có thêm nhi?u thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? khác nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!