Câu l?c b? bóng ?á Nantes – Thông tin m?i nh?t v? CLB

Bình ch?n

R?t nhi?u ng??i th?c m?c câu l?c b? Nantes ???c thành l?p t? khi nào? ??i bóng ??i tuy?n Nantes ?ã có nh?ng thành tích n?i b?t gì? Bài vi?t hôm nay  s? gi?i ?áp t?t c? nh?ng th?c m?c c?a b?n 

VN138 ?a? tô?ng h??p ????c thông tin s? l??c v? câu l?c b? Nantes, nh??m mong muô?n ng???i ?o?c co? ???c cái nhìn t?ng quan nh?t vê? câu l?c b?  Nantes cu?ng nh? nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này: 

Tên ??y ?? Football Club de Nantes
Bi?t danh La Maison Jaune (Ngôi nhà Vàng)
Les Canaries (Chim Hoàng Y?n)
Tên ng?n g?n FCN or Nantes
Thành l?p 21 tháng 4 n?m 1943; 79 n?m tr??c
Sân La Beaujoire-Louis Fonteneau
S?c ch?a 35,322
Ch? s? h?u Waldemar Kita
President Waldemar Kita
Head coach Antoine Kombouaré
Gi?i ??u Ligue 1
2020–21 Ligue 1, 18th of 20

Thông tin v? CLB Nantes 

Thông tin m?i nh?t v? CLB Nantes

Câu l?c b? bóng ?á Nantes có tên ??y ?? là câu l?c b? bóng ?á de Nantes, câu l?c b? này ???c thành l?p vào 21 tháng 4 n?m 1943. Ngoài cái tên chính th?c ra, câu l?c b? này còn ???c ng??i hâm m? g?i v?i bi?t danh khá thú v? là La Maison Jaune (Ngôi nhà Vàng) hay Les Canaries (Chim Hoàng Y?n), s? d? có nh?ng bi?t danh này b?i vì màu s?c ??c tr?ng c?a câu l?c b? này là màu vàng.

Tr? s? c?a câu l?c b? Nantes hi?n nay ???c ??t t?i Nantes, Pays de la Loire. Câu l?c b? Nantes ?ang tham gia thi ??u cho lo?t gi?i Ligue 1, ?ây là m?t gi?i bóng ?á cao c?p ? n??c Pháp. Sân nhà c?a câu l?c b? Nantes ???c các c?u th? s? d?ng thi ??u và t?p luy?n là sân v?n ??ng La Beaujoire-Louis Fonteneau, sân v?n ??ng này có s?c ch?a lên ??n 35,322 ng??i và ?ã ???c ??i bóng này s? d?ng t? n?m 1984.

Màu áo và logo c?a CLB Nantes

K? t? khi thành l?p ??n nay, trang ph?c thi ??u c?a câu l?c b? Nantes ???c các c?u th? m?c ra sân là áo màu vàng n?i b?t cùng các h?a ti?t màu xanh ? ph?n gi?a và hai bên áo, ?i kèm theo là qu?n và v? cao ??n c? chân. Ngoài trang ph?c chính k? trên, câu l?c b? Nantes còn có trang ph?c ph? khác là áo màu tr?ng ch? ??o cùng các h?a ti?t màu xanh ? hai bên thân áo.

Câu l?c b? Nantes ?ã tr?i qua nhi?u l?n thay ??i logo ?? phù h?p v?i t?ng th?i k?. Logo m?i nh?t c?a câu l?c b? này ???c thi?t k? khá ??n gi?n b?i hai ch? cái N và U ???c l?ng vào nhau trên n?n màu vàng, phía bên trên có dòng ch? FC Nantes

??i hình câu l?c b? Nantes hi?n t?i

??i hình ra sân c?a câu l? b? Nantes

Sau nhi?u bi?n c? và th?ng tr?m qua m?i th?i k?, ??i hình câu l?c b? Nantes ?ã thay ??i r?t nhi?u cho ??n nay. Sau ?ây là ??i hình hi?n t?i c?a Nantes:

S? VT Qu?c gia C?u th?
1 TM Pháp
Alban Lafont (??i tr??ng)
2 HV Brasil Fábio
3 HV Brasil Andrei Girotto
4 HV Pháp
Nicolas Pallois (??i phó)
5 TV Tây Ban Nha Pedro Chirivella
6 TV Pháp
Roli Pereira de Sa
7 T? Mali Kalifa Coulibaly
8 TV Pháp
Wylan Cyprien (m??n t? Parma)
10 TV Pháp Ludovic Blas
11 T? Pháp Marcus Coco
12 HV Pháp Dennis Appiah
14 HV Mali Charles Traoré
16 TM Pháp
Rémy Descamps
18 TV C?ng hòa Dân ch? Congo
Samuel Moutoussamy
19 T? Pháp
Willem Geubbels (m??n t? Monaco)
20 T? Pháp
Jean-Kévin Augustin
21 HV Cameroon
Jean-Charles Castelletto
23 T? Pháp
Randal Kolo Muani
24 HV Pháp
Sébastien Corchia
26 T? Ghana
Osman Bukari (m??n t? Gent)
27 TV Nigeria Moses Simon
29 TV Pháp Quentin Merlin
30 TM Slovenia Denis Petri?

Ngoài các c?u th? ?ang có trong ??i hình k? trên, câu l?c b? còn có ??i hình d? b? khác là:

S? VT Qu?c gia C?u th?
33 TV Pháp Gor Manvelyan
TM Pháp Lucas Bonelli
TM Pháp Nassim Badri
TM Pháp Anthony Robin
HV Pháp Victor Daguin
HV Pháp
Yannis M’Bemba
HV Pháp
Wesley Moustache
HV Pháp Ryan Sabry
HV Guinée Abdoulaye Sylla
TV Guinea Xích ??o
Santiago Eneme
TV Pháp Mathis Thévenin

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Nantes

Câu l?c b? Nantes ?ã có nh?ng màn trình di?n vô cùng ??p m?t t?i lo?t gi?i Ligue 1. Trong 8 tr?n ??u m?i ?ây nh?t, câu l?c b? Nantes ?ã có 4 tr?n th?ng và ch? có 2 tr?n thua va 2 tr?n hòa. K?t qur này cho th?y câu l?c b? Nantes ?ang có m?t phong ?? ?n ??nh t?i mùa gi?i này. Tuy nhiên, trong th?i gian t?i các c?u th? c?a câu l?c b? này c?n c? g?ng h?n n?a ?? không b? xu?ng phong ??.

N?u nh? các b?n mu?n theo dõi và ??t c??c cho các tr?n ??u c?a câu l?c b? Nantes có th? tham kh?o m?t s? nhà cái l?n hàng ??u hi?n nay nh? Nhà cái Fun88Casino M88Trang cá c??c SbobetNhà cái Bong88 ,…

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Nantes

Hi?n nay, thông tin chuy?n nh??ng c?a câu l?c b? Nantes ?ang ???c chúng tôi c?p nh?t liên t?c. N?u nh? mu?n bi?t thêm các thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a câu l?c b? Nantes. Thì hãy theo dõi VN138Biz nh?n tin t?c th? thao m?i nh?t t? trang web nhé.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? Marseille, Câu l?c b? Lyon, Câu l?c b? bóng ?á Lille

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Nantes

Các c?u th? c?a CLB Nantes ra sân

Sau 98  thành l?p và phát tri?n, câu l?c b? Nantes ?ã có ???c cho mình nh?ng thành tích mang d?u ?n l?ch s?, nh?ng thành tích này ?ã ch?ng t? s? c? g?ng và n? l?c c?a các c?u th? c?u th? Nantes. Sau ?ây là th?ng kê ??y ?? nh?ng thành tích mà câu l?c b? Nantes ?ã ??t ???c:

Ligue 1

  • Vô ??ch (8): 1964-65, 1965-66, 1972-73, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1994-95, 2000-01.

Coupe de Pháp

  • Vô ??ch (3): 1978-1979, 1998-1999, 1999-2000.

Coupe de la Ligue

  • Vô ??ch (1): 1964.

Siêu cúp Pháp

  • Vô ??ch (3): 1965, 1999, 2001.

UEFA Champions League

  • Bán k?t (1): 1995-96.

UEFA Cup

  • Bán k?t (1): 1979-80.

Cúp Alps

  • Vô ??ch (1): 1982.

Qua bài vi?t trên chúng tôi ?ã cung c?p ??y ?? các thông tin m?i nhát v? câu l?c b? Nantes. Hy v?ng các b?n ?ã có thêm nhi?u thông tin b? ích v? câu l?c b? này. N?u có b?t k? th?c m?c gì v? chúng tôi, các b?n có th? tìm hi?u thêm t?i https://vn138.biz/gioi-thieu-vn138/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!