Câu l?c b? bóng ?á Marseille – Tin t?c m?i nh?t, c?u th?, HLV

Ca?u-la?c-bo??-Marseille
Bình ch?n

Câu l?c b? Marseille ???c ?ánh giá là câu l?c b? m?nh t?i gi?i vô ??ch qu?c gia Pháp hi?n nay là Ligue 1. ??i bóng có thành tích thi ??u vô cùng ?n t??ng và có truy?n th?ng lâu ??i t?i gi?i ??u danh giá này.

?? có th? hi?u ???c rõ h?n v? ??i bóng câu l?c b? c?c k? n?i ti?ng Marseille, m?i các b?n ??c hãy cùng Trang VN138Biz tìm hi?u thêm các thông tin thú v? v? ??i bóng nhé.

Tên ??y ?? Olympique de Marseille
Tên th??ng g?i Marseille

l’Ohème

Marseillais

Les Phocéens

Sân v?n ??ng Vélodrome
S?c ch?a 67.394
Ch? t?ch ?i?u hành Jacques-Henri Eyraud

Thông tin v? CLB Marseille

Ca?u-la?c-bo??-Marseille
Ca?u la?c bo?? Marseille

Câu l?c b? Olympique de Marseille hay ???c g?i thân quen v?i cái tên là ??i bóng ?á Marseille. ?ây là CLB r?t c?c k? lâu ??i và giàu truy?n th?ng thi ??u bóng ?á hi?n nay, ??i bóng ???c thành l?p vào n?m 1899 tính ??n th?i ?i?m hi?n nay thì ?ã có tu?i ??i 123 n?m l?ch s? thành l?p và phát tri?n ??i bóng.

??i bóng CLB Marseille c?ng gi?ng các câu l?c b? l?n hàng ??u hi?n nay nh?: CLB Lille, CLB Bordeaux, CLB Angers,… ??u có m?t sân v?n ??ng s? d?ng làm sân nhà, sân c?a CLB Marseille là sân v?n ??ng Vélodrome có s?c ch?a lên ??n 67.394 ng??i. Hi?n nay HLV ?ang d?n d?t cho ??i bóng giàu tích này là André Villas-Boas

Màu áo t?i Marseille

Gi?ng nh? m?i ??i bóng khác, câu l?c b? Marseille c?ng có cho mình b? qu?n áo ??u cho sân nhà và sân khách ???c s? d?ng cho hai tr?n ??u ? l??t v? trên sân nhà và l??t ?i cho sân khách. ??i v?i áo ??u sân nhà s? là b? qu?n áo l?y màu tr?ng làm ch? ??o có vi?n xanh bi?n c?ng nh? có s?c ngang màu xanh bi?n ? tr??c ng?c áo.

Còn ??i v?i b? qu?n áo ??u dành cho l??t thi ??u trên sân khách, thì câu l?c b? Marseille s? có m?t b? qu?n áo thi ??u màu xanh d??ng ??m. Cùng v?i các h?a ti?t in chìm vô cùng b?t m?t khi các c?u th? m?t và tham gia thi ??u trên sân.

??i hình câu l?c b? Marseille hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Marseille
??i hình câu l?c b? Marseille

Theo các thông tin mà nhà cái l?n nh? C?ng game ZBET, Nhà cái M88, trang cá c??c Viva88, VN 138.com … Cùng v?i nh?ng trang tin t?c cung c?p. Thì ??i hình thi ??u c?a Marseille trong mùa gi?i 2021/2022 s? có các c?u th? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Simon Ngapandouetnbu
3 HV Álvaro González
4 TV Boubacar Kamara
5 HV Leonardo Balerdi
6 TV Matteo Guendouzi (m??n t? Arsenal)
7 TV Nemanja Radonji?
8 TV Gerson
9 T? Darío Benedetto
10 T? Dimitri Payet (??i phó)
11 T? Luis Henrique
12 T? Bamba Dieng
15 HV Duje ?aleta-Car
17 T? Cengiz Ünder (m??n t? Roma)
18 HV Jordan Amavi
19 T? Arkadiusz Milik (m??n t? Napoli)
20 T? Konrad de la Fuente
21 TV Valentin Rongier
22 TV Pape Gueye
30 TM Steve Mandanda (??i tr??ng)
31 TV Franco Tongya
34 TV Alexandre Phliponeau
37 HV Aaron Kamardin
38 TV Ugo Bertelli
39 T? Jores Rahou
41 TV Cheick Souaré
42 HV Richecard Richard
43 TV Nassim Ahmed
TM Ahmadou Dia
TM

Pau López (m??n t? Roma)

Phong ?? hi?n t?i c?a Marseille

Phong-?o??-cu?a-Marseille
Phong ?o?? Marseille c?c t?t mùa gi?i 2021/2022

??i bóng Marseille ?ang ???c nhi?u chuyên gia ?ánh giá là có phong ?? c?c t?t khi thi ??u t?i mùa gi?i Ligue 1 n?m 2021/2022 hi?n nay. Sau khi k?t thúc mùa gi?i Ligue 1 này Marseille ?ã giành ???c 76 ?i?m và ??ng ? v? trí th? 2 c?a b?ng x?p h?ng. Marseille là m?t trong nh?ng ?ng viên tranh cúp vô ??ch v?i PSG.

Marseille ?ã tr? thành m?t trong hai ??i bóng cùng v?i Paris Saint-Germain s? tham d? UEFA Champion League mùa gi?i sau. ?? ?? th?y ???c ??i bóng có thành tích c?c k? ?n t??ng, tuy nhiên h? v?n ch?a có ?? s? may m?n ?? có th? v??t m?t PSG giành ngôi vô ??ch.

Tin chuy?n nh??ng Marseille

Hi?n t?i Ligue 1 ch? v?a k?t thúc mùa gi?i, nên các ??i bóng trong ?ó có Marseille ch?a công b? b?t k? thông tin chiêu m? hay chuy?n nh??ng c?u th? nào. N?u nh? các b?n có nhu c?u theo dõi tin m?i t?i CLB này thì ??ng ký nh?n thông tin th? thao m?i nh?t liên ??n CLB Marseille này nhé  

Thành tích xu?t s?c c?a Marseille

Marseille-?oa?t-gia?i-thu?o??ng
Marseille ?oa?t gia?i thu?o??ng

D??i ?ây là các thành tích thi ??u xu?t s?c mà CLB Marseille ?ã ?ã t?ng ??t ???c khi thi ??u t?i gi?i vô ??ch qu?c gia Pháp Ligue 1 c?a Pháp.

  • Ligue 1: 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010
  • Ligue 2: 1995
  • Cúp bóng ?á Pháp: 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989.
  • Cúp liên ?oàn bóng ?á Pháp: 2010, 2011, 2012
  • Siêu cúp bóng ?á Pháp: 1971, 2010, 2011
  • Coupe Charles Drago: 1957
  • Championnat de France Amateurs: 1929
  • UEFA Champions League: 1993
  • UEFA Europa League (Á quân): 1999, 2004, 2018.
  • Cúp Intertoto: 2005

Trên ?ây là các thông tin m?i nh?t mà chúng tôi chia s? cho ??c gi? v? CLB có truy?n th?ng ch?i bóng ?á chuyên nghi?p t?i Pháp là Marseille. N?u nh? các b?n nào mu?n tìm hi?u sâu h?n v? ??i bóng tuy?t v?i này có th? liên h? VN138Biz ?? có ???c gi?i ?áp ngay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!