Câu l?c b? bóng ?á Manchester United – Tin t?c m?i nh?t v? CLB

Ca?u-la?c-bo??-Manchester-United
Bình ch?n

Câu l?c b? Manchester United m?t trong nh?ng ??i bóng n?i ti?ng nh?t th? gi?i v?i l??ng fan hâm m? vô cùng kh?ng l?. ??i bóng c?ng là m?t trong nh?ng câu l?c b? có giá tr? th??ng hi?u l?n nh?t th? gi?i hi?n nay.

V?y nh?ng thành tích thi ??u c?a Manchester United ?ã ??t ???c có gì? Hãy cùng v?i trang VN138Biz tìm hi?u ngay bây gi? nhé.

Tên ??y ?? Manchester United Football Club
Tên th??ng g?i MU; Man United; Man Utd; Qu? ??
Sân v?n ??ng Old Trafford
S?c ch?a 74.140
Ch? t?ch ?i?u hành Joel và Avram Glazer

Thông tin v? CLB Manchester United

Ca?u-la?c-bo??-Manchester-United
Ca?u la?c bo?? Manchester United

Câu l?c b? Manchester United là m?t trong nh?ng ??i bóng lâu ??i nh?t t?i n??c Anh, c?ng là m?t trong nh?ng thành viên ??i ??u sáng l?p nên gi?i ??u bóng ?á Ngo?i h?ng Anh. Qu? ?? c?ng là m?t trong nh?ng ??i bóng thành công và có danh hi?u nhi?u nh?t t?i gi?i vô ??ch Premier League.

Câu l?c b? ???c thành l?p vào n?m 1878 t?c 144 n?m tr??c v?i tên g?i là Newton Heath LYR F.C. Sau ?ó tr?i qua th?i gian thi ??u ??n n?m 1902 ??i tên thành Manchester United. và s? d?ng cái tên ?ó ?ã ???c s? d?ng cho ??n t?n ngày nay. ??i bóng ???c ?i?u hành b?i ??ng ch? t?ch Joel và Avram Glazer.

Sân nhà c?a Man Utd

Câu l?c b? có sân v?n ??ng Old Trafford làm sân nhà v?i s?c ch?a lên ??n 74.140 khán gi? theo dõi tr?c ti?p t?i sân. ?ây c?ng là sân bóng ?á lâu ??i xây d?ng n?m 1939, c?ng là n?i t?ng ch?ng ki?n bi?t bao th?ng tr?m c?a ??i bóng. Nó c?ng là n?i t? ch?c nh?ng tr?n ??u h?p d?n và ??nh cao c?a gi?i bóng ?á Premier League, Cúp C1 hay các gi?i ??u th? thao l?n khác.

HLV c?a Man Utd

??i bóng hi?n nay ?ang ???c d?n d?t v?i v? th??ng tr??ng v?a m?i ??n là Erik ten Hag, nh?ng t?i ?ây c?ng ?ã t?ng có m?t v? hu?n luy?n viên huy?n tho?i. T?ng ??a ??i bóng ?ò lên ??nh cao b? xa các ??i bóng còn l?i chính là HLV Alex Ferguson.

?ây là v? hu?n luy?n viên huy?n tho?i c?a ??i bóng ?ã d?n d?t qu? ?? su?t 27 n?m qua v?i nhi?u danh hi?u cao quý ?ã ??t ???c cùng c? ??i bóng.

Kình ??ch c?a Man Utd

Tra??n-cha?m-tra?n-giu??a-Man-Utd-va?-ki?nh-?i?ch-Liverpool
??i chi?n giu??a Man Utd v?i ki?nh ?i?ch Liverpool

??i bóng Man Utd khi thi ??u bóng ?á có kình ??ch không ??i tr?i chung là Liverpool xu?t phát t? cu?c cách m?ng công nghi?p. Khi thành ph? Manchester n?i ti?ng ngành công nghi?p d?t may còn v?i Liverpool phát tri?n v? c?ng bi?n.

Kình ??ch th? hai chính là “Pháo Th?” Arsenal b?t ngu?n t? s? c?nh tranh gay g?t b?i hai v? hu?n luy?n viên là Alex Ferguson và Arsène Wenger. Khi?n tr?n ??u gi?a hai ??i luôn là tr?n ??u h?p d?n.

Kình ??ch th? ba là Leeds United b?t ngu?n do chi?n tranh Hoa H?ng gi?a hai Nhà Lancaster và Nhà York, CLB Manchester United s? là ??i di?n cho Lancaster còn Leeds ??i di?n cho Yorkshire.

Kình ??ch th? t? là CLB Manchester City, ?ây là ??i bóng cùng thành ph? nên tr?n ??u gi?a hai ??i ???c g?i là tr?n derby thành Manchester.

Màu áo thi ??u c?a Man Utd

??i bóng có b? qu?n áo thi ??u sân nhà g?m hai có áo ??u màu ?? ??c tr?ng c?a ??i bóng qu?n màu tr?ng v?i h?a ti?t ch?y d?c màu ?? hai bên k?t h?p v?i v? màu ?en có nhi?u s?c màu ?? tr?ng.

??i v?i b? qu?n áo thi ??u ? trên sân khách thì ??i bóng MU thì s? là b? qu?n áo v?i áo ??u màu tr?ng v?i nh?ng h?a ti?t g?n sóng màu xanh ch?y d?c trên áo. Qu?n thi ??u s? là xanh bi?n k?t h?p ?ôi v? màu tr?ng v?i h?a ti?t s?c xanh ngang d?c cách ?i?u.

??i hình câu l?c b? Manchester United

??i hình câu l?c b? Man Utd
??i hình câu l?c b? Man Utd

Theo nh?ng thông tin v? th? thao do nh?ng trang cá c??c c?c k? uy tín nh?: C?ng game B8B, Nhà cái Sunc888, Nhà cái MIG8,… ?ã mang ??n nh?ng c?u th? danh sách ??i hình thi ??u c?a câu l?c b? Metz này cho anh em tham kh?o nhé.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM David de Gea
2 HV Victor Lindelöf
3 HV Eric Bailly
4 HV Phil Jones
5 HV Harry Maguire (??i tr??ng)[190]
6 TV Paul Pogba
7 T? Cristiano Ronaldo
8 TV Juan Mata
10 T? Marcus Rashford
11 T? Mason Greenwood
14 TV Jesse Lingard
17 TV Fred
18 TV Bruno Fernandes
19 HV Raphaël Varane
20 HV Diogo Dalot
21 T? Edinson Cavani
22 TM Thomas Heaton
23 HV Luke Shaw
25 T? Jadon Sancho
26 TM Dean Henderson
27 HV Alex Telles
29 HV Aaron Wan-Bissaka
31 TV Nemanja Mati?
36 T? Anthony Elanga
39 TV Scott McTominay
46 TV Hannibal Mejbri
47 T? Shola Shoretire
74 HV Álvaro Fernández
75 T? Alejandro Garnacho

Phong ?? Manchester United hi?n t?i

Manchester-United-co?-phong-?o??-to??i-te??-mu?a-gia?i
Manchester United co? phong ?o?? to??i te?? mu?a gia?i 2021/2022

Theo nh? các chuyên gia l?n hàng ??u hi?n nay có 20 n?m kinh nghi?m ?ánh giá thì phong ?? thi ??u Qu? ?? sa sút không t??ng khi không có cho mình b?t c? danh hi?u nào trong mùa gi?i này t? gi?i qu?c n?i l?n gi?i ??u châu Âu. Th?i ?i?m hi?n t?i Man Utd ?ang có 58 ?i?m và x?p ? v? trí th? 6 t?i Premier League cùng v?i su?t d? Europa League mùa sau.

Phong ?? ?áng bu?n c?a ??i bóng ?ang là thách th?c vô cùng l?n cho HLV Erik ten Hag v?a m?i n?m gi? v? trí hu?n luy?n viên tr??ng không lâu. Ông s? ph?i c?i t? l?i ??i hình và ?? ra chi?n thu?t phù h?p cho mùa gi?i sau khi trong tay ông có nh?ng c?u th? n?i ti?ng hàng ??u th? gi?i trong ?ó có Cristiano Ronaldo.

Tin chuy?n nh??ng Manchester United

Sau ?ây là nh?ng thông tin t? VN138Biz t?ng h?p l?i v? các tin t?c chuy?n nh??ng c?a câu l?c b? Manchester United 2022 cho các anh em tham kh?o nhé.

 • Manchester United ?ang th?a thu?n v?i ??i th? c?a mình là Leeds United v? vi?c chiêu m? Raphinha v?i b?n h?p ??ng tr? giá 35 tri?u b?ng ho?c h?n tùy theo th?a thu?n.
 • MU s? chia tay ti?n v? công c?a mình là Jesse Lingard khi anh s?p h?t h?p ??ng vào tháng 6 này và t? ch?i gia h?n.
 • Paul Pogba c?ng chính th?c chia tay Qu? ??, ?i?m ?i cu?i cùng c?a anh chàng có th? s? là “Bà ??m già” Juventus t?i gi?i Serie A.

Thành tích xu?t s?c c?a Man Utd

Manchester-United-tu??ng-co?-tha?nh-ti?ch-cu??c-to??t
Manchester United tu??ng co? tha?nh ti?ch cu??c to??t

CLB bóng ?á Man Utd là ??i bóng giàu thành tích b?c nh?t t?i ngo?i h?ng anh v?i nhi?u danh hi?u vô cao quý khi thi ??u t?i gi?i qu?c n?i và châu Âu nh?:

 • Premier League: 1907–1908, 1910–1911, 1951–1952, 1955–1956, 1956–1957, 1964–1965, 1966–1967, 1992–1993, 1993–1994, 1995–1996, 1996–1997, 1998–1999, 1999–1900, 2000–2001, 2002–2003, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013
 • Cúp FA: 1908–1909, 1947–1948, 1962–1963, 1976–1977, 1982–1983, 1984–1985, 1989–1990, 1993–1994, 1995–1996, 1998–1999, 2003–2004, 2015–2016.
 • Cúp Liên ?oàn Anh: 1991–1992, 2005–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2016–2017
 • Siêu cúp Anh: 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016.
 • Gi?i h?ng nh?t Anh:  1935–1936, 1974–1975
 • UEFA Champion League: 1967–1968, 1998–1999, 2007–2008
 • UEFA Cup Winners’ Cup:1990–1991
 • UEFA Europa League: 2016–2017
 • Siêu Cúp Châu Âu: 1991
 • FIFA Club World Cup: 2008
 • Intercontinental Cup: 1999

Bài vi?t ?ã mang ??n cho các b?n nh?ng thông tin v? câu l?c b? bóng ?á vô cùng lâu ??i và giàu tích là Manchester United m?t trong nh?ng ??i bóng thành công nh?t t?i gi?i ngo?i h?ng Anh và c? châu Âu. N?u c?n thêm nhi?u thông tin thú v? v? ??i bóng Ngo?i H?ng Anh thì liên h? ngay VN138.Biz nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!