Câu l?c b? bóng ?á Levante – ??i hình và HLV Levante 2022

?o??i-bo?ng-chuye?n-nghie??p-Levante
Bình ch?n

??i bóng hàng ??u th? gi?i Levante là m?t trong nh?ng câu l?c b? n?i ti?ng t?i gi?i La Liga hi?n nay. Gi?i ??u quy t? nhi?u ngôi sao ??ng c?p cùng v?i các tr?n ??u vô cùng gay c?n và h?p d?n nh?t cho các b?n hâm m? bóng ?á theo dõi.

V?y ??i bóng Levante là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n thi ??u t?i gi?i bóng ?á c?a Tây Ban Nha nh?ng l?i có ít ng??i bi?t thông tin v? ??i bóng. Tham kh?o ngay các thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? ??i bóng t? VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Levante Unión Deportiva, S.A.D
Bi?t Danh Les Granotes
Sân v?n ??ng Estadi Ciutat de València
S?c ch?a 26,354
Ch? t?ch ?i?u hành Quico Catalán

Câu l?c b? chuyên nghi?p Levante

?o??i-bo?ng-chuye?n-nghie??p-Levante
?o??i bo?ng chuye?n nghie??p Levante

??i bóng Levante là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n ?ang thi ??u t?i gi?i bóng ?á La Liga c?a hoàng gia Tây Ban Nha. Câu l?c b? có cho mình l?ch s? hình thành vô cùng lâu n?m t? 1909 cho ??n nay có tu?i ??i 119 n?m tu?i phát tri?n bóng ?á. Gi?ng nh? các ??i bóng tên tu?i khác Celta Vigo, Sevilla, Villarreal,… Thì CLB c?ng n?m trong nhóm có truy?n th?ng lâu ??i trong b? môn bóng ?á.

Câu l?c b? Levante ???c xem là m?t trong nh?ng câu l?c b? quen m?t t?i gi?i ??u cao nh?t c?a x? s? bò tót. Sân bóng c?a Levante ch?n ?? thi ??u t?i La Liga là Estadi Ciutat de València có s?c ch?a lên ??n 26,354. ?ây c?ng là sân bóng tham gia thi ??u chính th?c các tr?n ??u c?a ??i bóng hi?n nay, HLV c?a ??i ???c ch? ??nh là Paco López.

B? ?? thi ??u c?a Levante

Câu l?c b? có qu?n áo ??u s? d?ng màu ?? và xanh có cách thi?t k? t??ng ??ng v?i ??i bóng Barcelona hi?n nay. B? ?? có h?a ti?t s?c d?c trên áo xen k? m?t ???ng ?? m?t ???ng xanh cùng v?i qu?n thi ??u s? d?ng màu xanh d??ng b?t m?t. ??i v?i ?? cho sân khách thì câu l?c b? ch? s? d?ng m?t b? ?? màu xanh lá cây.

C?u th? ?ang thi ??u cho Levante

C?u th? ?ang thi ??u cho Levante
C?u th? ?ang thi ??u cho Levante

Hi?n nay c?u th? ?ang tham gia thi ??u cho ??i bóng Levante có nh?ng ai, hãy cùng khám phá qua các thông tin mà các nhà cái n?i ti?ng nh? Game G88, Nhà cái Zclup, C?ng game Yes8VN,…s? mang ??n các thông tin sau.

V? trí C?u th?
H?u v? Óscar Esaú Duarte Gaitán
Ti?n v? Nikola Vuk?evi?
Th? môn Jorge Ruiz Ojeda
Ti?n ??o Sergio León Limones
Ti?n v? José Luis Morales Nogales
Th? môn Aitor Fernández Abarisketa
Ti?n ??o Hernâni Jorge Santos Fortes
Th? môn Daniel Cárdenas Lindez
Th? môn Pablo Cuñat Campos
Th? môn Pablo Martín Picón Álvaro
Th? môn Alejandro Primo Hernández
H?u v? José David Álvarez Adsuar
H?u v? Jorge Andújar Moreno
H?u v? José Martín Cáceres Silva
H?u v? Carlos Clerc Martínez
H?u v? Enric Franquesa Dolz
H?u v? Carlos Giménez Bachiller
H?u v? Francisco Javier Hidalgo Gómez
H?u v? Antonio Leal Mateos
H?u v? José Manuel López Sánchez
H?u v? Jorge Miramón Santagertrudis
H?u v? Shkodran Mustafi
H?u v? Rúben Miguel Nunes Vezo
H?u v? Sergio Postigo Redondo
H?u v? Marcelo Josemir Saracchi Pintos
H?u v? Roberto Suárez Pier
Ti?n v? Enis Bardhi
Ti?n v? Carlos Benítez Royo
Ti?n v? Alejandro Blesa Pina
Ti?n v? José Luis García Vayá
Ti?n v? José Ángel Gómez Campaña
Ti?n v? Giorgi Kochorashvili
Ti?n v? Mickaël Ramon Malsa
Ti?n v? Pablo Martínez Andrés
Ti?n v? Gonzalo Julián Melero Manzanares
Ti?n v? Marc Pubill Pagès
Ti?n v? Nemanja Radoja
Ti?n ??o Alejandro Cantero Sánchez
Ti?n ??o Jorge de Frutos Sebastián
Ti?n ??o Omar Faraj
Ti?n ??o Daniel Gómez Alcón
Ti?n ??o Roger Martí Salvador
Ti?n ??o Roberto Soldado Rillo
Ti?n v? Edgar Sevikyan

Phong ?? m?i nh?t c?a Levante

Phong-?o??-Levante-mo??i-nha??t
Phong ?o?? Levante mo??i nha??t

Levante ???c ?ánh giá là câu l?c b? La Liga thành tích thi ??u b?t bát nh?t t?i mùa gi?i La Liga 2021/2022. D?n ??n vi?c ??i bóng ?ã không còn gi? ???c v? trí c?a mình t?i gi?i La Liga n?a, tr? thành ??i bóng ??ng v? trí 19 n?m trong 3 ??i xu?ng h?ng mùa gi?i sau.

N?u nh? mu?n lên ch?i l?i t?i gi?i cao nh?t Tây Ban Nha thì ??i bóng c?n ph?i thi ??u h?t mình và giành v? trí nh?t b?ng t?i gi?i h?ng hai. Nh? v?y thì m?i có c? h?i ? mùa gi?i k? ti?p m?i có th? lên l?i La Liga c?a mình.

Thông tin chuy?n nh??ng Levante

Hãy ??ng ký nhanh và ch?p nh?n nh?ng ?i?u kho?n h?p d?n c?a VN138Biz ?? nh?n tin chuy?n nh??ng vô cùng h?p d?n t? các c?u th? c?a ??i bóng Levante trong mùa gi?i h?p d?n s?p t?i nhé.

Thành tích Levante t?ng ??t ???c

Thành tích Levante t?ng ??t
Thành tích Levante t?ng ??t

Xem thêm các thành tích mà ??i bóng n?i ti?ng này t?ng ??t ???c khi tham gia ch?i bóng ?á chuyên nghi?p t?i gi?i La Liga c?a tây Ban Nha này nhé.

La LIga

  • Vô ??ch: 1937

Gi?i h?ng Nhì

  • Vô ??ch: 2003–2004 , 2016–2017

Gi?i h?ng Nhì B

  • Vô ??ch: 1978–1979, 1988–1989, 1994–1995, 1995–1996, 1998–1999

Gi?i h?ng T?

  • Vô ??ch: 1931–1932, 1943–1944, 1945–1946, 1953–54, 1955–1956, 1972–1973, 1975–1976

Levante-South Championship

  • Vô ??ch: 1934–1935

Gi?i vô ??ch Valencia

  • Vô ??ch: 1927–1928

Bên trên là ác thông tin v? ??i bóng Levante vô cùng lâu ??i và n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i hâm m? yêu thích và ch? ?ón xem thi ??u. ??i bóng dng có nh?ng khó kh?n trong mùa gi?i thi ??u s?p t?i nh?ng s? mau chóng qua ?i ?? quay tr? l?i gi?i ??u danh giá nh?t Tây Ban Nha La LIga này trong m?t ngày không xa s?p t?i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!