Câu l?c b? bóng ?á Leicester – ??i hình m?i nh?t, thành tích n?i b?t, phong ?? thi ??u

Bình ch?n

Ch?c h?n, ??i v?i nh?ng fan hâm m? bóng ?á không th? không bi?t ??n câu l?c b? n?i ti?ng c?a n??c Anh là câu l?c b? Leicester . V?y các b?n ?ã bi?t h?t các thông tin ??y ?? v? câu l?c b? này ch?a? Hãy cùng tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

Sau ?ây là nh?ng thông tin t?ng quan nh?t vê? câu l?c b? Leicester và nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này. VN138 ?a? tô?ng h??p ????c thông tin s? l??c nh? sau: 

Tên ??y ?? Leicester City Football Club
Bi?t danh The Foxes (B?y cáo)
Thành l?p 1884; 138 n?m tr??c

(v?i tên Leicester Fosse FC)

Sân King Power
S?c ch?a 32,312
Ch? s? h?u King Power International Group
Ch? t?ch ?i?u hành Aiyawatt Srivaddhanaprabha
Ng??i qu?n lý Brendan Rodgers
Gi?i ??u Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh
Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh, th? 5 trên 20

Gi?i thi?u v? CLB Leicester

Thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Leicester

Câu l?c b? Leicester có tên ??y ?? là Leicester City Football Club. ??i tuy?n Leicester ???c thành l?p vào n?m 1884, v?i cái tên lúc b?y gi? là Leicester Fosse. Ngoài tên g?i chính th?c ra, câu l?c b? này còn có bi?t danh là The Foxes, t?m d?ch ra có ngh?a là b?y cáo. Ngoài bi?t danh là The Foxes, câu l?c b? Leicester  còn ???c gi?i báo chí và truy?n thông ??t cho bi?t danh là nh?ng binh s? Xiêm b?i vì nh?ng c?u th? c?a câu l?c b? có s?c m?nh nh? các binh s? Xiêm trong l?ch s?. Sân v?n ??ng mà câu l?c b? Leicester ch?i lúc b?y gi? là sân g?n Fosse Road

Vào giai ?o?n nh?ng n?m 1891, câu l?c b? Leicester ?ã chuy?n ??n sân Filbert Street và ??i bóng này ?ã ch?i ? ?ó su?t 111 n?m. Vào n?m 2011, câu l?c b? Leicester ?ã chuy?n v? sân v?n ??ng King Power Stadiu v?i s?c ch?a lên ??n 32,323 ng??i và ch?i t?i sân v?n ??ng này cho t?i hi?n t?i.

Kình ??ch ???c ?ánh giá là không h? kém c?nh v?i câu l?c b? Leicester m?i khi ??i ??u trên sân c? là ??i tuy?n Nottingham Forestl. Ngoài ra, câu l?c b? Leicester còn có kình ??ch khác là ??i bóng Coventry City. M?c dù kho?ng cách ??a lý không g?n nhau, nh?ng 2 ??i bóng này v?n là kình ??ch c?a nhau trên sân c? v?i nh?ng tr?n giao ??u gay c?n.

Màu áo và logo c?a CLB Leicester

Trang ph?c truy?n th?ng c?a câu l?c b? Leicester màu ??màu xanh và tr?ng.Hai màu s?c này ?ã g?n li?n v?i câu l?c b? Leicester k? t? khi thành l?p ??n nay. Khi thi ??u trên sân khách, câu l?c b? Leicester l?i m?c áo thi ??u màu xanh nh?t v?i các h?a ti?t màu xanh nh?t trên áo. Ít ai bi?t r?ng, ngoài hai trang ph?c trên câu l?c b? Leicester còn có trang ph?c ph? ít m?c h?n là áo màu xanh cùng các ???ng vi?n màu ?en và màu h?ng xung quanh áo.

Vào n?m 1948, câu l?c b? Leicester ?ã ??a hình ?nh chú cáo vào huy hi?u c?a các c?u th?. Câu l?c b? Leicester ?ã l?a ch?n hình ?nh b?y cáo b?i  bi?t danh c?a ??i l?i g?n li?n v?i hình ?nh con v?t này. L?ch s? c?a vùng Leicestershire quê h??ng c?a ??i tuy?n c?ng n?i ti?ng v?i v? loài cáo và ngh? s?n b?t cáo.

??c bi?t ?? k? ni?m 125 n?m thành l?p, n?m 2009-2010 câu l?c Leicester b? ?ã thay ??i bi?u t??ng. Không nh?bi?u t??ng c?, ? bi?u t??ng m?i  hình ?nh chú cáo có m?t ph?n màu tr?ng ? d??i ph?n m?i. Ngoài ra, áo c?a các c?u th? m?c khi tham gia thi ??u trên sân nhà c?ng không còn ???c in logo c?a nhà tài tr? và có dòng ch? “125 Years” bên d??i. 

??i hình hi?n t?i c?a Leicester

Các c?u th? c?a câu l?c b? Leicester thi ??u trên sân c?

??i hình c?a câu l?c b? Leicester ?ã có r?t nhi?u thay ??i thông qua các l?n chuy?n nh??ng hay cho m??n. Sau ?ây là câu l?c b? Leicester ??i hình hi?n t?i:

S? Qu?c gia C?u th?
1 ?an M?ch Kasper Schmeichel (??i tr??ng)
2 Anh James Justin
3 Pháp Wesley Fofana
4 Th? Nh? K? Ça?lar Söyüncü
5 Anh Ryan Bertrand
6 B?c Ireland Jonny Evans (??i phó)
7 Anh Harvey Barnes
8 B? Youri Tielemans
9 Anh Jamie Vardy
10 Anh James Maddison
11 Anh Marc Albrighton
12 Wales Danny Ward
14 Nigeria Kelechi Iheanacho
17 Tây Ban Nha Ayoze Pérez
18 Ghana Daniel Amartey
19 Anh Ademola Lookman (m??n t? RB Leipzig)
20 Anh Hamza Choudhury
21 B? ?ào Nha Ricardo Pereira
22 Anh Kiernan Dewsbury-Hall
23 ?an M?ch Jannik Vestergaard
24 Sénégal Nampalys Mendy
25 Nigeria Wilfred Ndidi
27 B? Timothy Castagne
29 Zambia Patson Daka
33 Anh Luke Thomas
34 Croatia Filip Benkovi?
35 Th?y S? Eldin Jakupovi?
42 Pháp Boubakary Soumaré

Có th? th?y, trong ??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? Leicester có khá nhi?u các c?u th? tài n?ng, ?ây là c? h?i cho Leicester có th? ti?n xa h?n trên b?n ?? bóng ?á th? gi?i và ghi thêm nhi?u k? l?c .

Phong ?? hi?n t?i c?a câu l?c b? Leicester 

Theo c?p nh?t m?i nh?t c?a chúng tôi, trong mùa gi?i ngo?i h?ng Anh v?a qua câu l?c b? Leicester ?ã có màn trình di?n không m?y thành công trên sân c?. Trong 8 tr?n ??u g?n ?ây nh?t mà câu l?c b? tham gia, ch? có duy nh?t 3 tr?n th?ng, 2 tr?n hòa và có ??n 3 tr?n thua

N?u b?n là fan hâm m? c?a câu l?c b? Leicester thì có th?  tham gia ??t c??c cho câu l?c b? này t?i cá ?? Bong88, nhà cái SBOBET, trang cá c??c 3IN1BET,… 

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t

Hi?n nay thông tin chuy?n nh??ng c?a câu l?c b? Leicester ?ang ???c chúng tôi c?p nh?t. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/lien-he/) ?? có nh?ng thông tin m?i nh?t. T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? EvertonCâu l?c b? Liverpool, Câu l?c b? Burnley 

Thành tích c?a CLB Leicester??

Các c?u th? c?a CLB Leicester ?n m?ng chi?n th?ng

B?ng tài n?ng và s? c? g?ng h?t mìnhmình, câu l?c b? Leicester ?ã có ghi ???c nh?ng thành tích ?áng n? trong s? nghi?p bóng ?á c?a mình. C? th? nh? sau:

  • T?i lo?t gi?i tranh Cup League, câu l?c b? ?ã giành ???c t?ng c?ng 9 Cup vô ??ch:
  • Vô ??ch Gi?i ??u c?p th? nh?t c?a Anh (hi?n t?i là Premier League vào các n?m 2015–2016.
  • 7 Cup Vô ??ch Gi?i ??u c?p th? hai c?a Anh (hi?n t?i là Football League Championship) vào các n?m: 1924–1925, 1936–1937, 1953–1954, 1956–1957, 1970–1971, 1979–1980, 2013–1914.
  • Vô ??ch Gi?i ??u c?p th? ba c?a Anh (hi?n t?i là Football League One) vào n?m: 2008–2009
  • T?i lo?t gi?i FA Cup, Cup Liên ?oàn bóng ?á Anh và gi?i  FA Charity Shield ?ã ???c 6 Cup vô ??ch và 1 ngôi v? Á quân, c? th?:
  • ?o?t 1 Cup vô ??ch FA Cup vào n?m: 2020-2021.
  • ?o?t 3 Cup Liên ?oàn bóng ?á Anh vào các n?m: 1964, 1997 và 2000
  • ?o?t 2 Cup vô ??ch và 1 ngôi v? Á quân t?i gi?i  FA Charity Shield: vào các n?m 1971, 2021 và 2016.

Trên ?ây là nh?ng thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Leicester. Hy v?ng r?ng qua nh?ng thông tin này ?ã giúp các b?n có thêm nh?ng hi?u bi?t v? câu l?c b? này. Hãy theo dõi VN138 ?? c?p nh?t thêm nh?ng thông tin m?i nh?t v? các ??i bóng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!