Câu l?c b? bóng ?á Juventus – Thông tin v? CLB, HLV, danh sách c?u th?

Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Juventus là câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Ý, ??i bóng này n?i ti?ng b?i s? tài n?ng v? thành tích v??t tr?i c?a mình. Trong bài vi?t m?i nh?t c?a VN138 ngày hôm chúng tôi s? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t v? thành tích, chuy?n nh??ng, phong ?? c?a câu l?c b? Juventus ??n nh?ng ng??i hâm m? bóng ?á.

?? nh?ng ng??i hâm m? bóng có ??y ?? thông tin v? câu l?c Juventuschúng tôi ?ã c?p nh?t ??y ?? thông tin ngay d??i b?ng sau:

Tên ??y ?? Juventus Football Club S.p.A
Bi?t danh [La] Vecchia Signora
[La] Fidanzata d’Italia
[La] Madama
[I] Bianconeri
[Le] Zebre
[La] Signora Omicidi
[La] Goeba
Thành l?p 1 tháng 11 n?m 1897; 124 n?m tr??c
Sân v?n ??ng Sân v?n ??ng Juventus
S?c ch?a 41.507
Ch? s? h?u Gia ?ình Agnelli (thông qua EXOR N.V.)
Ch? t?ch ?i?u hành Andrea Agnelli
Hu?n luy?n viên tr??ng Massimiliano Allegri
Gi?i ??u Serie A
2020–21 Serie A, th? 4 trên 20

Thông tin v? CLB Juventus

Câu l?c b? Juventus hay còn ???c ng??i hâm m? g?i v?i cái tên ng?n g?n là Juve, câu l?c b? này ???c thành l?p vào n?m 1897. Juventus là m?t trong nh?ng câu l?c b? chuyên nghi?p t?i Ý, hi?n nay tr? s? chính c?a câu l?c b? Juventus ?ang ???c ??t t?i Torino, Piemonte.

K? t? th?i ?i?m thành l?p ??n nay, câu l?c b? Juventus ?ã có  nhi?u l?n thay ??i sân nhà. ??u tiên là sân v?n ??ng Alpi ???c ??i bóng này s? d?ng vào n?m 2006 v?i s?c ch?a lên ??n 67.229 ch? ng?i. ??n n?m 2011 do sân Alpi b? phá h?y, do ?ó câu l?c b? Juventus ?ã quy?t ??nh xây d?ng sân v?n ??ng Juventus Arena v?i s?c ch?a lên ??n 41.000 ch? ng?i.

Trong su?t 110 n?m thành l?p, tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i câu l?c b? Juventus ?ã tr?i qua 23 v? ch? t?ch ?i?u hành. Trong ?ó, v? ch? t?ch ??u tiên c?a câu l?c b? này là ông Eugenio Canfari, ông c?ng chính là m?t trong nh?ng ng??i ??ng sáng l?p ra câu l?c b? Juventus. K? t? n?m 2010 ??n nay, ng??i ?ang n?m gi? v? trí ch? t?ch c?a câu l?c b? Juventus là ông Andrea Agnelli.

Hu?n luy?n viên ??u tiên trong l?ch s? phát tri?n c?a câu l?c b? Juventus là v? hu?n luy?n viên ng??i Hungary ông Jen? Károly. Ông ?ã d?n d?t ??i bóng Juventus ??n khi ông qua ??i vào n?m 1926. Tính ??n nay, câu l?c b? Juventus ?ã tr?i qua 50 ??i hu?n luy?n viên khác nhau. V? hu?n luy?n viên g?n bó v?i ??i bóng này lâu nh?t là ông  Giovanni Trapattoni, ông ?ã d?n d?t ??i bóng su?t 13 n?m. K? t? n?m 2021 ??n nay câu l?c b? Juventus ?ang ???c d?n d?t b?i hu?n luy?n viên Massimiliano Allegri.

Kình ??ch không ??i tr?i chung c?a câu l?c b? Juventus trên sân c? là các câu l?c là các câu l?c b? Internazionale, câu l?c b? Torino, câu l?c b? AC Milan và câu l?c b? Fiorentina. T?i Châu Âu, ??i th? truy?n th?ng c?a câu l?c b? Juventus l?i là câu l?c b? Real Madrid.

Màu áo và Logo c?a CLB Juventus

Trang ph?c ???c các c?u th? c?a câu l?c b? Juventus m?c khi ra sân thi ??u là trang ph?c áo s?c tr?ng ?en và qu?n short tr?ng, th?nh tho?ng là qu?n short ?en. Trang ph?c có hai màu tr?ng ?en này ???c câu l?c b? Juventus s? d?ng k? t? n?m 1903. Ít ai bi?t r?ng, trang ph?c ban ??u c?a ??i bóng này có màu s?c khá n?i b?t là áo màu h?ng có hình cà v?t ?en. 

Sau nhi?u n?m, logo c?a câu l?c b? Juventus ?ã có nh?ng thay ??i khác nhau v? thi?t k?. Vào nh?ng n?m 1980, bi?u t??ng c?a câu l?c b? này là hình m?t chú ng?a v?n. ??n tr??c màu gi?i n?m 2004 – 2005, logo c?a câu l?c b? Juventus ???c thay th? màu ?en và tr?ng v?i hình b?u d?c gi?ng chi?c khiên ???c s? d?ng b?i các giáo s? ng??i Ý, ? d??i có hình m?t chú bò là bi?u t??ng c?a thành ph? Turin. ??n mùa gi?i 2017 -2018, bi?u t??ng m?i nh?t c?a câu l? b? Juventus ??n gi?n là hình ch? J. ch? cái ??u tiên trong tên c?a câu l?c b? này.

??i hình câu l?c b? hi?n t?i CLB Juventus

??i hình ra sân c?a câu l?c b? Juventus

Ngay d??i ?ây là ??i hình thi ??u c?a ??i bóng câu l?c b? Juventus ?ang thi ??u t?i gi?i Serie A mùa gi?i 2021/2022:

S? V? trí Qu?c gia C?u th?
1 TM Ba Lan Wojciech Szcz?sny
2 HV Ý Mattia De Sciglio
3 HV Ý Giorgio Chiellini (??i tr??ng)
4 HV Hà Lan Matthijs de Ligt
5 TV Brasil Arthur
6 HV Brasil Danilo
7 T? Serbia Dušan Vlahovi?
9 T? Tây Ban Nha Álvaro Morata (m??n t? Atlético Madrid)
10 T? Argentina Paulo Dybala (??i phó)
11 HV Colombia Juan Cuadrado
12 HV Brasil Alex Sandro
14 TV Hoa K? Weston McKennie
17 HV Ý Luca Pellegrini
18 T? Ý Moise Kean (m??n t? Everton)
19 HV Ý Leonardo Bonucci
20 TV Ý Federico Bernardeschi
21 T? Brasil Kaio Jorge
22 TV Ý Federico Chiesa (m??n t? Fiorentina)
23 TM Ý Carlo Pinsoglio
24 HV Ý Daniele Rugani
25 TV Pháp Adrien Rabiot
27 TV Ý Manuel Locatelli (m??n t? Sassuolo)
28 TV Th?y S? Denis Zakaria
36 TM Ý Mattia Perin
38 TV Pháp Marley Aké

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Juventus

C?u th? Ronadol th?i còn khoác áo c?u th? c?a Juventus

Phong ?? c?a câu l?c b? Juventus ? mùa gi?i 2021/ 3022 này ???c ?ánh giá v?n gi? ? m?c ?n ??nh, hi?n t?i trong mùa gi?i này này câu l?c b? Juventus ch?a có b??c ti?n ??t phá. Tính trong 8 tr?n g?n nh?t hi?n t?i, câu l?c b? Juventus có thành tích bao g?m: Th?ng 3 tr?n, thua 3 tr?n và hòa 2 tr?n.

Trong tr?n ??u g?n nh?t ? mùa gi?i Coppa Italia, câu l?c b? Juventus ?ã giành chi?n th?ng tr??c câu l?c b? Cagliari v?i t? s? 2 – 1. N?u b?n mu?n tham gia ??t c??c nh?ng tr?n ??u c?a câu l?c b? Juventus thì có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? nhà cái tr?c tuy?n uy tín nh? Nhà cái IBet889, Casino Online G552, Trang cá c??c GO88VN, Cá c??c online FaBet88

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB Juventus

Theo thông tin m?i nh?t, CLB Juventus có ý ??nh mu?n ??i c?u th? Kulusevski l?y Martial ???c bi?t r?ng Anthony Martial mu?n r?i kh?i MU vào tháng 1 n?m 2022 vì ph?i ng?i d? b? sau m?t th?i gian dài mà không ???c thi ??u chính th?c và HLV Ralf Rangnick s?n sàng ?? cho c?u th? này r?i kh?i ??i hình MU.

Ông cho r?ng không mu?n gi? ng??i không còn s?c c?ng hi?n cho MU và s?n sàng cho c?u ?y ra ?i, th? nh?ng c?u th? 26 tu?i này r?t ???c các CLB khác mu?n có ???c trong ?ó có CLB Juventus, và CLB Juventus ?ã theo ?u?i c?u th? 26 tu?i này su?t mùa hè 2021 nh?ng ch?a ???c cái g?t ??u ??ng ý.

Vì ngân sách không ?? nên Juventus mu?n ??i Anthony Martal v?i Dejan Kulusevski ? th?i ?i?m mùa ?ông 2022. ?? ngh? c?a Juventus ?áng ?? cho MU suy ngh? vì c?u th? 21 tu?i này ???c ?ánh giá cao. M?c ?ích c?a MU là mu?n bán c?u th? này nhanh g?n nh?ng n?u có l?i ?? ngh? nào t?t s?n sàng ??ng ý mà không do d?.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Juventus

Các c?u th? c?a câu l?c b? Juventus ?n m?ng chi?n th?ng

Câu l?c b? Juventus ?ã giành ???c r?t nhi?u thành tích ?áng n? trong s? nghi?p thi ??u mình, ?ây là thành tích mà b?t c? câu l?c b? nào c?ng mu?n có ???c, VN138 ?ã t?ng h?p nh?ng thành tích mà câu l?c b? Juventus giành ???c nh? sau:

Mùa gi?i Serie A

CLB ?ã giành ???c Cup vô ??ch vào các mùa gi?i sau:

 • 1905-06, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58.
 • 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82.
 • 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14.
 • 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

Gi?i h?ng nhì qu?c gia Ý

 • Giành ???c 1 Cup vô ??ch vào n?m: 2006-07

Cúp qu?c gia Ý

CLB Juventus ?ã giành ???c nh?ng Cup vô ??ch vào các n?m

 • 1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90, 1994-95, 2014-15.
 • 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21.

Siêu cúp qu?c gia Ý

 • Giành ???c các CUP vô ??ch vào các n?m: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020.

Qu?c t?

 • UEFA Champions League/Cúp C1: 1984-85, 1995-96.
 • UEFA Cup Winners’ Cup/Cúp C2: 1983-84.
 • UEFA Cup/Cúp C3: 1976-77, 1989-90, 1992-93.
 • UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á Châu  Âu: 1984, 1996.
 • Cúp Intertoto: 1999.
 • Intercontinental Cup: 1985, 1996.

Trên ?ây là gi?i thi?u v? câu l?c b? Juventus, m?t trong nh?ng ??i bóng m?nh t?i gi?i vô ??ch Serie A c?c k? n?i ti?ng trong gi?i ?am mê bóng ?á. Hy v?ng bài vi?t mang ??n cho các b?n cái nhìn t?ng quan và các thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này nhé. Hãy theo dõi VN138 ( https://vn138.biz/dieu-khoan/ ) ?? c?p nh?t nh?ng thông tin th? thao m?i nh?t nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!